HÀ GIANG

Hà Giang: Tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển

11:18:10 | 21/7/2021

Tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động, tinh thần, thái độ phục vụ của các cơ quan hành chính, đội ngũ cán bộ, công chức đối với người dân, doanh nghiệp (DN) theo hướng đồng hành và chia sẻ được xác định là một trong những giải pháp then chốt nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Ông Lương Văn Đoàn - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Giang đã chia sẻ với Vietnam Business Forum xung quanh vấn đề này. Duy Bình thực hiện.

Theo kết quả công bố PCI năm 2020, chỉ số “Gia nhập thị trường” của Hà Giang có điểm số tương đối tốt đạt 7,69 điểm, xếp vị trí 37/63 tỉnh thành. Để tiếp tục nâng cao chỉ số này, Sở Kế hoạch đầu tư sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp như thế nào?

Chỉ số gia nhập thị trường trong PCI được đánh giá dựa trên các chỉ tiêu thành phần chủ yếu liên quan đến thủ tục đăng ký thành lập DN và hoàn thiện các thủ tục để DN chính thức hoạt động.


Năm 2019: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (hiện nay là Chủ tịch nước) tham dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào tỉnh Hà Giang

Năm 2020 chỉ số Gia nhập thị trường của tỉnh Hà Giang đạt 7,96 điểm, xếp hạng 37/63 tỉnh; so với năm 2019, giảm 0,15 điểm và giảm 23 bậc. Nguyên nhân dẫn tới việc giảm vị trí xếp hạng của tỉnh trong năm 2020 là do: Thủ tục (thay đổi) đăng ký DN gồm: thủ tục được niêm yết, công khai giảm 7%, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) tốt giảm 41%. Tuy nhiên, một số chỉ tiêu thành phần cải thiện so với năm 2019 như: Cán bộ hướng dẫn rõ ràng, đầy đủ tăng 8%; Cán bộ nhiệt tình, thân thiện tăng 13%. Đồng thời cơ quan quản lý nhà nước đã đa dạng hóa phương phương thức nộp hồ sơ khi tỷ lệ DN đăng ký kinh doanh qua phương thức trực tuyến, trung tâm hành chính công, bưu điện tăng 23%; giảm số ngày thay đổi đăng ký DN từ 5 ngày xuống còn 2,5 ngày...

Để tiếp tục nâng cao chỉ số gia nhập thị trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã đẩy mạnh công tác hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết các thủ tục hành chính sau khi được cấp phép đăng ký kinh doanh, chấp thuận đầu tư dự án để doanh nghiệp sớm gia nhập thị trường, triển khai hoạt động kinh doanh và thực hiện dự án đầu tư.

Thời gian qua, công tác xúc tiến đầu tư của tỉnh Hà Giang đã đạt được những kết quả nổi bật nào?

Giai đoạn 2016 - 2020, hoạt động xúc tiến đầu tư tỉnh Hà Giang được triển khai khá tích cực, các giải pháp tương đối đồng bộ và đạt được những kết quả đáng ghi nhận, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của địa phương.

Năm 2020, dịch bệnh Covid - 19 đã tác động trực tiếp đến các hoạt động phát triển KT-XH nói chung và công tác xúc tiến đầu tư nói riêng trên địa bàn tỉnh Hà Giang; các hoạt động du lịch, thương mại (gắn với xúc tiến đầu tư) trong và ngoài nước được tổ chức hạn chế, nhưng tỉnh Hà Giang vẫn triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy thực hiện các thủ tục đầu tư để triển khai dự án. Đối với thu hút đầu tư trong nước: Năm 2020 tỉnh đã cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 10 dự án với tổng vốn là 896 tỷ đồng, trong đó 01 dự án lĩnh vực thủy điện (số vốn 446 tỷ đồng), 02 dự án lĩnh vực khoáng sản (số vốn 24 tỷ đồng), 02 dự án lĩnh vực trồng rừng dược liệu (35 tỷ đồng), 04 dự án lĩnh vực thương mại, dịch vụ (370 tỷ đồng), 01 dự án lĩnh vực khác (20 tỷ đồng). Bên cạnh đó, cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cho 25 dự án thuộc lĩnh vực thủy điện, trồng rừng, dược liệu, khoáng sản, lĩnh vực khác. Hiện nay, các dự án đang tiếp tục hoàn thiện các bước thủ tục, hồ sơ dự án để tiến hành triển khai dự án.

Đối với thu hút vốn ODA: Năm 2020 tỉnh đã thành công trong thu hút đầu tư dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở” sử dụng vốn WB, với tổng số vốn ODA là 9,54 triệu USD (tương đương 216 tỷ đồng)

Đối với thu hút đầu tư FDI: Đến nay trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã có 07 dự án FDI, tổng vốn đăng ký 5,3 triệu USD. Việc giám sát tình hình triển khai các dự án FDI theo đăng ký đã được thực hiện thường xuyên tại tỉnh, tuy nhiên đến nay đa số các dự án FDI triển khai chậm, thậm chí một số dự án còn chưa triển khai. Do vậy tỉnh đã và đang tiếp tục rà soát, đôn đốc việc triển khai, thực hiện các dự án và sẽ cương quyết chấm dứt các dự án nếu không triển khai, qua đó tạo dựng môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh cho các nhà đầu tư có năng lực.

Đồng thời thúc đẩy hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết thủ tục hành chính.

Ông có thể chia sẻ định hướng thu hút đầu tư tỉnh Hà Giang trong giai đoạn tới? Đâu là những lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm thu hút đầu tư tại tỉnh?

Trên cơ sở tiềm năng, lợi thế, tỉnh Hà Giang đề ra định hướng phát triển kinh tế như sau: Xây dựng thành phố Hà Giang là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, du lịch, phấn đấu đến năm 2025 cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại II; Phát triển nhanh, bền vững du lịch khu vực 4 huyện vùng cao nguyên đá: Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh, Quản Bạ; Tập trung phát triển nông nghiệp hữu cơ đặc trưng hàng hóa phát triển kinh tế vườn, rừng kết hợp du lịch tại các huyện: Bắc Mê, Vị Xuyên, Bắc Quang, Quang Bình, Hoàng Su Phì, Xín Mần... Theo đó tỉnh Hà Giang đã ban hành  danh mục các dự án thu hút đầu tư, cùng các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư tư nhân, đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài vào các lĩnh vực cụ thể như:

(i) Lĩnh vực nông nghiệp: Thu hút đầu tư liên kết tham gia vào chuỗi giá trị hàng hóa gắn với cải tạo vườn tạp, trang trại, xây dựng nông thôn mới, ưu tiên các dự án đầu tư ứng dụng công nghệ cao, xây dựng vùng sản xuất hàng hóa tập trung, phát triển cây trồng, vật nuôi lợi thế gắn với chế biến tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

(ii) Lĩnh vực du lịch: Tập trung phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Trong ngắn hạn, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng du lịch đồng bộ, sản phẩm du lịch phong phú đa dạng và chuyên nghiệp. Thu hút các dự án đầu tư vào du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn, phát huy hiệu quả bền vững các di sản văn hóa, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, bản sắc văn hóa các dân tộc, các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng và các làng nghề thủ công truyền thống. Trong dài hạn thu hút đầu tư hạ tầng du lịch vào phân khúc khách hàng hạng sang...

(iii) Lĩnh vực kinh tế biên mậu, công nghiệp: Thu hút đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu, cụm công nghiệp, thu hút đầu tư các dự án dịch vụ, hạ tầng logistics, công nghiệp chế biến vào khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy và cửa khẩu Xín Mần và các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh gắn với hàng hóa xuất nhập khẩu, phấn đấu đưa Hà Giang trở thành đầu mối giao thông, là cầu nối giữa tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) với miền bắc Việt Nam, giữa các nước ASEAN với các nước Đông Bắc Á. Đẩy mạnh thu hút các dự án thuộc ngành công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp năng lượng, tập trung vào năng lượng sạch, năng lượng tái tạo.

(iv) Lĩnh vực hạ tầng đô thị: Thu hút đầu tư các dự án khu dân cư, khu đô thị mới, khu liên hiệp thể thao, công viên, nghĩa trang, các dự án hạ tầng đô thị khác tại thành phố Hà Giang và tại trung tâm các huyện, khu trung tâm các xã, thị trấn theo quy hoạch.

Để đẩy mạnh các hoạt động thu hút đầu tư, tỉnh Hà Giang sẽ thực hiện các giải pháp mang tính đột phá nào, thưa ông?

Thực hiện định hướng thu hút đầu tư của Chính phủ, căn cứ các tiềm năng lợi thế của địa phương, tỉnh Hà Giang xác định thực hiện tốt công tác quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, ban hành nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch của UBND tỉnh đẩy mạnh thu hút đầu tư giai đoạn 2021-2025, ban hành chương trình xúc tiến đầu tư hàng năm và cụ thể hóa các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư của Trung ương triển khai trên địa bàn tỉnh, làm tốt công tác quan hệ quốc tế.

Thành lập Ban Thu hút đầu tư tỉnh Hà Giang

Mới đây, UBND tỉnh Hà Giang đã ban hành Quyết định số 1170 về việc thành lập Ban Thu hút đầu tư tỉnh Hà Giang. Theo đó, Ban là đầu mối tiếp nhận thông tin đề xuất, kiến nghị, phản ánh của doanh nghiệp, nhà đầu tư; báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết hoặc bố trí gặp mặt, trao đổi trực tiếp trong trường hợp cần thiết. Tham mưu, giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong việc giải quyết thủ tục hành chính, chính sách ưu đãi đầu tư; các đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư và thực hiện các nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao trong hoạt động xúc tiến, quản lý đầu tư. Theo yêu cầu nhiệm vụ, các thành viên của Ban được trao đổi, làm việc trực tiếp với đại diện nhà đầu tư, doanh nghiệp; lãnh đạo, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị liên quan; đề nghị các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố báo cáo, cung cấp thông tin, tài liệu, phối hợp với Ban trong hoạt động xúc tiến, triển khai các dự án đầu tư. Ban gồm 6 thành viên do ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban.

Trong thời gian tới, tỉnh Hà Giang cần phải tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, rút ngắn về thời gian xử lý hồ sơ, tạo lập môi trường cạnh tranh kinh doanh bình đẳng, tạo điều kiện thuận lợi cho DN đầu tư trên địa bàn.

Các hoạt động xúc tiến, quảng bá thu hút đầu tư cần được tăng cường hơn nữa, trong đó thường xuyên tuyên truyền, quảng bá về môi trường, chính sách ưu đãi đầu tư, tiềm năng và cơ hội đầu tư, hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu KT-XH, chính sách ưu đãi hỗ trợ đầu tư, xây dựng video, clip, các tài liệu, ấn phẩm quảng bá tiềm năng lợi thế của tỉnh...
Thường xuyên tổ chức các hội nghị đối thoại, các buổi làm việc giữa lãnh đạo tỉnh với các DN đầu tư trên địa bàn tỉnh để nắm bắt thông tin, chủ động kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các DN. Phối hợp chặt chẽ giữa các ngành chức năng về tăng cường các hoạt động hỗ trợ, cung cấp thông tin, khảo sát thực địa, tư vấn và hướng dẫn các nhà đầu tư về trình tự thủ tục triển khai dự án. Tiếp tục chủ động nghiên cứu, đánh giá tiềm năng thị trường, xu hướng và các đối tác đầu tư, tiếp xúc và làm việc với các tổ chức quốc tế, các tập đoàn lớn, các nhà đầu tư trong và ngoài nước khác có nhu cầu tìm hiểu cơ hội đầu tư vào địa bàn tỉnh.

Trân trọng cảm ơn ông!

Chính quyền cam kết luôn đồng hành cùng doanh nghiệp

Với mục tiêu lấy sự thịnh vượng, thành công của các nhà đầu tư làm thước đo đối với sự năng động, phát triển của tỉnh, thời gian qua, Hà Giang đã tích cực cải cách thủ tục hành chính gắn với cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp để thu hút đầu tư vào ba lĩnh vực “trụ cột” phát triển KT-XH của tỉnh, đó là nông nghiệp hàng hóa, du lịch và kinh tế biên mậu, với tôn chỉ “Chính quyền cam kết luôn đồng hành cùng doanh nghiệp”.

Để phát huy tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, Hà Giang đã tập trung hoàn thành các quy hoạch; triển khai thực hiện tốt các cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư, tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thúc đẩy kinh tế phát triển. Cụ thể, tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động, cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh, tổ chức Chương trình “Cà phê doanh nhân” hàng tháng để nắm bắt thông tin, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm tháo gỡ khó khăn để phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hàng hóa của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; thực hiện mô hình một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký kinh doanh, đăng ký đầu tư, về thuế, đất đai, giải quyết những khiếu nại của công dân và cộng đồng doanh nghiệp; hỗ trợ đào tạo lao động; quản lý đất đai; rà soát hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh ban hành, đề xuất sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, hủy bỏ những văn bản có nội dung mâu thuẫn, không phù hợp…nhằm rút ngắn quy trình xử lý, giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính, giảm chi phí hành chính, đảm bảo công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước

Nguồn: Vietnam Business Forum

Sự kiện sắp tới

Mời tham gia Hội chợ Thương mại Indonesia 2022

19/10 – 19/12/2022

Hội nghị Triển lãm Indonesia (ICE), thành phố BSD