HÀ GIANG

Đảm bảo an ninh lương thực, nâng cao đời sống nhân dân

11:32:57 | 21/7/2021

Năm 2021, ngành Nông nghiệp Hà Giang tiếp tục khẳng định vai trò trụ đỡ nền kinh tế: Vừa đảm bảo an ninh lương thực, vừa phát triển trọng tâm, trọng điểm các sản phẩm đặc trưng, thế mạnh của địa phương, gắn với phân vùng sản xuất hàng hóa, chế biến sâu thành chuỗi giá trị, xây dựng và khẳng định thương hiệu các sản phẩm nông sản Hà Giang, tạo sinh kế và nâng cao đời sống nhân dân.

Giai đoạn 2015 - 2020, ngành Nông nghiệp Hà Giang đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tái cơ cấu khi các lĩnh vực, sản phẩm đã xây dựng hoàn chỉnh 10 quy hoạch cụ thể định hướng mục tiêu phát triển, phân vùng sản xuất như: Sản xuất các giống lúa, ngô, đậu tương, lạc, cây chè, rau hoa, dược liệu, rừng, vùng nguyên liệu dầu thực vật, chăn nuôi, ngành nghề nông thôn, nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn… Các mục tiêu cốt lõi như: Đảm bảo an ninh lương thực; nâng cao giá trị thu hoạch/ha cây trồng hàng năm; nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm và thu nhập cho người dân đã được triển khai đúng hướng, hiệu quả. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2020 đạt trên 12.770 tỷ đồng; giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích đạt 48,73 triệu đồng/ha. Toàn tỉnh đã có 45 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), gần 200 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao, 4 sao cấp tỉnh và 2 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 5 sao cấp quốc gia, trong đó nhiều sản phẩm đã được đưa vào chuỗi các siêu thị lớn. Ngành Nông nghiệp đã giải quyết sinh kế cho khoảng 724.158 người dân nông thôn, chiếm 86% dân số của tỉnh

Trong 6 tháng đầu năm 2021, ngành Nông nghiệp đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh và phối hợp với UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ ngay từ đầu năm. Do đó, đã khắc phục được những khó khăn thách thức do thời tiết, dịch bệnh trên gia súc, gia cầm… đưa kết quả sản xuất nông nghiệp đạt mức khá so với cùng kỳ năm trước trên tất cả các lĩnh vực. Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 124.178 tấn, tăng 1.091 tấn so với vụ Xuân năm 2020; thực hiện có hiệu quả chương trình cánh đồng mẫu theo “5 cùng” với 1.468.8ha/176 cánh đồng. Hà Giang tiếp tục đẩy mạnh chăn nuôi theo hướng quy mô gia trại để thành hàng hóa với 153 gia trại trên toàn tỉnh; công tác phòng, chống dịch bệnh được triển khai quyết liệt, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Đề án cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ của tỉnh được triển khai và thực hiện đạt hiệu quả cao; đến nay, tổng số hộ đã triển khai là 571 hộ/543.962 m2, tăng 215 hộ so với kế hoạch… Công tác khuyến nông, chuyển giao khoa học kỹ thuật, quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản được chú trọng; nhiều mô hình, dự án đã được thực hiện nhằm giúp người dân áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao như: Mô hình trồng cây na Thái có giá trị cao gắn với thực hiện cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ; Dự án chăn nuôi lợn sinh sản giống bản địa; mô hình liên kết sản xuất rau, hoa, dược liệu; mô hình trồng mía xuất khẩu…

Triển khai sản xuất vụ Mùa và vụ Đông năm 2021, ngành Nông nghiệp xác định nhiệm vụ trọng tâm là tập trung chỉ đạo để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch sản xuất nông lâm nghiệp năm 2021, trong đó phấn đấu một số chỉ tiêu cụ thể như: Tổng sản lượng lương thực năm 2021 đạt 41 vạn tấn; phấn đấu năm 2021 tỷ trọng chăn nuôi trong ngành nông nghiệp đạt 31,5%, triển khai có hiệu quả Đề án một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, ngăn chặn tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp; kiểm soát khai thác gỗ rừng trồng nhằm đảm bảo tỷ lệ che phủ rừng đạt 58,2% năm 2021…

Thời gian tới, Ngành Nông nghiệp sẽ bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đảng ủy Sở và thành quả trong những năm qua để rà soát, đánh giá lại thực trạng các tiểu vùng khí hậu, cây trồng, vật nuôi đặc trưng của tỉnh, từ đó tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục thực hiện tái cấu trúc lại ngành nông nghiệp theo hướng: Duy trì đảm bảo an ninh lương thực đồng thời tập trung nâng cao thu nhập, tạo sinh kế cho nhân dân bằng các chương trình, đề án phát triển các loại cây trồng thế mạnh như cam, chè, mật ong và chăn nuôi, cùng các sản phẩm đã đạt tiêu chuẩn OCOP theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị.

Nguồn: Vietnam Business Forum

Sự kiện sắp tới

Mời tham gia Hội chợ Thương mại Indonesia 2022

19/10 – 19/12/2022

Hội nghị Triển lãm Indonesia (ICE), thành phố BSD