HÀ GIANG

Khởi sắc chất lượng giáo dục và đào tạo

11:38:53 | 21/7/2021

Nỗ lực vượt lên những khó khăn thách thức, chất lượng giáo dục và đào tạo (GD-ĐT) của tỉnh Hà Giang trong thời gian qua đã có nhiều khởi sắc. Đặc biệt, ngành GD-ĐT đã phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện về mọi mặt, tạo nguồn nhân lực đáp ứng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hiện nay, toàn ngành có 18.358 cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên, nhân viên; có 65,6% nhà giáo có trình độ đào tạo đạt chuẩn  theo Luật Giáo dục năm 2019. Song song đó, hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị trường học được quan tâm đầu tư theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa. Công tác xã hội hóa giáo dục trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện dưới nhiều hình thức, huy động được sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội tham gia xây dựng và phát triển giáo dục. Tính đến tháng 5/2021, toàn tỉnh có 820 cơ sở giáo dục (giảm 33 cơ sở giáo dục so với năm 2015). Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 41,4%, tăng 11,4% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

Ông Nguyễn Thế Bình, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Giang chia sẻ: “Bên cạnh kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục vẫn còn những băn khoăn, trăn trở. Điều này đã đặt ra yêu cầu cho ngành giáo dục tỉnh nhà là phải sớm tìm giải pháp khắc phục, nhằm đưa sự nghiệp giáo dục tiếp tục phát triển toàn diện. Đồng thời đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT, cũng như yêu cầu đặt ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025”.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng GD-ĐT, tạo sự đổi mới căn bản, toàn diện, ngành tập trung bám sát vào các văn bản chỉ đạo của Bộ GD-ĐT, các chỉ thị, nghị quyết, các chương trình, đề án, kế hoạch của tỉnh để chủ động tham mưu, triển khai thực hiện các nhiệm vụ của ngành đảm bảo hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương.

Xác định đội ngũ giáo viên là yếu tố then chốt góp phần vào thành công của quá trình đổi mới, ngành tiếp tục rà soát, sắp xếp, bố trí đội ngũ giáo viên tại các cơ sở giáo dục đảm bảo định mức tối thiểu để thực hiện các nhiệm vụ dạy học, đặc biệt đội ngũ giáo viên dạy lớp 1, lớp 2 và lớp 6 thực hiện chương trình sách giáo khoa mới năm học 2021-2022. Tăng cường triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên thực hiện chương trình sách giáo khoa phổ thông 2018, xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục vững vàng về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong tình hình mới.

Hà Giang cũng đẩy mạnh công tác quy hoạch mạng lưới giáo dục, quy hoạch tổng thể phát triển GD-ĐT của tỉnh. Rà soát, sắp xếp, sắp xếp lại mạng lưới cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh theo hướng tinh gọn và đáp ứng nhu cầu học tập của các tầng lớp nhân dân. Thực hiện dồn dịch các điểm trường lẻ; sáp nhập những trường có quy mô nhỏ, không đáp ứng yêu cầu về công tác GD-ĐT tại địa phương thành các trường liên cấp trên nguyên tắc tạo thuận lợi, bảo đảm quyền lợi học tập của học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục. Phát triển các trường PTDT nội trú THCS&THPT tại 08 huyện của tỉnh; thành lập phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Hà Giang trên cơ sở trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang.

Cùng với đó, triển khai hiệu quả công tác đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá theo định hướng hình thành, phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; đa dạng hình thức dạy và học. Thực hiện hiệu quả kế hoạch tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số; dạy và học ngoại ngữ. Tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị đảm bảo yêu cầu nâng cao chất lượng dạy học. Đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục, thu hút thành công ít nhất 01 trường phổ thông tư thục; phát triển nhóm, lớp tư thục ở những nơi có điều kiện đáp ứng nhu cầu học tập của các tầng lớp nhân dân…

Ông Nguyễn Thế Bình nhấn mạnh: Việc nâng cao chất lượng giáo dục là nhiệm vụ xuyên suốt của ngành giáo dục trong quá trình phát triển. Để đạt được mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục thì ngoài sự nỗ lực của ngành giáo dục rất cần có sự quan tâm, đầu tư, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân và sự đồng thuận của xã hội.

Nguồn: Vietnam Business Forum

 

Sự kiện sắp tới

Mời tham gia Hội chợ Thương mại Indonesia 2022

19/10 – 19/12/2022

Hội nghị Triển lãm Indonesia (ICE), thành phố BSD