HÀ GIANG

Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Giang: Quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

10:48:16 | 22/7/2021

Bám sát các chỉ đạo của ngành, chính quyền địa phương, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Hà Giang đạt được nhiều kết quả tích cực trong thực hiện chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT).


Ông Mai Quang Hùng,  Phó Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Hà Giang

Thời gian qua, BHXH tỉnh Hà Giang đã tăng cường, làm tốt công tác tham mưu, phối hợp với chính quyền địa phương trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Tập trung phát triển đối tượng tham gia BHXH,  BHYT; đôn đốc thu, giảm nợ đọng BHXH, BHYT năm 2020 gắn với giao chỉ tiêu và tiến độ thực hiện cho các đơn vị, hệ thống đại lý. Tổ chức chi trả kịp thời, thuận tiện, đầy đủ, đảm bảo quyền lợi cho người thụ hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN...

Công tác tham mưu được tăng cường giúp Tỉnh ủy, UBND, HĐND ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn trong lĩnh vực BHXH, BHYT. BHXH tỉnh đã luôn chủ động, sẵn sàng phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021;   tăng cường các giải pháp, thực hiện tốt hơn nữa chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn, đặc biệt trong việc phát triển BHXH tự nguyện để cùng với việc tăng độ bao phủ BHYT góp phần vào công tác giảm nghèo bền vững, bảo đảm đời sống của người dân.

Tính đến hết năm 2020, toàn tỉnh có 846.629 người tham gia BHXH, BHYT, tăng 17.344 người (2,09%) so với năm 2019. Trong đó, số người tham gia BHXH tự nguyện đạt 7.877 người, tăng 5.159 người (189,8%) so với năm 2019. Công tác thu, giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN cũng hoàn thành vượt mức kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Trong năm 2020, BHXH tỉnh thực hiện giải quyết chế độ 3.275 hồ sơ hưởng chế độ BHXH; 869.179 lượt người khám chữa bệnh BHYT...

Để có được kết quả đó, BHXH tỉnh đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến các chế độ, chính sách pháp luật, hướng dẫn thủ tục thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT không chỉ đối với người lao động, người sử dụng lao động mà còn đến cả mọi người dân với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; phối hợp với các đơn vị xử lý kịp thời những vướng mắc, khó khăn trong việc triển khai thực hiện các quy định và chính sách cho người lao động. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là nêu cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, công khai, giảm bớt các thủ tục, hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết các chế độ, chính sách đối với cơ quan, đơn vị, người tham gia và thụ hưởng các chế độ BHXH, BHYT…

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được cũng còn những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn, nhất là trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế - xã hội, thu nhập của người dân. Đồng thời Hà Giang là tỉnh miền núi, địa bàn có sự phân bố dân cư rải rác, nhiều đồng bào dân tộc thiểu số cùng sinh sống dẫn đến rào cản về ngôn ngữ gây khó khăn trong quá trình tuyên truyền, vận động người dân. Đặc biệt, thu nhập người dân còn thấp là một trong những hạn chế ảnh hưởng đến việc phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện.

Năm 2021 BHXH tỉnh Hà Giang tiếp tục bám sát các chỉ đạo của ngành, chính quyền địa phương; phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ; tập trung sử dụng, rà soát cơ sở dữ liệu của ngành, cơ quan Thuế phục vụ phát triển người tham gia BHXH, BHYT; đẩy mạnh công tác truyền thông, tăng cường mở rộng, nâng cao chất lượng hệ thống đại lý thu. Mặt khác, với diện tích rộng, đa dạng thành phần dân tộc, BHXH tỉnh phải tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ để phục vụ ngày càng tốt hơn.

Tiếp tục nâng cao chất lượng, phấn đấu thực hiện có hiệu quả chính sách BHXH, BHYT; tăng diện bao phủ đối tượng tham gia BHXH, BHYT, nhất là BHXH tự nguyện; phấn đấu thực hiện BHXH cho mọi người lao động và BHYT toàn dân; sử dụng, quản lý quỹ BHXH an toàn và bảo đảm cân đối quỹ BHXH trong dài hạn; quản lý, sử dụng có hiệu quả và bảo đảm cân đối quỹ BHYT. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, từng bước đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người tham gia BHYT. Với những thành tựu, kết quả đạt được trong năm qua là nền tảng, động lực để cán bộ, viên chức ngành BHXH tỉnh phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đề ra, góp phần quan trọng trong thực hiện mục tiêu an sinh xã hội, góp phần tạo sự khởi sắc cho vùng biên cương cực Bắc Tổ quốc.

Nguồn: Vietnam Business Forum