HÀ GIANG

Xây dựng thành phố Hà Giang ­văn minh, hiện đại, giàu bản sắc

10:54:11 | 21/7/2021

Với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn, diện mạo đô thị và nông thôn thành phố Hà Giang đã có nhiều chuyển biến tích cực. Thành phố đang nỗ lực nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế gắn với giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa. Phóng viên Vietnam Business Forum đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Danh Hùng - Chủ tịch UBND thành phố Hà Giang. Duy Bình thực hiện

Ông có thể cho biết một số kết quả nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Giang giai đoạn 2015-2020?

Những năm qua, kinh tế của thành phố duy trì tốc độ tăng trưởng khá; giá trị sản xuất các ngành kinh tế bình quân 5 năm (2015 - 2020) đạt trên 9,9%. Cơ cấu giá trị sản xuất các ngành kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; thương mại, dịch vụ, du lịch có bước phát triển nhanh chiếm 78,2%; công nghiệp - xây dựng chiếm 16,15%; nông, lâm nghiệp chiếm 5,65%; các loại hình dịch vụ, du lịch phong phú, đa dạng. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 561 tỷ đồng, vượt 61 tỷ đồng so với nghị quyết. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 57 triệu đồng (tăng 1,6 lần so với năm 2015). Công tác quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư và thực hiện có hiệu quả. Thành phố đã triển khai đồng bộ các giải pháp hoàn thành tiêu chí đô thị loại III, (đến nay đã đạt 53/59 tiêu chí; đồng thời phối hợp xây dựng Đồ án quy hoạch chung đô thị thành phố Hà Giang đến năm 2035. Huy động nguồn vốn đầu tư toàn xã hội đạt 10.260 tỷ đồng. Đến nay 100% hệ thống đường giao thông trên địa bàn đã được rải nhựa và bê tông hóa; 100% các hộ dân được sử dụng điện; 100% các hộ gia đình được sử dụng nguồn nước sạch hoặc nguồn nước hợp vệ sinh. Hoạt động du lịch có nhiều chuyển biến tích cực, phát triển theo hướng bền vững, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch. Đến nay thành phố đã có 108 nhà nghỉ, khách sạn, trong đó có 2 khách sạn đạt chuẩn 3 và 5 sao; 91 cơ sở homestay; 05 làng văn hóa du lịch cộng đồng. Sản xuất nông nghiệp tăng trưởng khá, phát triển theo hướng hàng hóa, chất lượng cao. Thành phố Hà Giang đã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến mới, nhất là công tác đổi mới giáo dục, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Công tác cải cách hành chính được triển khai quyết liệt; tiến trình tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế được tích cực triển khai.

Giai đoạn 2020-2025, thành phố Hà Giang sẽ tập trung thu hút đầu tư vào những lĩnh vực trọng tâm nào, thưa ông?

Hoạt động xúc tiến đầu tư trên địa bàn thành phố có nhiều khởi sắc, ngày càng xuất hiện nhiều các dự án có quy mô tầm cỡ với tổng mức đầu tư hàng trăm tỷ đồng. Hiện nay, thành phố Hà Giang ưu tiên thu hút đầu tư các ngành thương mại - dịch vụ, du lịch như: đầu tư xây dựng nhà hàng, khách sạn, trung tâm thương mại, siêu thị, khu vui chơi giải trí, các khu du lịch sinh thái, du lịch văn hóa cộng đồng,… Chú trọng phát triển xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại và kết hợp gìn giữ những nét văn hóa truyền thống của địa phương.

Để xây dựng thành phố Hà Giang theo hướng văn minh, hiện đại, chính quyền thành phố đã đề ra phương hướng hành động cụ thể trong thời gian tới như thế nào?

Mục tiêu những năm tới của thành phố là: Huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, hạ tầng xã hội, hạ tầng dịch vụ, du lịch; mở rộng đô thị; phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương; cơ cấu lại các ngành kinh tế theo theo hướng phát triển du lịch, dịch vụ thành ngành kinh tế mũi nhọn tạo tiền đề cho ngành nghề khác phát triển, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố, gắn tăng trưởng kinh tế với giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa; nâng cao chất lượng đào tạo, đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái; đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. “Phấn đấu đến năm 2025, thành phố Hà Giang cơ bản hoàn thành tiêu chí đô thị loại II; đến năm 2030, trở thành trung tâm du lịch của tỉnh; đến năm 2045, trở thành thành phố phát triển toàn diện có môi trường đáng sống nơi địa đầu Tổ quốc”.

Để thực hiện được các mục tiêu trên, thành phố đề ra một số giải pháp sau:

Một là, tiếp tục đổi mới và cơ cấu lại các ngành kinh tế, tập trung phát triển ngành kinh tế mũi nhọn là thương mại, dịch vụ, du lịch theo hướng phát triển nhanh và bền vững; khuyến khích đầu tư phát triển hạ tầng thương mại, dịch vụ, du lịch. Tập trung phát triển thương mại điện tử gắn với quản lý chặt chẽ thu ngân sách; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thương mại, kết hợp giữa thương mại điện tử với các loại hình hoạt động thương mại truyền thống. Phát triển đa dạng hoá các loại hình dịch vụ du lịch theo hướng nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển bền vững dựa trên các giá trị văn hóa truyền thống, di sản văn hóa vật thể, phi vật thể; đặc biệt phát triển du lịch, dịch vụ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố, từng bước xây dựng thương hiệu du lịch.

Các chỉ tiêu phấn đấu của thành phố Hà Giang giai đoạn 2020-2025:

Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 670 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người /năm đạt 100 triệu đồng; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 6.700 tỷ đồng; Huy động vốn đầu tư toàn xã hội trên 11.000 tỷ đồng; Thu hút khách du lịch đến năm 2025 đạt trên 2,2 triệu lượt khách; Tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 85%; Giảm tỷ lệ hộ nghèo mức dưới 0,1% (theo tiêu chí hiện hành); Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia 100%; Tỷ lệ lao động qua đào tạo và có việc làm đạt trên 98,7%.

Hai là, tập trung triển khai quy hoạch chung đô thị thành phố Hà Giang đến năm 2035, trong đó quan tâm đến các quy hoạch phân khu có tính chất chức năng, quy hoạch chi tiết để có lộ trình đầu tư, phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trong đó trọng tâm là kết cấu hạ tầng đô thị, hạ tầng giao thông và mở rộng không gian đô thị thành phố Hà Giang. Triển khai quy hoạch, xây dựng các công trình phúc lợi công cộng như: công viên, bãi đỗ xe, cây xanh,… Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng, phát triển đô thị và các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố theo hướng đồng bộ, hiện đại, phấn đấu cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại II vào năm 2025.

Ba là, tập trung phát triển toàn diện nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa chất lượng cao. Quy hoạch vùng sản xuất phù hợp với quy mô và điều kiện thực tế; tiếp tục nâng cao hiệu quả chương trình phát triển vành đai thực phẩm hàng hoá an toàn chất lượng, thực hiện chương trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Bốn là, triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp tăng thu ngân sách, nhất là thu từ nguồn sử dụng đất gắn với quy hoạch xây dựng phát triển các dự án đô thị mới, thị trường bất động sản...

Năm là, tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực văn hóa, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của người dân thành phố để người dân hiểu biết sâu sắc, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, gắn bảo tồn và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc với phát triển du lịch. Rà soát, sắp xếp lại mạng lưới, quy mô trường, lớp; tập trung nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất các trường học, phấn đấu 100% các trường học trên địa bàn đạt chuẩn quốc gia. Thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, dân số, kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bà mẹ, trẻ em. Thực hiện có hiệu quả tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội.

Sáu là, siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành; chấn chỉnh những vi phạm của cán bộ, công chức trong hoạt động thực thi nhiệm vụ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Bảy là, tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Quan tâm đầu tư xây dựng các công trình quốc phòng, các thành phần thế trận trong khu vực phòng thủ then chốt thành phố. Đảm bảo giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường tốt nhất để thu hút phát triển kinh tế.

Nguồn: Vietnam Business Forum

Sự kiện sắp tới

Mời tham gia Hội chợ Thương mại Indonesia 2022

19/10 – 19/12/2022

Hội nghị Triển lãm Indonesia (ICE), thành phố BSD