HÀ GIANG

Huyện Bắc Mê: Nhiều đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội

10:57:36 | 22/7/2021

Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện Bắc Mê đã nỗ lực phấn đấu, phát huy hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương, tạo sự đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) và nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn.

Tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế

5 năm qua, huyện Bắc Mê triển khai các nhiệm vụ phát triển KT-XH trong bối cảnh có nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen. Đặc biệt từ đầu năm 2020, đại dịch Covid 19 gây ảnh hưởng nặng nề đến tất cả các lĩnh vực KT-XH; cùng với đó thời tiết, khí hậu diễn biến khó lường, thiên tai dịch bệnh xảy ra với tần suất cao. Vượt qua nhiều khó khăn thách thức, huyện đã nỗ lực khai thác tiềm năng lợi thế, tập trung phấn đấu thực hiện kế hoạch và đã đạt được những kết quả khá ấn tượng. Sản xuất nông nghiệp tăng trưởng ổn định, an ninh lương thực được đảm bảo. Sản xuất công nghiệp, thương mại dịch vụ có mức tăng trưởng khá. Các nghề truyền thống được quan tâm phục hồi, phát triển. Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai quyết liệt, trong giai đoạn 2016-2020 đã có 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới… Kinh tế có bước phát triển khá, kết cấu hạ tầng, kinh tế - xã hội dần được đầu tư xây dựng đồng bộ, ứng dụng khoa học - công nghệ, liên kết trong sản xuất có nhiều chuyển biến tích cực. Các vùng sản xuất hàng hóa, các trang trại, gia trại chăn nuôi được hình thành, tạo ra một số sản phẩm đặc trưng và có 05 sản phẩm được công nhận theo tiêu chuẩn OCOP. Cải cách hành chính được triển khai quyết liệt, hiệu quả; thu hút đầu tư được đẩy mạnh. Chất lượng giáo dục đào tạo, văn hóa xã hội, chăm sóc sức khỏe cho người dân được nâng lên; công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và các chế độ chính sách được quan tâm thực hiện tốt; đời sống tinh thần của nhân dân được nâng lên. Quốc phòng an ninh được giữ vững và ổn định; phòng chống tham nhũng, lãng phí được tăng cường; đối ngoại được mở rộng.

Tiếp tục nâng cao đời sống người dân

Bước vào nhiệm kỳ 2020 - 2025, chặng đường mới với nhiều cơ hội và thử thách, Đảng bộ huyện Bắc Mê luôn xác định quan điểm hành động vì Đảng, vì dân. Phát huy dân chủ, giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Đảng và tạo được sự đồng thuận trong dân; đồng thời, năng động tìm giải pháp, kiên trì tháo gỡ khó khăn, rào cản để đạt được mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Mạnh dạn đảm nhận những việc mới, việc khó và xác định khâu đột phá, trọng tâm để tập trung tổ chức thực hiện một cách hiệu quả, cụ thể: Đột phá về kết cấu hạ tầng giao thông và đột phá trong thu hút đầu tư phát triển nông nghiệp, du lịch và dịch vụ. Để thực hiện tốt 2 nội dung đột phá này, huyện xác định cần phối hợp tốt với các sở, ngành chuyên môn của tỉnh; đề xuất với cấp trên thực hiện đầu tư nâng cấp Quốc lộ 34, 280, tỉnh lộ 176B và tuyến đường đi trung tâm các xã. Ưu tiên lồng ghép các nguồn kinh phí thực hiện cứng hóa 100% các tuyến đường từ trung tâm xã đến trung tâm các thôn; nâng cấp, mở mới các tuyến đường kết nối với các địa bàn giáp ranh, kết nối phát triển vùng, kết nối với các thôn, cụm dân cư bị chia cắt, nhất là các thôn vùng đặc biệt khó khăn với phương châm đầu tư từ ngân sách nhà nước, huy động nguồn lực của các tổ chức và sự đóng góp của nhân dân.

Tiến hành rà soát, điều chỉnh bổ sung và thực hiện tốt quy hoạch, kế hoạch tổng thể về phát triển nông nghiệp, dịch vụ, du lịch. Tăng cường tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh về đất đai, khí hậu, cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử, văn hóa truyền thống các dân tộc và con người Bắc Mê; các cơ chế, chính sách, điều kiện thuận lợi khi triển khai đầu tư vào địa bàn huyện, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, dịch vụ và du lịch. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông, một đầu mối để tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư; đồng thời quan tâm đầu tư hệ thống giao thông kết nối các vùng sản xuất, chăn nuôi, các khu du lịch, nghỉ dưỡng. Đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực có tay nghề cao phục vụ cho phát triển nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao, dịch vụ, du lịch theo hướng chuyên nghiệp.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được nhằm nâng cao hơn nữa đời sống của người dân và đạt mức ngang hoặc khá hơn so với bình quân chung của toàn tỉnh, bên cạnh việc kế thừa những kết quả đã đạt được trong thời gian vừa qua, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã xác định mục tiêu cho giai đoạn năm 2020-2025. Theo đó, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; phát huy dân chủ, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Phấn đấu xây dựng Bắc Mê đến năm 2025 là huyện phát triển nông nghiệp hàng hóa, dịch vụ và du lịch; đến năm 2030 thoát khỏi huyện nghèo và đến năm 2045 là huyện phát triển khá của tỉnh.

Nguồn: Vietnam Business Forum