THÁI BÌNH

Xây dựng nông thôn mới: Chuyển từ lượng sang chất

07:07:51 | 24/11/2021

Cùng với cả nước, công tác xây dựng nông thôn mới (NTM) ở Thái Bình đã được cả hệ thống chính trị đồng lòng, chung sức vào cuộc, trong đó tiếp tục xây dựng NTM theo hướng chuyển từ lượng sang chất.

Kết quả chương trình xây dựng NTM ở Thái Bình đã tạo diện mạo mới cho vùng nông thôn, rút ngắn khoảng cách giữa nông thôn và thành thị, đời sống người dân được nâng cao. 

Theo thông tin từ Văn phòng NTM tỉnh Thái Bình, đến nay tỉnh Thái Bình có 237/237 xã đạt chuẩn NTM; 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 4 xã đã được thẩm định và đang hoàn thiện thủ tục công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 7/7 huyện đạt chuẩn NTM, thành phố Thái Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM . Tỉnh Thái Bình đang hoàn thiện các thủ tục trình Chính phủ công nhận tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Với phương châm xây dựng NTM là cuộc cách mạng không có điểm dừng, tỉnh Thái Bình tiếp tục thực hiện xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu những năm tiếp theo.

Từ quan điểm xây dựng NTM nâng cao theo hướng chuyển từ lượng sang chất, trong đó xác định người nông dân là chủ thể, trực tiếp thực hiện và được hưởng thụ, nhiều địa phương trong tỉnh Thái Bình đang nỗ lực tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng NTM nâng cao, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Ông Đỗ Quý Phương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chánh văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh Thái Bình cho biết, mục tiêu giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh sẽ có 20% số xã trở lên đạt chuẩn NTM nâng cao. Để đạt mục tiêu này, tỉnh Thái Bình chỉ đạo các địa phương tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM, đồng thời lựa chọn các xã có nhiều thuận lợi xây dựng NTM nâng cao trong năm 2021. Các xã bám theo các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, trong đó chú trọng thực hiện các tiêu chí khó như tiêu chí giao thông; tiêu chí tổ chức sản xuất với vùng sản xuất tập trung có liên kết; tiêu chí môi trường với trên 5% số hộ có phân loại rác thải tại nguồn.

Tại huyện Thái Thụy, địa phương đã hoàn thành chương trình xây dựng NTM và đang thực hiện chương trình NTM nâng cao, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành Nghị quyết số 03 về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Mục tiêu đến cuối năm 2025, huyện có từ 10 - 12 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Đến nay, mục tiêu xây dựng NTM nâng cao của huyện bước đầu đạt kết quả tích cực. Tháng 10/2021, huyện có 2 xã Thụy Chính, Thụy Liên đạt chuẩn NTM nâng cao. 

Xã Bình Nguyên (huyện Kiến Xương) về đích NTM từ năm 2014. Địa phương đang tập trung mọi nguồn lực để nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn đấu đến cuối năm 2023 đạt chuẩn NTM nâng cao. Đến nay, Bình Nguyên đã đạt 7 tiêu chí xã NTM nâng cao. Để thực hiện mục tiêu về đích xã NTM nâng cao năm 2023, UBND xã đã giao cán bộ chuyên môn phụ trách theo lĩnh vực, thực hiện xây dựng kế hoạch, phương án chi tiết cả về quy mô, nguồn vốn, thời gian thực hiện, phân rõ lộ trình để bảo đảm về đích đúng kế hoạch.

Những kết quả đạt được trong xây dựng NTM tại các địa phương trong tỉnh Thái Bình chỉ là bước khởi đầu. Việc duy trì, giữ vững và không ngừng nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM lên tầm cao hơn mới là yếu tố quan trọng để hướng đến mục tiêu xây dựng NTM bền vững.

Qua 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, diện mạo của nhiều vùng nông thôn đã có rất nhiều thay đổi, đời sống của người nông dân được nâng lên đáng kể. Người dân ở các xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao tự hào và tin tưởng hơn vào chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước. Đây cũng chính là tiền đề quan trọng, là cơ sở thực tiễn để các địa phương đăng ký phấn đấu thực hiện xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Nguồn: Vietnam Business Forum