THÁI BÌNH

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh: Cầu nối giữa chính quyền và doanh nghiệp

07:19:06 | 25/11/2021

Cùng với vai trò trọng tâm là cầu nối giữa chính quyền và doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp (HHDN) tỉnh Thái Bình còn tích cực tham gia xây dựng chính sách có liên quan hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD), hỗ trợ phát triển doanh nghiệp.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, Thường trực và Ban Thường vụ Hiệp hội đã thống nhất chỉ đạo các hoạt động theo chương trình công tác, trong đó tập trung chỉ đạo việc tiếpnhận các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp để phản ánh kịp thời đến cấp có thẩm quyền giải quyết, tháo gỡ.

Tại hội nghị tháo gỡ khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp do UBND tỉnh tổ chức ngày 14/6/2021, HHDN đã tham gia rất nhiều ý kiến và kiến nghị với tỉnh về khó khăn của doanh nghiệp. Kết quả có 66 kiến nghị mới phát sinh và 13 kiến nghị cũ chưa được giải quyết đã được Thường trực Tỉnh ủy tiếp nhận chỉ đạo các cấp các ngành tham mưu giải quyết; tại hội nghị có 57 kiến nghị được trả lời ngay và sau hội nghị. 

Trước vấn đề tiền thuê đất phải nộp năm 2021 tăng đột biến, HHDN có văn bản đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chuyên môn phối hợp tham mưu cho tỉnh giải quyết kịp thời vướng mắc nêu trên cho doanh nghiệp và tổ chức hội nghị đối thoại để giải quyết vướng mắc trong tháng 6/2021. Lãnh đạo HHDN còn tham dự các cuộc họp của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính để thống nhất tham mưu UBND tỉnh tháo gỡ về vấn đề tiền thuê đất phải nộp năm 2021 quá cao và thời hạn được gia hạn thuê đất của một số doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp trên địa bàn thành phố, đã tham gia ý kiến thể hiện rất rõ quan điểm bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của doanh nghiệp. 

Không chỉ phát huy vai trò cầu nối giữa chính quyền và doanh nghiệp, HHDN còn làm tốt vai trò phản biện trong việc tham gia xây dựng chính sách có liên quan SXKD của doanh nghiệp; tuyên truyền vận động cộng đồng doanh nghiệp thực hiện nghiêm các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của tỉnh trong SXKD. Thường xuyên nắm bắt kịp thời tình hình SXKD, chủ động tổng hợp các khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp để báo cáo, đề xuất kiến nghị UBND tỉnh, các cấp các ngành tháo gỡ kịp thời và thực chất, giúp các doanh nghiệp thích ứng với điều kiện bình thường mới. Tiếp tục phát triển hội viên và các tổ chức hội thành viên để tăng cường sức mạnh của Hiệp hội. Bằng các hoạt động cụ thể thiết thực vì quyền lợi hợp pháp, chính đáng của hội viên, HHDN tỉnh luôn là chỗ dựa tin cậy của các hội viên.

Nguồn: Vietnam Business Forum