THÁI BÌNH

Ngành Ngân hàng: Nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép”

07:27:58 | 25/11/2021

Từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh tỉnh Thái Bình triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, giải pháp của Chính phủ, của NHNN Việt Nam và của địa phương nhằm đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, thông suốt đáp ứng nhu cầu về vốn, tạo đà phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Theo báo cáo của NHNN Chi nhánh tỉnh Thái Bình, mặc dù chịu tác động từ dịch Covid-19, tuy nhiên từ đầu năm đến nay, hoạt động của hệ thống ngân hàng trên địa bàn cơ bản giữ được ổn định. Tính đến 30/9/2021, tổng nguồn vốn huy động toàn địa bàn ước đạt 91.660 tỷ đồng, tăng 2,3% so với 30/6/2021, tăng 7% so với 31/12/2020. Trong đó, về cơ cấu nguồn vốn huy động: tiền gửi tổ chức kinh tế chiếm 7,6%, tiền gửi dân cư chiếm 92,4%; tiền gửi dưới 12 tháng chiếm 61,6%; tiền gửi bằng VND chiếm 97,8% tổng nguồn vốn huy động. 

Tổng dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn tỉnh ước đạt 71.670 tỷ đồng, tăng 2,3% so với 30/6/2021 và tăng 9,8% so với 31/12/2020. Nguồn vốn tín dụng ưu tiên vốn cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động, các dự án sản xuất kinh doanh hiệu quả, cho vay xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội…

Với tinh thần đồng hành, chia sẻ với doanh nghiệp và người dân, ngành Ngân hàng Thái Bình đã kịp thời triển khai quyết liệt các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn. Tập trung cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng, bố trí nguồn vốn đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của khách hàng, đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho khách hàng vay vốn.

Tính từ ngày 23/1/2020 đến 31/8/2021, ngành Ngân hàng Thái Bình đã thực hiện cho vay mới đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với lãi suất ưu đãi thấp hơn khoảng 2% so với trước khi có dịch, doanh số cho vay 45.043 tỷ đồng giúp khách hàng kịp thời bổ sung nguồn vốn khắc phục khó khăn, duy trì sản xuất kinh doanh. Đồng thời đối với các khoản nợ cũ của khách hàng gặp khó khăn do dịch Covid-19, các TCTD cũng giảm lãi suất cho vay 1-1,5%/năm. Thực hiện cho vay doanh nghiệp để trả lương cho người lao động theo Nghị quyết 42 của Chính phủ cho 07 doanh nghiệp, dư nợ 1.026 triệu đồng với lãi suất 0%. 

Ngoài ra, thực hiện cơ cấu lại thời gian trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ cho 442 khách hàng, tổng số giá trị nợ lũy kế cả gốc, lãi là 838 tỷ đồng, dư nợ 173 tỷ đồng; thực hiện miễn, giảm lãi tiền vay và giữ nguyên nhóm nợ cho 7.875 khách hàng, tổng giá trị nợ luỹ kế là 1.408 tỷ đồng, số tiền lãi được miễn giảm 2,2 tỷ đồng; giảm phí dịch vụ thanh toán điện tử khoảng 30% đối với các giao dịch thanh toán qua ngân hàng. 

Trong thời gian tới, trên cơ sở mục tiêu năm 2021 đề ra, NHNN Chi nhánh tỉnh Thái Bình chủ động nghiên cứu, đôn đốc, hướng dẫn các TCTD trên địa bàn thực hiện các giải pháp về tiền tệ, tín dụng, ngoại hối và hoạt động ngân hàng đảm bảo đúng quy định. Tiếp tục triển khai chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN Việt Nam. Chủ động theo dõi nắm bắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội, phối hợp với các sở, ngành, địa phương trong việc triển khai chính sách, nhất là tín dụng phục vụ các lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ưu tiên.

Cùng với đó, tiếp tục thực hiện cơ cấu lại các TCTD gắn với xử lý nợ xấu; tổ chức công tác thanh tra, giám sát; phòng, chống, ngăn ngừa vi phạm pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng; tăng cường quản lý hoạt động các Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn; đẩy mạnh hoạt động thanh toán; đảm bảo an toàn công tác tiền tệ, kho quỹ…

Đồng thời, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, của NHNN Việt Nam và UBND tỉnh. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách tín dụng đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

Nguồn: Vietnam Business Forum