THÁI BÌNH

Huyện Quỳnh Phụ: Kinh tế tăng trưởng khá

07:40:24 | 25/11/2021

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Huyện ủy-HĐND-UBND huyện Quỳnh Phụ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, đề ra các giải pháp linh hoạt, phù hợp với từng thời điểm, tạo điều kiện phát triển kinh tế. 

Với sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, sự chủ động, đổi mới sáng tạo thích ứng của doanh nghiệp, sự đồng lòng chung sức của nhân dân, Quỳnh Phụ đã thực hiện hiệu quả mục tiêu kép, vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch, vừa hoàn thành các nhiệm vụ chính trị - kinh tế trọng tâm của huyện, đảm bảo ổn định cuộc sống cho nhân dân.

Kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng khá, tổng giá trị sản xuất ước đạt 16.172,3 tỷ đồng, đạt 73,47% kế hoạch năm, tăng 8,66% so với cùng kỳ năm 2020. Sản xuất nông nghiệp có nhiều thuận lợi, vụ xuân tiếp tục đạt năng suất cao, giá cả tốt, chi phí thấp; tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh được kiểm soát tốt. 

Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tiếp tục phục hồi và phát triển; lĩnh vực xây dựng được quan tâm đầu tư mạnh mẽ; thu ngân sách vượt cao so với tiến độ kế hoạch đề ra. Công tác giải phóng mặt bằng được chỉ đạo quyết liệt với những phương pháp, cách làm đổi mới, sáng tạo, nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng của nhân dân. Ngành giáo dục dẫn đầu toàn tỉnh 2 năm liên tiếp; hoạt động văn hóa thông tin tuyên truyền có nhiều đổi mới, thiết thực hiệu quả, có trọng tâm, tạo điểm nhấn trong từng thời điểm.

Công tác cán bộ, tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền được quan tâm, củng cố. Kỷ cương, kỷ luật hành chính được tăng cường, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện hiệu quả. Huyện Quỳnh Phụ đã tập trung chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo dân chủ, khách quan, an toàn và đúng luật. Tình hình an ninh chính trị giữ vững, trật tự an toàn xã hội đảm bảo, được tỉnh ghi nhận và đánh giá cao về sự quyết liệt, đổi mới, hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Nguồn: Vietnam Business Forum