QUẢNG TRỊ

Huyện Hải Lăng: Phấn đấu trở thành huyện trọng điểm về công nghiệp

08:36:52 | 14/12/2021

Với mục tiêu trở thành huyện trọng điểm về công nghiệp của tỉnh, huyện Hải Lăng đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó trọng tâm là chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp.

Hiện nay quy mô sản xuất công nghiệp đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 14,5%/năm. Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị đang có bước khởi động tích cực; Khu đô thị - công nghiệp VSIP được nhận diện quy hoạch để đầu tư. Nhiều dự án có quy mô lớn đã được khởi công và đang triển khai thực hiện. Cụm công nghiệp (CCN) Diên Sanh, Hải Thượng và Hải Chánh từng bước được lấp đầy; các làng nghề truyền thống nổi tiếng như Rượu Kim Long, nước mắm Mỹ Thủy, bánh ướt Phương Lang, chổi đót Vân Phong, mứt gừng Mỹ Chánh… ngày càng phát triển, tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Huyện đã quan tâm công tác quy hoạch, tích cực chỉ đạo giải phóng mặt bằng, nhất là thành công trong công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án thuộc Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị. Nhờ vậy, thu hút đầu tư của huyện có nhiều chuyển biến, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, tăng nguồn thu cho ngân sách. Năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, giá trị sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp của huyện đạt 2.884 tỷ đồng, đạt 96,57% kế hoạch, tăng 438 tỷ đồng so với năm 2020; toàn huyện hiện có 2.414 cơ sở sản xuất với 7.341 lao động.

Huyện cũng đã ban hành các chính sách hỗ trợ hoạt động khuyến công giai đoạn 2021-2025; quy trình, thủ tục thu hút đầu tư và tham gia ý kiến các dự án đầu tư vào CCN. Huyện đã xây dựng chương trình phát triển công nghiệp; kế hoạch xúc tiến đầu tư; đề án thu tiền sử dụng hạ tầng CCN Diên Sanh giai đoạn 2021-2025; phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết CCN Hải Thượng và Hải Chánh; lập Báo cáo đề xuất công trình đầu tư cơ sở hạ tầng CCN Hải Chánh giai đoạn 2021-2025 và hệ thống dẫn nước thải CCN Diên Sanh.

Thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế, Hải Lăng sẽ tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đẩy nhanh tiến độ các dự án phát triển cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng các CCN, giao thông và đô thị. Thực hiện quyết liệt cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; tăng cường bảo vệ môi trường.

Nguồn: Vietnam Business Forum