BẮC NINH

Hải quan Bắc Ninh: Đồng hành cùng doanh nghiệp vượt “bão” Covid-19

08:14:34 | 7/4/2022

Với phương châm "Hải quan đồng hành cùng doanh nghiệp", Cục Hải quan Bắc Ninh đã và đang thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục ảnh hưởng của dịch Covid-19, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh.

Nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ

Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh thành lập ngày 03/7/2012 và ngày 11/8/2012 chính thức đi vào hoạt động. Theo chức năng nhiệm vụ được giao, Cục quản lý nhà nước về hải quan trên địa bàn 3 tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang và Thái Nguyên. Cơ cấu tổ chức bộ máy gồm 11 đơn vị trong đó có 5 Chi cục Hải quan và 6 đơn vị tham mưu trực thuộc với 232 CBCC và HĐLĐ.

Năm 2021, các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do đợt dịch Covid-19 lần thứ 4. Để đảm bảo “mục tiêu kép”, đơn vị đã chỉ đạo các chi cục hải quan trực thuộc triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Cục đã triển khai các Tổ công tác đặc biệt làm việc 24/7 trong mọi tình huống có thể xảy ra như cách ly về dịch bệnh Covid-19 để đảm bảo cho hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp được thông suốt. Cùng với đó, Cục cũng xây dựng kế hoạch chống dịch, tổ chức cho cán bộ công chức luân phiên làm việc từ xa đảm bảo giải quyết công việc trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Nhờ đó, mặc dù quản lý những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19 nhưng lần đầu tiên, kim ngạch XNK trên địa bàn Cục là hơn 166 tỷ USD đạt ở vị trí đứng đầu trong toàn Ngành với số thu NSNN là 11.800 tỷ đồng đạt 124,6% chỉ tiêu pháp lệnh giao và đạt 106,3% chỉ tiêu phấn đấu.... Trong năm, đơn vị đã làm thủ tục hải quan cho gần 7.000 doanh nghiệp, tăng 10,9% so năm 2020; Tổng số tờ khai đăng ký đạt 1.160.242 khai, tăng 10,88% so với cùng kỳ năm 2020;… Kết quả này không chỉ mang nhiều ý nghĩa tích cực về thu hút doanh nghiệp, mà còn cho thấy những nỗ lực của cán bộ, công chức Hải quan Bắc Ninh sau gần một năm vượt khó nơi tâm dịch.

Đẩy mạnh CCHC, đồng hành cùng doanh nghiệp

Cải cách thủ tục hành chính được coi là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của ngành hải quan. Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo các Chi cục Hải quan và các đơn vị nghiệp vụ thường xuyên tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn và vận động các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn tích cực tham gia làm thủ tục hải quan qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến, hệ thống một cửa quốc gia và hệ thống một cửa Asean.

Cùng với đó, Hải quan Bắc Ninh luôn đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo hướng hiện đại, công khai, minh bạch; Giải quyết kịp thời vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền liên quan đến thủ tục Hải quan, chính sách thuế, công tác quản lý thuế, chế độ kế toán, chế độ hoàn thuế, miễn thuế, tháo gỡ khó khăn tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu. Đồng thời triển khai áp dụng các chuẩn mực quốc tế, quy trình quản lý hải quan hiện đại nhằm tạo thuận lợi tối đa cho cộng đồng doanh nghiệp nhưng vẫn đảm bảo giám sát, quản lý chặt chẽ theo đúng quy định của pháp luật.

Theo ông Trần Đức Hùng, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh, trong các năm qua, hiệu quả và chất lượng hoạt động của Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh đã đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế- xã hội của các địa phương nói chung và hỗ trợ tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn nói riêng.

Năm 2022, Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh phấn đấu đạt chỉ tiêu thu ngân sách của Bộ Tài chính, Tổng Cục Hải quan giao; tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và hiện đại hóa hải quan giai đoạn 2021-2026…. Đơn vị sẽ tiếp tục bám sát chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan để chủ động đề xuất với tỉnh các giải pháp nhằm thực tốt công tác quản lý hải quan trên địa bàn. Đồng thời, tiếp tục phối hợp tốt với các sở, ban, ngành trong tỉnh để thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách; phối hợp các khu công nghiệp để hỗ trợ các nhà đầu tư, doanh nghiệp chế xuất... về thủ tục hải quan, đảm bảo thông quan hàng hóa…

Ngô San (Vietnam Business Forum)