HƯNG YÊN

Nâng cao chất lượng quy hoạch, kiến trúc đô thị

06:31:20 | 5/5/2022

Quy hoạch xây dựng đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng phát triển không gian, kết cấu hạ tầng, kiến trúc cảnh quan khu vực đô thị và nông thôn, do vậy công tác này được tỉnh Hưng Yên xác định phải đi trước một bước.

Hưng Yên là địa phương đã thực hiện nghiêm túc và khá hiệu quả công tác quy hoạch, góp phần quan trọng trong việc tham mưu giúp UBND tỉnh có cơ sở hoạch định kế hoạch dài và ngắn hạn trong xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật hạ tầng, sử dụng đất đai hiệu quả, tạo giá trị thẩm mỹ kiến trúc và hiệu quả kinh tế - xã hội (KT - XH).

Với mục tiêu xây dựng Hưng Yên phát triển bền vững về KT – XH, ý tưởng chủ đạo của tỉnh cho công tác quy hoạch xây dựng là phải rà soát và quy hoạch xây dựng hệ thống đô thị - công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Quy hoạch xây dựng đô thị cũng được nhìn nhận theo phương pháp tiếp cận mới trên cơ sở đánh giá sự tác động toàn diện các yếu tố trong mối quan hệ đa chiều đô thị. Nhờ vậy, Hưng Yên đã cơ bản đáp ứng yêu cầu thu hút đầu tư và phát triển KT - XH trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay, Sở Xây dựng đã phối hợp với các ngành, địa phương xây dựng Chương trình phát triển đô thị tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Chương trình phát triển nhà ở tỉnh giai đoạn 2020 - 2025 định hướng đến năm 2030, trình tỉnh xem xét, phê duyệt. Cùng với đó, các sở, ngành, địa phương đôn đốc các chủ đầu tư dự án tập trung nguồn lực, đẩy nhanh thực hiện các dự án xây dựng khu đô thị, khu dân cư theo tiến độ đã được chấp thuận đầu tư. Định kỳ tổ chức gặp gỡ, tiếp xúc doanh nghiệp, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng từ doanh nghiệp, nhà đầu tư để đồng hành, tìm giải pháp hỗ trợ, nhất là về các khung pháp lý, huy động nguồn vốn, bảo đảm tính khả thi đối với các dự án thu hút đầu tư. Khuyến khích các nhà đầu tư thực hiện đầu tư theo hướng nâng cao chất lượng sống cho cư dân trong khu đô thị; đầu tư xây dựng các dự án đồng bộ hạ tầng xã hội, cây xanh, công viên, khu thể dục thể thao... có chất lượng tốt, có cảnh quan đẹp, hấp dẫn để thu hút người dân vào sinh sống tại khu đô thị.

Toàn tỉnh hiện có trên 50 dự án khu đô thị và dự án phát triển nhà ở đang tổ chức triển khai thực hiện. Trong đó, nhiều dự án trọng điểm như: Khu đô thị Mỹ Hào; Khu đô thị Xuân Thành Land, Khu đô thị nhà vườn sinh thái trên địa bàn thị trấn Văn Giang; Khu đô thị Hoàng Gia; Khu đô thị sinh thái Dream City… đã và đang được hình thành với hệ thống hạ tầng đồng bộ, góp phần thay đổi diện mạo đô thị của tỉnh theo hướng văn minh, hiện đại, nâng tỷ lệ đô thị hoá toàn tỉnh đến hết năm 2021 đạt 41,5%.

Với sự nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương, đến nay, tốc độ đô thị hóa của tỉnh đã cơ bản bảo đảm theo kế hoạch đề ra. Hiện nay, các ngành, địa phương đang nỗ lực thực hiện các giải pháp xây dựng thành phố Hưng Yên trở thành đô thị loại II; thị xã Mỹ Hào, huyện Văn Giang trở thành đô thị loại III. Đồng thời, hoàn thiện Chương trình phát triển đô thị giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 bảo đảm phù hợp với định hướng phát triển KT - XH, xu thế phát triển đô thị của tỉnh và của khu vực.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng Hưng Yên đang đẩy mạnh các mặt hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương. Cùng với việc phát triển nguồn nhân lực, Sở đã chú trọng nâng cao năng lực quản lý nhà nước theo nhiệm vụ được UBND tỉnh và Bộ Xây dựng giao cho. Đặc biệt, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh cho ban hành nhiều văn bản pháp quy của tỉnh, cụ thể hoá các Nghị định của Chính phủ, Thông tư hướng dẫn của các bộ về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng xây dựng cơ bản, quản lý đô thị, nhà ở, hạ tầng đô thị và quản lý vật liệu xây dựng cho sát với thực tế của địa phương.

Nguồn: Vietnam Business Forum