VĨNH LONG

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long: Luôn đảm bảo chất lượng và tiến độ dự án

10:17:47 | 31/5/2022

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long được UBND tỉnh giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư và quản lý, thực hiện dự án trong lĩnh vực dân dụng, công nghiệp và lĩnh vực khác trên địa bàn… Thời gian qua, Ban luôn nỗ lực hoàn thành các dự án theo đúng tiến độ, đảm bảo về chất lượng cũng như các yếu tố kỹ mỹ thuật, góp phần mang lại diện mạo mới cho hệ thống hạ tầng cơ sở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế.

Ông Lê Thanh Sơn, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long chia sẻ: Được sự lãnh chỉ đạo trực tiếp của UBND tỉnh, sự hỗ trợ, phối hợp của các sở, ngành chuyên môn, chính quyền địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao. Năm 2021, đơn vị tập trung vào công tác quản lý đầu tư xây dựng từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án và kết thúc dự án, đảm bảo tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản kịp thời, an toàn. Công tác tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát ngày càng hiệu quả, thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và được sự tín nhiệm của các chủ đầu tư bên ngoài, giúp chủ đầu tư tháo gỡ khó khăn về chuyên môn theo quy định của pháp luật. Công tác bảo vệ môi trường, báo cáo giám sát đánh giá đầu tư từng bước hoàn thiện đáp ứng nhu cầu của các sở, ngành, địa phương nơi thực hiện dự án. Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng cũng có sự phối hợp tốt với ngành chức năng và địa phương, mang lại kết quả nhất định.

Cùng với đó, công tác lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư các dự án đã được chú trọng từ bước thiết kế cơ sở, tuyển chọn tư vấn có năng lực, có kinh nghiệm chuyên môn, tuân thủ đúng quy chuẩn, phù hợp công năng sử dụng, tiết kiệm kinh phí đầu tư. Các giải pháp trong dự án như: An toàn lao động, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ, mỹ quan công trình được đặc biệt quan tâm thực hiện tốt. Toàn thể đảng viên, viên chức, lao động của đơn vị luôn giữ vững lập trường chính trị vững vàng, an tâm công tác, được đào tạo chuyên môn phù hợp, có trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, có kinh nghiệm thực tiễn, có sự đoàn kết thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo và công tác; lấy chất lượng và hiệu quả công việc làm mục tiêu phấn đấu, là nền tảng tốt trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong thời gian tới.

Bên cạnh những mặt thuận lợi, đơn vị cũng gặp một số khó khăn nhất định: Các luật, nghị định, thông tư, văn bản về lĩnh vực chuyên môn có sự chồng chéo giữa cái cũ và mới gây khó khăn trong việc thực hiện dự án. Công tác tư vấn thiết kế của một số đơn vị còn hạn chế; một số nhà thầu thi công còn chậm tiến độ, phải gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng làm ảnh hưởng đến tiến độ của dự án cũng như tiến độ giải ngân vốn. Một số dự án có quy mô và tổng mức đầu tư lớn, khối lượng công việc nhiều, phải thực hiện nhiều thủ tục đầu tư, mất nhiều thời gian thực hiện dự án. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng còn gặp nhiều khó khăn, phức tạp do quy trình lập phương án bồi thường mất nhiều thời gian.

Năm 2022 là năm thứ hai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 trong bối cảnh kinh tế của tỉnh đạt nhiều thành quả quan trọng, là tiền đề để tỉnh nhà tiếp tục đạt nhiều kết quả cao hơn. Việc đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật cũng được tỉnh quan tâm, các công trình trọng điểm, đòn bẩy để phát triển kinh tế được đầu tư trong thời gian qua đã mang lại kết quả thiết thực. Tuy nhiên, trên quy mô cả nước và của tỉnh cũng còn những khó khăn nhất định do tình hình thiên tai, dịch bệnh còn những diễn biến phức tạp, khó lường. Ban được giao kế hoạch đầu tư công năm 2022 là 305,160 tỷ đồng, triển khai thực hiện 16 dự án, trong đó có 02 dự án khởi công mới; 14 dự án chuyển tiếp, ngoài ra còn nhận hợp đồng quản lý dự án, giám sát cho các chủ đầu tư khác và lập hồ sơ quyết toán hoàn thành 10 dự án.


Tòa nhà Trung tâm hành chính tỉnh Vĩnh Long do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long làm chủ đầu tư

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022, từ nay đến cuối năm, Ban chủ động rà soát khả năng thực hiện từng công trình để đề xuất điều chuyển kế hoạch vốn đối với những dự án không có khả năng sử dụng hết kế hoạch vốn sang các dự án khác nhằm sử dụng vốn đầu tư hiệu quả. Các công trình, dự án hoàn thành cần thực hiện tốt các thủ tục, hồ sơ quyết toán đúng thời gian; tăng cường công tác hoàn tạm ứng ngân sách đối với các khoản tạm ứng chi đầu tư đến hạn. Đảm bảo sự công khai, minh bạch trong việc lựa chọn tư vấn, lựa chọn nhà thầu; tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tham gia nhằm hạn chế và loại bỏ sự tham gia của các đơn vị tư vấn, nhà thầu yếu kém, không đủ năng lực làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các gói thầu, dự án, uy tín của đơn vị. Phối hợp chặt chẽ với các phòng chuyên môn nghiệp vụ, các đơn vị tư vấn trong việc quản lý, điều hành thực hiện từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án, nghiệm thu đưa vào sử dụng, thanh toán, quyết toán dự án đúng quy định. Nâng cao vai trò lãnh đạo, tiến hành theo dõi chặt chẽ, kiểm tra đôn đốc nhắc nhở thường xuyên các công việc đảm bảo đúng quy trình, quy định, tránh sai sót trong quá trình thực hiện. Tăng cường công tác kiểm tra theo dõi các thủ tục đầu tư, kiểm tra bản vẽ thiết kế và dự toán phù hợp với thực tế và công năng sử dụng của từng dự án. Phối hợp chặt chẽ giữa chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn và nhà thầu, tham mưu Ban giám đốc xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc và xử lý nghiêm đối với các nhà thầu làm chậm tiến độ theo nội dung hợp đồng đã ký kết.

Đồng thời, phối hợp với các sở, ngành quản lý khai thác các dự án đầu tư, xác định quy mô, công năng sử dụng hợp lý, tiết kiệm nhằm phát huy hiệu quả đầu tư các dự án; phối hợp chặt chẽ với các địa phương nơi có dự án khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, thực hiện vận động nhân dân trong vùng dự án chấp hành chủ trương của Nhà nước, giải quyết nhanh, dứt điểm các trường hợp khiếu nại không giao mặt bằng để tạo thuận lợi trong quá trình thực hiện dự án đảm bảo chất lượng và tiến độ.

Nguồn: Vietnam Business Forum