HÀ NỘI

Huyện Ứng Hòa: Khởi sắc một vùng quê

09:54:21 | 1/6/2022

Xây dựng NTM là nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài, đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải vào cuộc với tinh thần quyết liệt, chủ động, sáng tạo. Theo đó, các cấp ủy, chính quyền huyện Ứng Hòa đã xây dựng những nhiệm vụ, giải pháp để triển khai xây dựng NTM theo đúng định hướng, mục tiêu đề ra. Cùng sự chung sức, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, đến hết năm 2020, huyện Ứng Hòa đã có 28/28 xã được UBND TP. Hà Nội công nhận đạt chuẩn NTM.

Người dân chung sức đồng lòng xây dựng nông thôn mới

Trong hơn 10 năm khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM, huyện  Ứng Hòa đã huy động tổng nguồn vốn trên 6.189.959 triệu đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương, TP hỗ trợ 3.813.354 triệu đồng; ngân sách huyện 1.131.788 triệu đồng, ngân sách xã 592.581 triệu đồng, nguồn vốn huy động xã hội hóa ngoài ngân sách là  1.651.236 triệu đồng. Đặc biệt phải kể đến sự chung tay, ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân qua đóng góp hàng trăm ngàn ngày công lao động, hiến hàng ngàn mét đất để thực hiện các công trình phúc lợi. Bằng nguồn vốn đó, huyện tập trung đầu tư cho phát triển nông nghiệp, hạ tầng kinh tế xã hội… tích cực triển khai các biện pháp khắc phục hạn chế, nâng cao chất lượng các chỉ tiêu.

Để nâng tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch, Huyện đã hợp đồng với Công ty CP Nước sạch Hà Nam lập phương án đầu tư xây dựng mạng lưới cấp nước sạch cho một số xã phía Nam huyện Ứng Hòa. Đối với công tác chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, vệ sinh môi trường nông thôn, UBND huyện Ứng Hòa đã triển khai Cuộc thi “Giữ gìn đường làng, ngõ xóm xanh, sạch, đẹp” được triển khai duy trì từ năm 2019 đến nay cùng thành lập Ban chỉ đạo cuộc thi “Ứng Hòa chung sức xây dựng diện mạo nông thôn mới” năm 2022….

Song song việc phát huy tinh thần đoàn kết, tranh thủ mọi nguồn lực, BCĐ Chương trình xây dựng NTM của huyện đã tập trung chỉ đạo quyết liệt cùng với sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân, từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế; áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; đẩy mạnh đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của Nhân dân.

Quá trình triển khai, huyện luôn xác định công tác tuyên truyền có vai trò quan trọng, được đặt lên hàng đầu nhằm nâng cao nhận thức của Nhân dân về ý nghĩa, tác dụng của xây dựng NTM, huy động sức mạnh của toàn dân. Cùng với đó phát huy tối đa quy chế dân chủ trong xây dựng NTM. Thực hiện công khai, minh bạch các nguồn lực để người dân được bàn bạc, quyết định, kiểm tra, giám sát và quan trọng hơn cả là chính người dân được tham gia thụ hưởng những kết quả từ xây dựng NTM đem lại.

Kinh tế, môi trường nông thôn thay đổi tích cực

Để hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM, giao thông là một trong những tiêu chí quan trọng, đồng thời là điều kiện cần thiết để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Sau hơn 10 năm xây dựng NTM, với sự tập trung nguồn lực của Nhà nước, xã hội hóa, nhiều đường giao thông nông thôn được xây dựng mới và nâng cấp cải tạo, đồng thời được bảo trì thường xuyên; nhiều cây cầu mới được xây dựng, tuyến đường kết nối giữa liên xã, liên huyện được quan tâm đầu tư... Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển sản xuất, giao thương hàng hóa, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, thu nhập cho Nhân dân.

Đường làng ngõ xóm, hệ thống thoát nước được kiên cố hóa đảm bảo đáp ứng yêu cầu, 100% hệ thống đường trục xã, liên xã, đường trục thôn, liên thôn được bê tông hóa, nhựa hóa; 504/504km đường trục chính nội đồng được cứng hóa, thuận lợi cho giao thông nội đồng phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp; cải tạo, xây mới các công trình trường học, 79/90 trường học đã đạt chuẩn Quốc gia; 29/29 xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế; 145/145  thôn, làng, tổ dân phố có nhà văn hóa. Nếu như năm 2010 thu nhập bình quân đầu người mới chỉ đạt 12,38 triệu đồng/người/năm thì đến năm 2021 thu nhập bình quân đầu người/năm đạt 54,67 triệu đồng, tăng 42,29 triệu đồng so với năm 2010.

Bên cạnh việc xây dựng hạ tầng cơ sở, huyện cũng đặc biệt quan tâm tới tiêu chí môi trường, nhằm nâng cao đời sống tinh thần, tạo cảnh quan môi trường nông thôn xanh - sạch - đẹp bằng việc thực hiện tốt phong trào “Vì môi trường xanh - sạch - đẹp”, “Không đổ rác, phế thải ra đường và nơi công cộng”. Xây dựng các tuyến đường nở hoa, tuyến đường NTM kiểu mẫu, “tuyến đường tự quản xanh - sạch - đẹp - nở hoa kiểu mẫu và tranh bích họa.

UBND huyện Ứng Hòa rất quan tâm tới xã Quảng Phú Cầu, xã có 6 thôn được công nhận làng nghề, trong đó có 5 thôn Cầu Bầu, Quảng Nguyên, Phú Lương Thượng, Phú Lương Hạ và Đạo Tú sản xuất tăm hương, tái chế rác... việc kinh doanh, sản xuất, tái chế có ảnh hưởng tới môi trường. Để khắc phục tình trạng trên UBND huyện Ứng Hòa đã trình UBND TP. Hà Nội và đã được phê duyệt thành lập Cụm Công nghiệp Cầu Bầu và Cụm công nghiệp Xà Cầu; đến nay, cụm Công nghiệp Cầu Bầu đã cơ bản hoàn thành, từ nay đến cuối năm sẽ có 85 hộ tái chế rác thải sẽ được đưa vào cụm, số còn lại sẽ được giải quyết vào cụm Công nghiệp Xà Cầu, chậm nhất là tháng 01/2023; sau khi thành lập sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập. Đồng thời, việc quy hoạch cụm công nghiệp xa khu dân cư sẽ góp phần giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường tại địa phương

Ông Ngô Tiến Hoàng - Phó Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa cho biết để phong trào xây dựng NTM đạt hiệu quả cao, duy trì và nâng cao chất lượng, Ban chỉ đạo huyện đã triển khai kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, trong đó tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất gắn với bảo vệ môi trường, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp xây dựng, thương mại dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp. UBND huyện sẽ tiếp tục duy trì những cuộc thi bảo vệ môi trường thường xuyên để toàn dân cùng chung tay xây dựng huyện Ứng Hòa xanh - sạch - đẹp, phát triển giàu đẹp, văn hóa, văn minh.

*Bài viết có sự phối hợp của Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội.

Đình Bảo (Vietnam Business Forum)