HÀ NỘI

Huyện Sóc Sơn: Từng bước nâng cao chất lượng đời sống người dân

10:04:18 | 15/6/2022

Báo cáo của Huyện ủy Sóc Sơn cho thấy, triển khai thực hiện Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy, Chương trình 02 của Huyện ủy giai đoạn 2021-2025, huyện xác định Chương trình xây dựng Nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt từ cấp huyện đến cơ sở.

Trong tác xây dựng xã Nông thôn mới, đến nay, huyện đã có 13/25 xã đạt và cơ bản đạt từ 10-14 tiêu chí Nông thôn mới nâng cao. Đối với 2 xã Phù Lỗ và Đức Hòa được thành phố giao nhiệm vụ hoàn thành Nông thôn mới nâng cao, số chỉ tiêu đạt theo quy định là 56 chỉ tiêu, tương đương 74,67%.

Phấn đấu 3 xã sẽ về đích Nông thôn mới nâng cao trong năm 2022

Huyện Sóc Sơn xác định Chương trình xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt từ cấp huyện đến cơ sở. Theo đó, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, hạ tầng sản xuất ngày càng được tập trung đầu tư. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển, nhiều vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung có hiệu quả kinh tế cao        

Từ nay đến hết năm 2022, huyện Sóc Sơn phấn đấu hoàn thành NTM nâng cao tại 2 xã (Phù Lỗ, Đức Hòa) theo chỉ tiêu Thành phố giao và phấn đấu hoàn thành thêm 1 xã Phù Linh. Tăng trưởng sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản bình quân từ 2,5-3%/năm trở lên. Thu nhập của nông dân khu vực nông thôn đạt 56 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt trên 98%....

Tại buổi làm việc với Huyện uỷ Sóc Sơn mới đây  Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến - Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình 04-CTr/TU nhấn mạnh trong nhiều năm qua, huyện Sóc Sơn đã triển khai nhiều giải pháp để tập trung thực hiện xây dưng NTM. Đến nay, 25/25 xã của huyện đều đã về đích NTM giai đoạn 2015 - 2020 và toàn huyện về đích NTM vào năm 2020. Hiện nay, đã có nhiều xã đang rà soát lại để thực hiện NTM nâng cao. Đồng thời, tỷ lệ lao động có việc làm và thu nhập bình quân đầu người đạt cao; huyện không còn hộ nghèo; công tác đảm bảo an ninh trật tự được bảo đảm; công tác phòng chống dịch đã được kiểm soát…

công tác xây dựng NTM hiện nay còn gặp nhiều khó khăn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu, trên cơ sở bộ tiêu chí mới mà Trung ương đã ban hành, huyện rà soát lại các tiêu chí, nhất các xã đăng ký xây dựng NTM nâng cao. Đồng thời yêu cầu UBND Thành phố sớm trình HĐND Thành phố ban hành bộ tiêu chí về xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng yêu cầu, huyện Sóc Sơn cần quan tâm, đầu tư để 3 xã đã đăng ký sớm đạt xã NTM nâng cao. Song song với đó, cần rà soát lại để đảm bảo về vấn đề hạ tầng kỹ thuật liên quan, như thuỷ lợi, giao thông và xã hội. Phấn đấu từ nay đến năm 2025 có ít nhất 1/3 số xã của huyện về đích NTM nâng cao, trong đó có nhiều xã đạt NTM kiểu mẫu.

Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp

Đến nay huyện Sóc Sơn có 16 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, như chăn nuôi gà theo hướng hữu cơ; Chăn nuôi lợn sinh học; Trồng nấm công nghệ cao… Đến hết năm 2021, huyện đã có 76 sản phẩm được UBND thành phố công nhận sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm), trong đó có 10 sản phẩm 3 sao, 66 sản phẩm 4 sao. Các tiến bộ kỹ thuật mới được ứng dụng vào sản xuất như gieo mạ khay - cấy máy, gieo sạ được triển khai đồng bộ, góp phần giảm sức ép về thời vụ, lao động trong nông nghiệp, giảm chi phí đầu tư cho sản xuất và nâng cao thu nhập cho nông dân…

Bên cạnh đó, HND huyện Sóc Sơn đã liên kết hỗ trợ củng cố các vùng sản xuất rau hữu cơ tại các xã Thanh Xuân, Tân Dân, Hiền Ninh, Phú Cường; hỗ trợ xây dựng tiêu chuẩn ISO đối với sản phẩm sản phẩm gà đồi Sóc Sơn, sản phẩm nấm công nghệ Hàn quốc tại Minh Phú; phối hợp triển khai xây dựng tiêu chuẩn VietGAP đối với sản phẩm rau an toàn xã Trung Giã 30ha.

Đối với lĩnh vực chăn nuôi của huyện cũng tiếp tục phát triển. Trong đó, diện tích nuôi trồng thủy sản là 450,6ha (tăng 1,3%), sản lượng đạt 902 tấn, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2021. Trên địa bàn huyện cũng có 15 chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho hiệu quả kinh tế cao. Trong đó nổi bật là chuỗi liên kết sản xuất nấm công nghệ cao KMS (quy mô 0,8ha), chuỗi liên kết sản xuất rau hữu cơ (quy mô 37,5ha), chuỗi liên kết sản xuất dược liệu định hướng hữu cơ (quy mô 30ha).

Về Phát triển kinh tế nông thôn, trên địa bàn huyện có 106 hợp tác xã (HTX) nông nghiệp; 6 HTX tham gia liên kết chuỗi trong sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; 30 trang trại chăn nuôi (chiếm khoảng 25% tổng đàn trên toàn huyện).  Toàn huyện hiện có trên 1.800 doanh nghiệp với khoảng 26.000 lao động và 3.447 cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Có 2 làng nghề truyền thống (tre trúc Thu Thủy, mây tre đan Xuân Dương); khoảng 20 làng có nghề xây dựng, gỗ, may mặc và 10 khu, cụm công nghiệp với diện tích 642ha, tổng số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp là 716. Đến hết năm 2021, huyện Sóc Sơn có 76 sản phẩm OCOP. Năm 2022, huyện xây dựng kế hoạch có từ 10 sản phẩm được đánh giá, phân hạng từ 3 sao trở lên.Qua triển khai thực hiện Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy, đời sống nông dân huyện đã từng bước được cải thiện. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2021 đạt 52,4 triệu đồng/người/năm (toàn huyện đạt 53,7 triệu đồng/người/năm). Cuối năm 2021, huyện không còn hộ nghèo theo chuẩn giai đoạn 2016-2020; tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch là 77%...

Tại buổi làm việc, huyện Sóc Sơn đề nghị thành phố sớm ban hành Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về Nông thôn mới các cấp (xã, huyện) theo các mức độ (đạt chuẩn, nâng cao, kiểu mẫu); Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025 để các địa phương có căn cứ tổ chức thực hiện. Đồng thời, huyện cũng kiến nghị cho phép huyện đầu tư các dự án đấu giá quyền sử dụng đất tại các khu đất mở rộng khu dân cư hiện hữu, xây dựng trường học, nhà văn hóa, trạm y tế; Tiếp tục quan tâm hỗ trợ kinh phí để huyện triển khai hoàn thiện các tiêu chí. Thành phố có các chính sách hỗ trợ các mô hình sản xuất quy mô lớn; Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, cùng với việc kêu gọi, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp…

* Bài viết có sự phố hợp của Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội.

Ngọc Bảo (Vietnam Business Forum)