LONG AN

Chuyển đổi số: “Điểm đột phá” trong phát triển kinh tế - xã hội

11:09:13 | 8/7/2022

Với quyết tâm đưa Long An vào nhóm các địa phương chuyển đổi số tốt, thời gian qua, Ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh Long An đã chú trọng vào việc tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tăng cường công tác tuyên tuyền nhằm triển khai những nội dung cơ bản, cốt lõi về chuyển đổi số, nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp… từ tỉnh đến xã (nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị), từng bước nâng cao nghiệp vụ quản lý nhà nước trên nền tảng chuyển đổi số.

Quyết liệt và thiết thực

Năm 2020, tỉnh Long An đứng thứ 27/63 tỉnh, thành phố về Chỉ số chuyển đổi số (DTI) cấp tỉnh. Thành quả này được kết tinh những nỗ lực không ngừng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là ngành Thông tin và Truyền thông. Đặc biệt khi đó là thời điểm dịch bệnh bùng phát và diễn biến phức tạp, thì những “quả ngọt” trên chính là sự khích lệ to lớn, là công cụ hiệu quả, hỗ trợ đắc lực cho công tác chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc của cả hệ thống chính trị và phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp trong giai đoạn hậu COVID-19. 

Chưa dừng lại ở đó, trên cơ sở kế thừa Nghị quyết số 70-NQ/TU, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TU “về chuyển đổi số tỉnh Long An đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Theo đó, ngày 07/01/2022, tỉnh đã tổ chức Hội nghị “Nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho lãnh đạo”, trong đó nhấn mạnh việc thực hiện phát triển Chính quyền số, Kinh tế số, Xã hội số. Đồng thời, vào ngày 26/4/2022 vừa qua, UBND tỉnh đã long trọng tổ chức Lễ ra mắt Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) và Kho cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Long An (được đặt tại Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu trung tâm chính trị hành chính tỉnh, Số 2, đường Song Hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An)​ do Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông quản lý và vận hành.

Về sự kiện này, ông Nguyễn Bá Luân – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Long An nhận định “Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) và Kho cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Long An được xây dựng trên các nền tảng công nghệ hiện đại; sẽ góp phần giúp cho người dân, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận thông tin, dữ liệu, dịch vụ thông minh nhanh chóng, tiện lợi, ít chi phí và giảm phiền hà. Điều đáng nói là mọi hoạt động đều lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm thông qua hoạt động phản ánh, kiến nghị, tương tác, giám sát hoạt động chính quyền qua các ứng dụng số, các kênh tương tác khác trên môi trường số”. Có thể nói, việc xây dựng dự án này là một quá trình lâu dài. Do vậy, thời gian tới, Ngành sẽ tập trung thực hiện một số công việc trọng tâm; trong đó, sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng các nền tảng số như “Long An Số”, “Tổng đài 1022”, các kênh tương tác khác trên môi trường số của tỉnh. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện, đưa vào vận hành các dịch vụ giám sát điều hành thông minh thiết yếu đã triển khai (như giám sát y tế, giáo dục, hành chính công, an toàn thông tin, mạng xã hội, nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu, …); cũng như tiếp tục triển khai mở rộng các dịch vụ giám sát điều hành thông minh khác (như giám sát an ninh trật tự, an toàn giao thông; giám sát Quy hoạch đô thị; giám sát Quy hoạch đất đai…). Thời gian tới, Ngành rất cần sự kiên trì, quyết tâm, sự chung tay, góp sức của tất cả các ngành, các cấp, các doanh nghiệp công nghệ số để từng bước hoàn thiện, phát huy hiệu quả của Trung tâm Điều hành thông minh và Kho cơ sở dữ liệu dùng chung và Cổng dữ liệu mở của tỉnh.

“Tổng tiến công chuyển đổi số”

Trong ngày 06/5/2022, UBND tỉnh cũng đã tổ chức Hội thảo “Giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh”. Hội thảo này là hoạt động trong khuôn khổ Kế hoạch số 856/KH-UBND, tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe các chuyên gia, đơn vị, doanh nghiệp (Misa, Viettel, VNPT, FPT) thảo luận, trao đổi, trình bày nhiều nội dung quan trọng. Điều này sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện chuyển đổi số nhằm tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực tiếp cận khách hàng và lợi thế cạnh tranh, tạo ra các sản phẩm, dịch vụ mới, tạo động lực mới thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Trung ương chỉ đạo năm 2022 là “Năm Tổng tiến công chuyển đổi số”. Long An xác định năm 2022 là “Năm hành động, tạo bước ngoặt chiến lược về chuyển đổi số”. Trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi số là một nội dung quan trọng, là giải pháp chính, là xu thế tất yếu và là cơ hội cho các địa phương, các doanh nghiệp vượt lên. Chuyển đổi số không đơn giản là mức ứng dụng và phát triển cao hơn của công nghệ thông tin mà chính là “Điểm đột phá” trong phát triển kinh tế - xã hội. Do vậy, để không bị tụt hậu, hay nhỡ mất “chuyến tàu” Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tỉnh chắc chắn sẽ tiếp tục chú trọng thay đổi về nhận thức trong sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước và trách nhiệm của người đứng đầu về chuyển đổi số; cũng như nhìn rõ những bất cập và chỉ ra được các nguyên nhân, rào cản - từ đó mới có những bước tiến vững chắc và làm động lực để thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số ở tỉnh Long An đạt được các mục tiêu đề ra.

Hoàng Lâm (Vietnam Business Forum)

Sự kiện sắp tới

Mời tham gia Hội chợ Thương mại Indonesia 2022

19/10 – 19/12/2022

Hội nghị Triển lãm Indonesia (ICE), thành phố BSD