NAM ĐỊNH

Viện Quy hoạch Xây dựng tỉnh Nam Định: Khẳng định vị thế hàng đầu về tư vấn quy hoạch xây dựng

09:13:46 | 19/7/2022

Trong quá trình xây dựng và phát triển, Viện Quy hoạch Xây dựng tỉnh Nam Định đã không ngừng nỗ lực đổi mới, từng bước khẳng định vị thế đơn vị tư vấn chuyên nghiệp, hàng đầu trong công tác quy hoạch, tư vấn xây dựng… Qua đó, góp phần xây dựng đô thị Nam Định theo hướng hiện đại, bản sắc, văn minh và phát triển bền vững.


Một góc TP.Nam Định

Viện Quy hoạch Xây dựng tỉnh Nam Định được thành lập theo Quyết định số 2438/QĐ-UBND, ngày 24/11/2008 của UBND tỉnh Nam Định trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Quy hoạch Đô thị - Nông thôn thuộc Sở Xây dựng tỉnh Nam Định. Với chức năng nhiệm vụ được UBND tỉnh và Sở Xây dựng giao, những năm qua, Viện đã phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo trong công tác nghiên cứu, thiết kế quy hoạch xây dựng đô thị và nông thôn, tham gia tư vấn công tác khảo sát, lập quy hoạch xây dựng và lập dự án đầu tư xây dựng... Các công trình, đồ án quy hoạch do đơn vị thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng là công cụ để các cấp có thẩm quyền thực hiện quản lý đô thị, quản lý đầu tư xây dựng, quản lý các công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đô thị, kêu gọi thu hút nhà đầu tư… được UBND tỉnh, các ban ngành, địa phương và chủ đầu tư đánh giá cao.

Ông Đặng Mạnh Cường - Viện trưởng Viện Quy hoạch Xây dựng tỉnh Nam Định cho biết: Thời gian qua, Viện đã thực hiện và hoàn thành một số nhiệm vụ trọng tâm được UBND tỉnh và Sở Xây dựng giao như: Thu thập, duy trì hệ thống cơ sở dữ liệu trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Xây dựng; Phát triển cổng thông tin điện tử; Hoàn thành việc lập Chương trình phát triển đô thị thành phố Nam Định giai đoạn 2021-2030; Lập Kế hoạch phát triển nhà ở của tỉnh năm 2022. Đồng thời, triển khai và lập quy hoạch chung xây dựng thị trấn Gôi - huyện Vụ Bản, thị trấn Cồn - huyện Hải Hậu, thị trấn Liễu Đề - huyện Nghĩa Hưng, thị trấn Ngô Đồng - huyện Giao Thuỷ và thị trấn Xuân Trường - huyện Xuân Trường. Viện cũng tích cực triển khai lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết để tạo sự đồng bộ, đáp ứng mục tiêu thu hút đầu tư. Tiêu biểu, Viện đã thực hiện và hoàn thành việc lập quy hoạch chi tiết các khu đô thị, khu dân cư tập trung như: Khu đô thị thương mại Cồn - Văn Lý, khu đô thị các thị trấn Cổ Lễ, thị trấn Nam Giang, thị trấn Yên Định,... Đặc biệt, Viện đã triển khai và hoàn thành việc lập quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Phú Ốc - thành phố Nam Định với quy mô khoảng 46ha, dự án khi được triển khai sẽ là khu đô thị văn minh, hiện đại, đô thị xanh - điểm nhấn tại khu vực cửa ngõ thành phố.

Song song đó, Viện chú trọng tăng cường phát triển nguồn nhân lực thông qua việc cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao năng lực chuyên môn. Mặt khác, đội ngũ cán bộ chủ chốt, lãnh đạo Viện thường xuyên thực hiện các buổi sinh hoạt chuyên đề tại cơ quan nhằm trao đổi, truyền đạt kinh nghiệm về phương pháp quản lý và điều hành sản xuất, góp phần nâng cao chất lượng công tác lập quy hoạch, khảo sát địa hình; có chính sách khuyến khích, tạo điều kiện tốt nhất để cán bộ chủ chốt, cán bộ kỹ thuật hoàn thành tốt công việc được giao. Tăng cường đầu tư mua sắm, nâng cấp một số trang thiết bị, máy móc, làm chủ khoa học công nghệ, triển khai ứng dụng thành công nhiều công nghệ tiên tiến phục vụ công tác khảo sát, thiết kế, lập quy hoạch góp phần khẳng định vị thế đơn vị tư vấn chuyên nghiệp, hàng đầu trong công tác quy hoạch, tư vấn xây dựng… tại tỉnh Nam Định.

Hiện nay, tốc độ đô thị hóa của tỉnh Nam Định diễn ra mạnh mẽ, đòi hỏi công tác quy hoạch xây dựng phải luôn đổi mới, nâng cao về chất lượng để đáp ứng các chiến lược phát triển của tỉnh cũng như những yêu cầu từ thực tiễn đặt ra. Vì vậy tập thể Ban lãnh đạo, cán bộ, viên chức, người lao động Viện Quy hoạch Xây dựng tỉnh Nam Định tiếp tục phát huy bản lĩnh sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn thử thách, phát triển vững mạnh và tham mưu đắc lực cho UBND tỉnh đảm bảo công tác quy hoạch xây dựng; nâng tầm chất lượng tư vấn, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác quy hoạch, kiến trúc, góp phần xây dựng đô thị tỉnh Nam Định hiện đại, bản sắc, văn minh và phát triển bền vững.

Nguồn: Vietnam Business Forum