PHÚ YÊN

Huyện Phú Hòa: 20 năm đổi mới và phát triển

09:39:14 | 22/9/2022

Huyện Phú Hòa được thành lập theo Nghị định 15/2002/NĐ-CP ngày 31/01/2002 trên cơ sở điều chỉnh địa giới hành chính từ thị xã Tuy Hòa thành hai đơn vị hành chính: thị xã Tuy Hòa và huyện Phú Hòa. Đến nay, sau 20 năm xây dựng và phát triển với những bước đi đúng hướng, Phú Hòa đã đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào trên các lĩnh vực, tạo thế và lực mới trên con đường hội nhập, phát triển.

Kinh tế tăng trưởng liên tục

Ông Nguyễn Bá Khải, Chủ tịch UBND huyện Phú Hoà cho biết,  tại thời điểm thành lập, Phú Hòa là một huyện có nền kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội còn yếu và chưa đồng bộ, nguồn lực đầu tư còn hạn hẹp,... Để khắc phục những khó khăn và khơi dậy tiềm năng phát triển, Phú Hòa xác định phải tập trung chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế, trong đó nông nghiệp là thế mạnh tạo động lực, kết hợp tăng dần tỷ trọng các ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư, nâng cấp đồng bộ với nhiều công trình hoàn thành đưa vào sử dụng đã phát huy hiệu quả, góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Nhờ đó, huyện Phú Hòa đã đạt được nhiều thành tích trong các lĩnh vực. Kinh tế liên tục phát triển, tốc độ tăng giá trị sản xuất các ngành nghề cao, trong đó giai đoạn 2015-2020 tăng trên 10,6%. Thu ngân sách nhà nước tăng nhanh, năm 2021 đạt 194,5 tỷ đồng, tăng 20,5 lần so với năm 2002. Thu nhập bình quân đầu người năm 2021 đạt 46 triệu đồng/người, tăng 16,4 lần so với năm 2002. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội được bảo đảm; chất lượng giáo dục được nâng lên. Tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2021 còn 0,59%, giảm 6,44% so với năm 2002.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) đạt nhiều kết quả quan trọng. Năm 2019, huyện Phú Hòa được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận đạt chuẩn NTM; đến tháng 6/2022, có 06/08 xã được Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao.

Điểm đến thu hút đầu tư

Một trong những dấu ấn nổi bật trong chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển của huyện Phú Hòa đó là lĩnh vực thu hút đầu tư với nhiều dự án có quy mô lớn được triển khai như: Các dự án trong Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; kè chống sạt lở bờ tả sông Ba kết hợp với phát triển hạ tầng đô thị; Nhà máy điện năng lượng mặt trời Hòa Hội; mở rộng Công ty cổ phần An Hưng; Showroom ô tô Trường Hải; Showroom Hiệp Yến; Trang trại chăn nuôi heo,...  Qua đó, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư, huyện đã tập trung rà soát, bổ sung, điều chỉnh các quy hoạch ngành, lĩnh vực, quy hoạch NTM, đảm bảo phù hợp với thực tiễn, khả thi, thuận lợi để thu hút đầu tư; khuyến khích các mô hình sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn, hữu cơ. Phối hợp với các ngành xúc tiến đầu tư; công khai, minh bạch các cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính, lĩnh vực khuyến khích đầu tư để các nhà đầu tư biết, nghiên cứu, tìm hiểu, đầu tư vào huyện.

Cùng với đó, công khai quy hoạch quỹ đất các cụm công nghiệp, tạo điều kiện thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất, giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Thường xuyên kiểm tra, rà soát, tham mưu thu hồi các dự án đã cấp chủ trương đầu tư, giao đất, cho thuê đất nhưng không triển khai thực hiện hoặc triển khai thực hiện chậm so với tiến độ cam kết…

Bên cạnh đó, chú trọng cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, lành mạnh, giảm chi phí và tiết kiệm thời gian cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính tại địa phương. Phối hợp các ngành hỗ trợ nhà đầu tư giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến lĩnh vực môi trường, đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng. Thường xuyên tổ chức đối thoại với doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Tăng cường công tác khuyến công, xúc tiến thương mại; tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến nhằm thu hút các nhà đầu tư vào các lĩnh vực như: dịch vụ du lịch, phát triển năng lượng, xây dựng hạ tầng, công nghiệp,…

Ông Nguyễn Bá Khải, Chủ tịch UBND huyện cho biết, thời gian tới, Phú Hòa sẽ tiếp tục phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế theo hướng phát huy tiềm năng lợi thế, trong đó tập trung xây dựng ngành nông nghiệp phát triển theo hướng hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao, kêu gọi thu hút đầu tư chế biến hàng nông sản, từng bước sản xuất theo chuỗi giá trị kết hợp với phát triển du lịch; tăng cường xã hội hóa, triển khai ứng dụng khoa học – công nghệ trên các lĩnh vực.

Cùng với đó, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử; huy động nguồn lực đầu tư nâng cao chất lượng các tiêu chí xã, huyện NTM, tiến đến xây dựng xã NTM nâng cao kiểu mẫu và xây dựng thị trấn Phú Hòa văn minh, hiện đại, trở thành đô thị loại IV trước năm 2025.

Nguyễn Bách (Vietnam Business Forum)