GIA LAI

Thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý phát triển đô thị

15:53:52 | 14/10/2022

Những năm qua, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai đã thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, kiến trúc và đô thị; quản lý chất lượng công trình, nhà, thị trường bất động sản,… giúp tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng, tiết kiệm nguồn vốn cũng như đóng góp tích cực trong tiến trình phát triển của tỉnh.

Theo ông Nguyễn Bá Thạch - Giám đốc Sở Xây tỉnh Gia Lai, trong công tác quy hoạch, phát triển đô thị và nông thôn, thời gian qua Sở đã tham mưu giúp UBND tỉnh hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chung xây dựng 18 đô thị và 182 xã trong điều kiện nguồn vốn của tỉnh còn nhiều khó khăn, hạn chế. Đây là cơ sở để các huyện, thị xã, thành phố triển khai lập quy hoạch phân khu để đề xuất các dự án đầu tư; lập quy hoạch chi tiết nhằm triển khai các dự án đầu tư xây dựng.

Đồng thời, Sở chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan đề xuất UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành danh mục các vị trí thực hiện kêu gọi đầu tư, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn TP. Pleiku giai đoạn 2016-2020, làm tiền đề đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư phát triển đô thị hạt nhân của tỉnh. Cùng với đó, xây dựng lộ trình, chương trình phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh đến năm 2035 và nội dung này đang được nghiên cứu, tích hợp trong quy hoạch tỉnh. Dự kiến đến năm 2035, Gia Lai sẽ có 29 đô thị, tăng 11 đô thị so với hiện nay. Ngoài ra, Sở đã tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở đến năm 2030 và Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh giai đoạn đến năm 2025, tạo hành lang pháp lý và định hình chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở, công tác quản lý, phát triển thị trường bất động sản. Đến nay, tỉnh đã triển khai 8 dự án nhà ở thương mại, 1 khu nhà ở cho người thu nhập thấp. Đến năm 2025, dự kiến sẽ triển khai hơn 10 dự án khu đô thị kết hợp nhà ở mới bên cạnh các trung tâm thương mại, dịch vụ khác.

Thời gian tới, ông Nguyễn Bá Thạch cho biết, Sở Xây dựng sẽ tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ, giải pháp để góp phần vào sự phát triển bền vững của tỉnh nhà. Theo đó, Sở tiếp tục tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp ngành Xây dựng đổi mới công nghệ, kỹ thuật và phương thức quản lý; khuyến khích phát triển theo hướng chuyên môn hóa và sáng tạo, thúc đẩy việc ứng dụng những thành tựu từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Tiếp tục tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng; tập trung cho công tác quản lý phát triển đô thị và đẩy mạnh công tác quản lý phát triển nhà ở, thị trường bất động sản, đảm bảo phát triển ổn định và bền vững. Cùng với đó, công khai, minh bạch hóa thông tin về quy hoạch ngành cho tổ chức, doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp tiếp cận thông tin; sử dụng hiệu quả các trang thông tin điện tử chuyên ngành để cung cấp thông tin, tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật. Triển khai thực hiện nghiêm các quy định về đánh giá, xếp hạng năng lực của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh nhằm tạo môi trường công bằng, lành mạnh cho các doanh nghiệp hoạt động. Đồng thời, đẩy mạnh công tác kiểm tra quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng theo giấy phép đã được cấp đối với các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh; tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định; tiếp tục triển khai công tác cải cách hành chính, phòng-chống tham nhũng, lãng phí thuộc lĩnh vực ngành quản lý.

Ngoài ra, Sở tập trung tham mưu giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh, hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng các đề án, hoàn thành các chỉ tiêu đô thị để nâng cấp huyện Chư Sê lên thị xã; nâng cấp thị xã An Khê từ đô thị loại IV lên loại III; nâng cấp thị trấn Đak Đoa từ đô thị loại V lên loại IV; thành lập thị trấn Ia Pa. Gắn với các chỉ tiêu tăng trưởng đô thị bền vững, tập trung kiểm soát tốt yếu tố tác động đến tỷ lệ đô thị hóa. Dự kiến đến năm 2025, tốc độ đô thị hóa trên địa bàn toàn tỉnh đạt 35%, năm 2030 đạt 40-42%.

Thiên Hoàng (Vietnam Business Forum)