VĨNH PHÚC

Vĩnh Phúc: Gỡ “nút thắt” trong công tác giải phóng mặt bằng

14:37:56 | 24/11/2022

Nhằm tạo quỹ đất sạch thu hút các nhà đầu tư, những năm qua, Vĩnh Phúc đã ban hành, triển khai nhiều cơ chế, chính sách phù hợp với thực tế, bảo đảm giải quyết hài hòa lợi ích của Nhà nước, người dân và doanh nghiệp (DN), qua đó, tháo gỡ các điểm nghẽn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB). Từ đó có thêm nhiều công trình, dự án đưa vào sử dụng, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

Thời gian qua, công tác GPMB được xác định là điểm nghẽn, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Nguyên nhân do cơ chế bồi thường GPMB xung đột đơn giá bồi thường giữa việc tự thỏa thuận và bồi thường, hỗ trợ theo chính sách của Nhà nước; việc thực hiện GPMB chưa giao cho tổ chức GPMB chuyên nghiệp; quy trình, trình tự còn bất cập giữa các quy định của hệ thống pháp luật hiện hành.

Để tháo gỡ “nút thắt” đó, Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 26/2/2021 về lãnh đạo thực hiện các biện pháp đẩy nhanh công tác GPMB để thực hiện các dự án phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh. Theo đó, HĐND và UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố rà soát các chính sách, pháp luật liên quan đến công tác GPMB; khảo sát, đánh giá tình hình thực tế,…, từ đó tham mưu cho tỉnh các giải pháp thực hiện. Tỉnh đã cụ thể hóa các quy định của Luật, Nghị định, Thông tư liên quan đến công tác bồi thường GPMB tại địa phương, tạo cơ chế đồng bộ trong công tác tổ chức thực hiện GPMB trên địa bàn tỉnh.

Điển hình như Nghị quyết số 01/2021 của HĐND tỉnh và Quyết định số 13/2021 của UBND tỉnh quy định về một số biện pháp đặc thù đảm bảo công tác GPMB kịp thời, đúng tiến độ đối với các dự án trên địa bàn Tỉnh giai đoạn 2021-2025; Quyết định 61/2021 về ban hành quy định chi tiết một số điều về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Tỉnh (thay thế các quyết định cũ)…

Quy trình, trình tự thực hiện GPMB đã được UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn cấp huyện thực hiện, chủ động phối hợp với UBND các huyện, thành phố rà soát những khó khăn, vướng mắc tham mưu UBND tỉnh giải quyết; rà soát khu đất dịch vụ, quỹ đất ở của các địa phương để chi trả đất dịch vụ cho người dân và bố trí đất tái định cư cho các hộ dân trong thực hiện GPMB một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh; rà soát đưa vào quy hoạch, kế hoạch dự kiến các quỹ đất tái định cư, khu nghĩa trang phục vụ GPMB các dự án trong giai đoạn 2020-2025.

Hiện tại, Vĩnh Phúc đã giải quyết xong việc nợ đất dịch vụ của người dân có đất thu hồi; việc bố trí các quỹ đất phục vụ tái định cư, các khu nghĩa trang được ưu tiên quy hoạch và đầu tư xây dựng song song với công tác GPMB của dự án; công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã bố trí các quỹ đất nghĩa trang; quỹ đất di chuyển, hoàn trả các công trình hạ tầng-xã hội trong phạm vi GPMB của các dự án, đảm bảo tiến độ GPMB cho các công trình Nhà nước thu hồi đất.

Với những giải pháp đồng bộ về cơ chế, chính sách bồi thường GPMB đã nâng cao được nhận thức của các tổ chức, cá nhân trong công tác GPMB, tạo được sự đồng thuận của người dân có đất thu hồi và trở thành khâu đột phá GPMB thực hiện các dự án Nhà nước thu hồi đất, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Quỳnh Ngọc (Vietnam Business Forum)