ĐẮK LẮK

Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk: Làm tốt công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ

07:40:21 | 17/3/2023

Vượt qua khó khăn, thách thức, bằng sự quyết liệt và năng động sáng tạo, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) tỉnh Đắk Lắk đã luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó, công tác bình đẳng giới (BĐG), vì sự tiến bộ của phụ nữ là một trong những điểm sáng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Những con số biết nói

Năm 2022, các ngành, các cấp, trong đó có ngành LĐTB&XH tỉnh Đắk Lắk phải triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch trong bối cảnh đối mặt với nhiều khó khăn.

Thực hiện Công văn số 418/LĐTBXH- BĐG ngày 23/02/2022 của Bộ LĐTB&XH về việc hướng dẫn triển khai công tác BĐG giới năm 2022, từ đầu năm, Sở LĐTB&XH tỉnh Đắk Lắk đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 25/02/2022 thực hiện Chương trình truyền thông về BĐG đến năm 2030 trên địa bàn; Kế hoạch số 204/KH-UBND, ngày 19/10/2022 của UBND tỉnh triển khai Tháng hành động vì BĐG và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022. Bên cạnh đó các sở, ban, ngành và địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai công tác BĐG theo chức năng, nhiệm vụ được giao.  

Để bảo đảm các điều kiện cho việc thi hành Luật BĐG, ngành LĐTB&XH tỉnh đã triển khai một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm về công tác cán bộ BĐG tại cơ sở; tổ chức lồng ghép công tác BĐG vào việc xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội địa phương. Đẩy mạnh công tác thu thập, xử lý thông tin, số liệu về BĐG; báo cáo, đánh giá hàng năm và định kỳ về tình hình thực hiện BĐG; đào tạo, bồi dưỡng, tuyên truyền cho cán bộ, người dân về BĐG; quán triệt, tuyên truyền, phổ biến giáo dục về BĐG và vì sự tiến bộ của phụ nữ; triển khai thực hiện Tháng hành động vì BĐG và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2022,...

Những nỗ lực trên đã mang lại những kết quả tích cực. Đến nay, tỷ lệ nữ tham gia vào các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội ngày một cao. 

Theo đó, trên lĩnh vực chính trị, trong cấp ủy Đảng các cấp giai đoạn 2020-2025, số nữ tham gia cấp ủy cấp tỉnh đạt tỷ lệ 18,87% và trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy là 20%. Ở cấp huyện và cơ sở, số cán bộ nữ tham gia là 27,84%, số nữ tham gia cấp ủy cấp xã 23,44%. Số cán bộ lãnh đạo là nữ trong các cơ quan, đơn vị thuộc tổ chức đảng: Các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh tỷ lệ 28,94%, Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy, thị ủy tỷ lệ 16,66%. Số nữ đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 là 5/9 đại biểu, đạt tỷ lệ 55,6%. Số nữ tham gia đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026: HĐND tỉnh đạt 25,33%, HĐND cấp huyện đạt 26,90%, HĐND cấp xã đạt 27,49%.

Trên  lĩnh vực kinh tế, lao động, khoa học: Tỷ trọng lao động nữ có việc làm năm 2022 trong khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản năm 2022 là 531.518 /537.528 tổng số lao động nữ có việc làm, đạt 98,88%. Tỷ lệ nữ giám đốc/chủ doanh nghiệp, hợp tác xã đạt 25,49%. Số doanh nghiệp có nữ làm chủ trên địa bàn tỉnh năm 2022 đạt tỷ lệ 29,89%. Số doanh nghiệp có nữ làm chủ trên địa bàn tỉnh đến nay đạt tỷ lệ 25,68% (số liệu cập nhật đến ngày 31/10/2022).

Trên lĩnh vực giáo dục, đào tạo: Ngành LĐTB&XH tỉnh đã phối hợp cùng các địa phương, cơ quan, đơn vị tích cực tuyên truyền trong cha mẹ học sinh, cộng đồng về BĐG và giáo dục cho trẻ em gái tại đơn vị, địa phương, tổ chức hoạt động của hội cha mẹ học sinh kết hợp với nhà trường, cộng đồng về thúc đẩy BĐG, xóa bỏ các khuôn mẫu giới không còn phù hợp, giải quyết các vấn đề bạo lực học đường. Nâng cao tỷ lệ trẻ em gái được đến trường đi học, giảm tỷ lệ trẻ em gái bỏ học.  

Trên lĩnh vực y tế, hệ thống chăm sóc sức khoẻ phụ nữ từ tuyến tỉnh đến cơ sở được củng cố, đầu tư nâng cấp, trong đó, đặc biệt ưu tiên cho các vùng sâu, vùng xa; tư vấn dinh dưỡng cho các bà mẹ có thai, có con nhỏ.  Tuyên truyền tiêm phòng uốn ván đủ liều cho tất cả các thai phụ; cấp phát viên sắt phòng thiếu máu thường xuyên cho thai phụ tại tất cả các trạm y tế; thực hiện khám và theo dõi đăng ký quản lý thai sản sớm tại các huyện, xã trên địa bàn toàn tỉnh.

Trên lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao: Hệ thống truyền thông từ tỉnh đến cơ sở đã phát huy tốt công tác truyền thông nói chung và tuyên truyền BĐG nói riêng. 100% đài truyền thanh - truyền hình các huyện, thị xã, thành phố có chuyên mục, chuyên đề nâng cao nhận thức về BĐG và lồng ghép nội dung tuyên truyền BĐG. 

Lĩnh vực gia đình, việc triển khai các giải pháp can thiệp phòng, chống bạo lực gia đình đã được các cấp, các ngành và nhân dân quan tâm triển khai thực hiện. Năm 2022 số vụ bạo lực gia đình giảm so với năm 2021. Công tác xét xử, xử lý các hành vi vi phạm về BĐG được thực hiện nghiêm minh. Trong năm 2022, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thuộc Sở Tư pháp tỉnh đã trực tiếp tham gia tố tụng, tư vấn, trợ giúp pháp lý miễn phí cho 117 lượt phụ nữ (trong đó: 46 người là dân tộc thiểu số, 71 người Kinh). Qua đó kịp thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho phụ nữ là đối tượng được hưởng chính sách trợ giúp pháp lý, đồng thời góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho phụ nữ, xây dựng nếp sống văn minh, phát huy dân chủ cơ sở, từng bước nâng cao lợi thế của phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu BĐG.

Đồng lòng thực hiện mục tiêu BĐG

Tỉnh Đắk Lắk với đặc thù là tỉnh có nền văn hoá đa dạng, là nơi sinh sống của nhiều dân tộc có trình độ văn hoá, tập quán, ngôn ngữ khác nhau. Ở một số nơi, một số gia đình tình trạng bất BĐG vẫn còn tồn tại. Đặc điểm văn hoá đó, cùng những yếu tố về địa bàn, địa hình và lực lượng mỏng đã khiến công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BĐG gặp nhiều khó khăn. 

Tuy vậy, công tác BĐG của Đắk Lắk cũng có những thuận lợi. Các cấp ủy Đảng, chính quyền ngày càng quan tâm hơn về BĐG. Cùng với sự nỗ lực của các ngành, đoàn thể, nhận thức của cán bộ đảng viên và nhân dân về BĐG đã từng bước được nâng lên, đã có những chia sẻ, cộng tác giúp đỡ người phụ nữ vươn lên trên mọi lĩnh vực. 

Với chức năng, nhiệm vụ được giao, hầu hết các sở, ngành của tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố đã xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện công tác BĐG giai đoạn 2021-2030. Cùng với đó là sự phối hợp chặt chẽ, chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời của Bộ LĐTB&XH, cụ thể là Vụ BĐG và Ủy ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Ngoài ra, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về BĐG cũng được quan tâm, thường xuyên lồng ghép, kết hợp trong sinh hoạt, hội họp cơ quan, đơn vị để tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động,… 

Thời gian tới, để công tác BĐG đạt kết quả tích cực hơn hơn, Sở LĐTB&XH tỉnh Đắk Lắk đang kiến nghị Bộ LĐTB&XH phối hợp với các ngành liên quan sửa đổi bổ sung và có hướng dẫn cụ thể việc thực hiện các chính sách, luật pháp có liên quan để đảm bảo tính đồng bộ và thực hiện đúng nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ là “Thực hiện nguyên tắc bình đẳng giữa nam và nữ về độ tuổi trong quy hoạch, đào tạo, đề bạt và bổ nhiệm” và quy định của Luật BĐG là “Nam nữ bình đẳng về tiêu chuẩn chuyên môn, độ tuổi khi được đề bạt, bổ nhiệm vào cùng vị trí quản lý, lãnh đạo của cơ quan, tổ chức”; Chính sách phát triển nhà trẻ, mẫu giáo; chính sách hỗ trợ cho phụ nữ nghèo khi sinh con đúng chính sách dân số; chính sách đào tạo lại cho cán bộ nữ, hỗ trợ phụ nữ có con dưới 36 tháng tuổi tham gia đào tạo, bồi dưỡng. Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ làm công tác BĐG; ưu tiên đào tạo cán bộ quản lý nhà nước về BĐG trong các cơ quan Đảng, nhà nước. Đề nghị hỗ trợ kỹ thuật (giảng viên, tài liệu, kinh phí…) để tuyên truyền công tác BĐG cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đối với địa phương, kiến nghị Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh thường xuyên quan tâm, chỉ đạo các sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố tích cực triển khai Kế hoạch số 57-KH/TU ngày 16/4/2018  của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới. Chỉ thị số 12/2009/CT-UBND ngày 29/12/2009 của UBND tỉnh về việc tổ chức triển khai thực hiện Luật BĐG và các Chương trình, dự án liên quan đến công tác BĐG trong giai đoạn 2021-2030,...

Quốc Hưng (Vietnam Business Forum)