NINH BÌNH

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Ninh Bình: Tăng cường chuyển đổi số, tạo sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp

09:02:58 | 16/7/2023

Đi vào hoạt động với mô hình một cấp từ ngày 01/4/2017, Văn phòng Đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) tỉnh Ninh Bình đã không ngừng đổi mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các thủ tục hành chính (TTHC) về đất đai được rút ngắn; cơ sở dữ liệu được số hóa,… không chỉ mang lại sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp mà còn nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.


Thực hiện công tác chuyển đổi số, VPĐKĐĐ tỉnh Ninh Bình đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa hồ sơ, cơ sở dữ liệu nhằm nâng cao chất lượng phục vụ 

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Văn phòng đã không ngừng chủ động đổi mới, sáng tạo trong hoạt động; chú trọng cải cách hành chính (CCHC) bằng việc rà soát, sửa đổi hoặc hủy bỏ các TTHC không cần thiết; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức. Đặc biệt, xác định tầm quan trọng của công tác chuyển đổi số, đơn vị đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa hồ sơ, cơ sở dữ liệu nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đất đai.

Theo đó hiện nay, 27/27 TTHC do VPĐKĐĐ tỉnh thực hiện được niêm yết công khai trên trang thông tin điện tử http://sotnmt.ninhbinh.gov.vn/ và trên trang http://dichvucong.ninhbinh.gov. Năm 2022, VPĐKĐĐ tỉnh đã tham mưu Giám đốc Sở TN&MT trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 760/QĐ-UBND ngày 23/8/2022 về việc Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TN&MT, UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh thuộc lĩnh vực đất đai.

Kết quả, quý I/2023, VPĐKĐĐ tỉnh Ninh Bình đã tiếp nhận 14.861 hồ sơ, giải quyết 14.569 hồ sơ; số hồ sơ giải quyết trước hạn 12.914 hồ sơ, chiếm 88,48%; số hồ sơ giải quyết đúng hạn 1.611 hồ sơ, chiếm 11,04%; số hồ sơ giải quyết quá hạn 71 hồ sơ, chiếm 0,48%. Toàn bộ kết quả giải quyết của từng TTHC đều được quét, cập nhật trên trang một cửa điện tử của tỉnh và công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Sở TN&MT để tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ chức dễ dàng theo dõi.

Giai đoạn 2018 -2023, Ninh Bình đã triển khai, thực hiện Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và xây dựng Cơ sở dữ liệu đất đai” - VILG do Ngân hàng Thế giới tài trợ theo Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 30/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ tại TP.Ninh Bình, huyện Kim Sơn và huyện Yên Khánh. Đến ngày 30/11/2022, đã hoàn thành và kết nối với Cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia do Bộ TN&MT quản lý đối với 03/03 đơn vị cấp huyện thực hiện dự án với tổng số 79.197/179.886 thửa đất (đạt 44,0% so với thiết kế; cao hơn trung bình chung của 30 tỉnh, thành phố trong cả nước thực hiện Dự án).

Đẩy mạnh kết nối liên thông điện tử, ngày 17/01/2023, Sở TN&MT và Cục Thuế tỉnh đã ký Quy chế phối hợp giữa cơ quan Thuế và cơ quan Đăng ký đất đai trong việc trao đổi thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai trên địa bàn tỉnh. Tính đến ngày 10/3/2023, đã kết nối chính thức liên thông thuế điện tử tại 03 đơn vị TP.Ninh Bình, huyện Yên Khánh và huyện Kim Sơn.

Về kết nối liên thông một cửa điện tử, đến nay, việc tích hợp giữa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Bộ TN&MT với Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh về cơ bản đã hoàn thành việc tích hợp, kết nối liên thông tại 03 đơn vị (huyện Kim Sơn, huyện Yên Khánh, TP.Ninh Bình). Bộ phận kỹ thuật công nghệ thông tin của các đơn vị đang tiếp tục thực hiện hoàn thiện việc chạy thử hồ sơ liên quan đến lĩnh vực đất đai liên thông giữa 02 phần mềm.

Giám đốc VPĐKĐĐ tỉnh Ninh Bình Nguyễn Trường Tuấn cho biết: Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước nói chung và quản lý đất đai nói riêng phục vụ xây dựng Chính phủ số, chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số là xu thế tất yếu hiện nay. Thời gian tới, VPĐKĐĐ tỉnh Ninh Bình sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC; xây dựng và hoàn thiện bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai theo mô hình tập trung, thống nhất trong quản lý; cập nhật, chỉnh lý biến động và cung cấp thông tin kịp thời, chính xác.

Thông qua đó, góp phần “Hoàn thành xây dựng hệ thống thông tin quốc gia về đất đai tập trung, thống nhất, đồng bộ, đa mục tiêu và kết nối liên thông”.

Song song với đó, bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Sở TN&MT; tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nâng cao chất lượng hoạt động. Tập trung thực hiện dịch vụ công trực tuyến theo cơ chế “Một cửa điện tử” giữa VPĐKĐĐ với UBND các huyện, thành phố,… Đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tăng cường sử dụng, nộp hồ sơ trực tuyến trong đăng ký, thực hiện TTHC,...

Đặc biệt, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, hướng đến sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, VPĐKĐĐ tỉnh sẽ tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan đến toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động; từng bước chuyển từ chính quyền quản lý sang chính quyền phục vụ. Đồng thời, tăng cường bồi dưỡng, đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ, chính trị, tổ chức tuyển dụng theo kế hoạch đề ra.

Hương Giang (Vietnam Business Forum)

Sự kiện sắp tới

Kính mời doanh nghiệp tham gia Khóa đào tạo " Xây dựng thương hiệu các nhân”

27-28/06/2024

Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Mời tham gia Khóa đào tạo “Quản trị chuỗi cung ứng hiệu quả và bền vững cho doanh nghiệp”

06-07/06/2024

Tầng 7, Tòa nhà VCCI, Số 09 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.