NINH BÌNH

Hoa Lư: Điểm sáng xây dựng nông thôn mới

08:42:49 | 17/7/2023

Sau khi về đích, là huyện nông thôn mới (NTM) đầu tiên của cả nước xét theo tiêu chí mới vào năm 2016, đến nay, diện mạo nông thôn của Hoa Lư ngày càng đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Với quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, huyện đang tập trung hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí chưa đạt, phấn đấu trở thành huyện NTM nâng cao trong năm 2023.


Ông Nguyễn Quốc Hưng, Chủ tịch UBND huyện Hoa Lư 

Ông Nguyễn Quốc Hưng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hoa Lư cho biết: Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, căn cứ vào hướng dẫn của Trung ương, tỉnh và trên cơ sở những kết quả đã đạt được, Huyện ủy, HĐND và UBND huyện Hoa Lư tiếp tục ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành các cấp, các ngành hoàn thiện và nâng cao các tiêu chí xây dựng NTM, NTM nâng cao, kiểu mẫu theo hướng văn minh, hiện đại gắn với phát triển đô thị. Trong đó, coi trọng công tác tuyên truyền, vận động các cấp, ngành và các tầng lớp nhân dân đồng tình, ủng hộ, tích cực tham gia sản xuất, dồn điền đổi thửa, chỉnh trang nhà cửa, vườn tược, xây dựng các tuyến đường hoa, đường tranh. Linh hoạt, sáng tạo trong cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Trung ương, tỉnh vào thực tiễn; chủ động đề ra cơ chế, chính sách hỗ trợ và quyết định các giải pháp tổ chức thực hiện; vận dụng lồng ghép các chương trình, dự án; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn để thực hiện các tiêu chí.

Trên cơ sở các cơ chế, chính sách hiện có của Trung ương và tỉnh, Ban Chỉ đạo và UBND huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các cơ chế lồng ghép các chương trình, dự án trên địa bàn; chính sách hỗ trợ lãi vay tín dụng phục vụ phát triển sản xuất; hỗ trợ sản xuất lúa chất lượng cao, các mô hình sản xuất tiên tiến; dồn điền đổi thửa; huy động, quản lý, sử dụng nguồn lực ngoài ngân sách nhà nước, nhất là từ người dân. Đồng thời thực hiện tốt chính sách ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp và công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, liên kết hợp tác đa dạng giữa hộ nông dân với doanh nghiệp với đối tác kinh tế khác.

Hiện huyện đã ban hành cơ chế hỗ trợ mỗi xã về đích NTM kiểu mẫu 01 tỷ đồng, xã NTM nâng cao 500 triệu đồng và khu dân cư NTM kiểu mẫu 100 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng; phát triển sản xuất nông nghiệp; công tác đảm bảo vệ sinh môi trường; phát triển xây mới, sửa nhà văn hóa thôn xóm,... 

Đặc biệt, ngay từ đầu năm 2022, Hoa Lư đã báo cáo và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh đồng ý kế hoạch xây dựng “Huyện đạt chuẩn NTM nâng cao” trong năm 2023. Do vậy, các cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý xây dựng NTM từ huyện đến cơ sở đã tập trung chỉ đạo quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ và được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực. Trong đó, đã tập trung nguồn lực hỗ trợ 04 xã: Trường Yên, Ninh Hải, Ninh Thắng, Ninh An hoàn thiện các tiêu chí đề nghị UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao, kiểu mẫu; đồng thời chỉ đạo thị trấn Thiên Tôn xây dựng, triển khai kế hoạch đạt chuẩn đô thị văn minh.


Đầm sen rộng 5,3ha của khu du lịch Hang Múa, huyện Hoa Lư đã trở thành điểm đến yêu thích của du khách trong nước và quốc tế

Đến hết tháng 6/2023, UBND tỉnh đã công nhận 05 xã của huyện đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và 01 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; có 56/85 khu dân cư đạt khu dân cư kiểu mẫu. Về tiêu chí huyện NTM nâng cao, đến nay Hoa Lư đã cơ bản đạt 9/9 tiêu chí. Hiện nay, UBND huyện đang chỉ đạo, phân công các cơ quan chuyên môn tham mưu hướng dẫn các xã tự đánh giá mức độ đạt chuẩn tiêu chí các xã, thôn, xóm đã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2013-2021 theo tiêu chí đạt chuẩn của giai đoạn 2021-2025 làm cơ sở để báo cáo đánh giá định kỳ, hoàn thiện điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố địa phương đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025. Ngoài ra, chỉ đạo Văn phòng điều phối xây dựng NTM mới huyện xây dựng lộ trình kế hoạch cụ thể để đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các tiêu chí và hồ sơ đề nghị xét công nhận huyện đạt chuẩn NTM nâng cao. Hoa Lư quyết tâm phấn đấu đến cuối năm 2023 sẽ về đích huyện NTM nâng cao.

Về Hoa Lư hôm nay sẽ cảm nhận được sự đổi thay của một huyện NTM với những con đường rộng thênh thang, sạch đẹp, những ngôi nhà cao tầng khang trang, toát lên cuộc sống ấm no của làng quê đổi mới. NTM đang dần hiện hữu, Hoa Lư đang trở thành một miền quê đáng để sống.

“Với các giải pháp quyết liệt, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, Hoa Lư sẽ hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra, trở thành huyện NTM của tỉnh”, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Quốc Hưng khẳng định.

Lê Nam (Vietnam Business Forum)