NINH BÌNH

Huyện miền biển Kim Sơn đạt chuẩn nông thôn mới

14:24:45 | 26/10/2023

Kim Sơn là huyện duy nhất ở tỉnh Ninh Bình có biển, với địa bàn rộng, dân số đông. Sau hơn 12 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM), ngày 18/8/2023, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 968/QĐ-TTg công nhận huyện Kim Sơn là huyện đạt chuẩn NTM năm 2022.

Trong 12 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, tổng nguồn vốn huy động của Kim Sơn trên 7.000 tỷ đồng. Đến nay, 23/23 xã của huyện Kim Sơn đạt chuẩn NTM, 4 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 33 thôn, xóm đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu; 2/2 thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh.

Kim Sơn có lợi thế về phát triển kinh tế biển, phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề dịch vụ, là huyện dẫn đầu của tỉnh về phát triển kinh tế nông nghiệp, thủy sản và là vựa lúa của tỉnh Ninh Bình. Tính đến hết năm 2022, thu nhập bình quân toàn huyện đạt 57,2 triệu đồng/người/năm. Đến cuối tháng 12/2022, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo của 23/23 xã trên địa bàn huyện Kim Sơn đều giảm xuống dưới 1,5%. Tỷ lệ người dân hài lòng với kết quả xây dựng NTM đạt 99,53%.

Đã có 100% số xã đạt chuẩn NTM, trong đó xã Đồng Hướng đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 4 xã Thượng Kiệm, Lưu Phương, Quang Thiện và Yên Lộc đạt chuẩn NTM nâng cao.

Ông Trần Anh Khiêm, Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Sơn, cho biết: Những năm qua, địa phương đã triển khai chương trình xây dựng NTM một cách quyết liệt, hiệu quả, các nội dung được cụ thể hóa qua các nhiệm vụ trong đó trọng tâm là tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng, thay đổi tư duy sản xuất, đẩy mạnh cơ cấu lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi gắn với xây dựng NTM. Thời gian tới, phát huy những kết quả đã đạt được, Kim Sơn sẽ tiếp tục tăng cường xây dựng NTM ở tầm cao hơn, biến mỗi kết quả thiết thực đạt được ngày hôm nay là nền tảng vững chắc để Kim Sơn tiếp tục vươn lên xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp hơn…

Trang thông tin có sự phối hợp của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương

Ngọc Đan (Vietnam Business Forum)