PHÚ THỌ

Gỡ khó cho thị trường bất động sản

13:37:51 | 9/11/2023

Thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 của Chính phủ, ngày 20/3/2023 UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành Văn bản số 889/UBND-CNXD về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản (BĐS) trên địa bàn tỉnh phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững. Đây là động thái tích cực góp phần giảm thiểu đáng kể những khó khăn của thị trường BĐS.


Việt Trì Spring City - dự án khu đô thị mới của TP.Việt Trì

Thời gian qua, Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu, giúp việc cho UBND tỉnh ban hành các văn bản như: Văn bản số 5208/UBND-CNXD ngày 26/12/2022 của UBND tỉnh về việc thực hiện Công điện số 1164/CĐ-TTg ngày 14/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho thị trường BĐS và phát triển nhà ở; Văn bản số 2148/UBND-CNXD ngày 13/6/2023 của UBND tỉnh về thực hiện Công điện số 469/CĐ-TTg ngày 25/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ và thúc đẩy thị trường BĐS an toàn, lành mạnh, bền vững;…

Tỉnh cũng rà soát các dự án BĐS để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về pháp lý, thủ tục chuẩn bị đầu tư. Cụ thể, việc đưa vào kinh doanh của dự án thực hiện đảm bảo theo quy định của Luật Nhà ở và các quy định khác có liên quan (đã ban hành 03 thông báo huy động vốn; 05 văn bản thông báo đủ điều kiện được bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai). Qua rà soát, Sở Xây dựng xác định các dự án chủ yếu gặp khó khăn về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thuộc thẩm quyền của địa phương.

Tỉnh cũng tổ chức các cuộc họp, làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án. Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành Quyết định số 1059/QĐ-UBND ngày 25/5/2023 về việc thành lập Tổ công tác đặc biệt để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ hiệu quả các doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn. Trong đó, phân công các Phó Chủ tịch UBND tỉnh căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn, lĩnh vực công tác, dự án được phân công, bố trí thời gian trực tiếp đi kiểm tra, làm việc với các nhà đầu tư, cơ quan, đơn vị liên quan về tình hình, giải pháp tháo gỡ, khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm và xử lý, kiên quyết thu hồi các dự án có tồn tại vướng mắc kéo dài, chậm tiến độ, chậm đưa đất vào sử dụng, vi phạm các quy định liên quan.

Ngoài ra, từ quý II/2023, HĐND tỉnh cũng đã thực hiện giám sát về việc quản lý, đầu tư, xây dựng các dự án khu đô thị mới, dự án phát triển khu nhà ở trên địa bàn. Đây là cơ sở để rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đối với các dự án BĐS.

Tỉnh còn đẩy nhanh, cải cách thủ tục hành chính (TTHC), chấm dứt việc đùn đẩy trách nhiệm, gây khó khăn hoặc chậm chễ trong giải quyết các thủ tục triển khai dự án BĐS. Hiện nay, Sở Xây dựng có 50/50 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh. Trong đó10/50 TTHC thực hiện dịch vụ công mức độ 4; 40/50 TTHC thực hiện dịch vụ công mức độ 3; đối với cấp huyện có 9 TTHC về lĩnh vực xây dựng.

Tuy vậy khó khăn chung hiện nay là các dự án phát triển nhà ở, dự án khu đô thị mới về cơ bản đều còn tồn tại và vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng do đó bị chậm tiến độ; một số chủ đầu tư chưa quyết tâm tiếp tục thực hiện dự án; số ít chưa phối hợp tốt với cơ quan quản lý nhà nước để giải quyết, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc. Trong khi đó, hệ thống pháp luật điều chỉnh về phát triển nhà ở và thị trường BĐS chậm hoàn thiện; nguồn vốn trung và dài hạn cho phát triển nhà ở xã hội còn thiếu; nhiều doanh nghiệp BĐS vẫn chưa quan tâm nhà ở xã hội..

Thời gian tới, tỉnh sẽ nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ và thúc đẩy thị trường BĐS an toàn, lành mạnh, bền vững; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện hàng quý theo quy định. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC trong đầu tư xây dựng nhà ở và cấp phép xây dựng; thực hiện có hiệu quả Kế hoạch phát triển nhà ở 5 năm và hàng năm trên cơ sở Chương trình phát triển nhà ở tỉnh đã được phê duyệt; đẩy nhanh thực hiện kế hoạch xây dựng, cải tạo nhà chung cư cũ...; Rà soát, điều chỉnh bổ sung các cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư thuộc thẩm quyền; tiếp tục theo dõi, giám sát có hiệu quả tình hình thị trường để kịp thời có biện pháp, giải pháp phù hợp nhằm ngăn chặn tình trạng thị trường “phát triển nóng” hoặc “đóng băng”,...

Nguồn: Vietnam Business Forum