PHÚ THỌ

VNPT Phú Thọ với nhiệm vụ thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh

13:30:32 | 10/11/2023

Chuyển đổi số (CĐS) là xu hướng, xu thế tất yếu, có tính toàn cầu, toàn dân, toàn xã hội và là động lực chính, then chốt, dẫn dắt việc xây dựng nền kinh tế số, công dân số, xã hội số. Chính vì vậy, với sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để đẩy mạnh quá trình CĐS trên địa bàn theo ba trục trụ cột là: Chính quyền số - Kinh tế số - Công dân số, góp phần nâng cao nhận thức, thúc đẩy các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và mọi người dân tham gia tích cực vào quá trình CĐS, tạo động lực cho sự phát triển của tỉnh.


UBND tỉnh Phú Thọ phối hợp với VNPT khai trương Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh Phú Thọ

Để thực hiện hiệu quả ba trụ cột của CĐS trên địa bàn tỉnh thì sự tham gia tích cực của VNPT Phú Thọ - đơn vị cung cấp hạ tầng viễn thông và dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) hàng đầu trên địa bàn tỉnh là yếu tố rất quan trọng. Bởi lẽ, VNPT là tập đoàn viễn thông - CNTT có sứ mệnh dẫn dắt CĐS quốc gia, vì vậy VNPT Phú Thọ đã và đang nỗ lực triển khai thực hiện các dự án CĐS phục vụ chính quyền, doanh nghiệp và người dân.

Đối với chính quyền số, VNPT Phú Thọ là đơn vị chủ lực phục vụ các cơ quan nhà nước triển khai thành công và hiệu quả các hệ thống nền tảng của chính quyền số như: Hệ thống một cửa điện tử tích hợp dịch vụ công trực tuyến VNPT iGate; Hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT iOffice xuyên suốt từ cấp tỉnh đến cấp xã; Hệ thống Hội nghị truyền hình trên toàn tỉnh và một số sở, ban, ngành; Hệ thống nền tảng tích hợp và chia sẻ dữ liệu cho tỉnh Phú Thọ; Trung tâm điều hành thông minh IOC tỉnh Phú Thọ; Hệ thống Báo cáo quốc gia và các hệ thống ứng dụng quản lý chuyên ngành của các sở, ban, ngành, nhất là các giải pháp CĐS trong các ngành Y tế, Giáo dục, Bảo hiểm xã hội, Thuế,…

Để đẩy mạnh triển khai CĐS bền vững, thực chất, đồng bộ thì vấn đề “dữ liệu số” là yếu tố quyết định, là nền tảng của CĐS. Do đó, VNPT Phú Thọ cùng với Công an tỉnh Phú Thọ đã thần tốc triển khai thành công Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Hệ thống Cơ sở dữ liệu căn cước công dân. Đây chính là các dữ liệu số cực kỳ quan trọng, tạo tiền đề vô cùng thuận lợi để phục vụ tỉnh Phú Thọ triển khai thành công Đề án 06 của Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” và Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 15/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong thực hiện Đề án 06 của Chính phủ cũng như Kế hoạch số 654/KH-UBND ngày 02/3/2022 của UBND tỉnh Phú Thọ về triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh.


Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ ký kết hợp tác với VNPT Phú Thọ về chuyển đổi số trong giáo dục, đào tạo

Với những đóng góp quan trọng, kịp thời, hiệu quả và có tính thống nhất cao trong thời gian qua, VNPT Phú Thọ đã thể hiện là đơn vị CNTT chủ lực đi đầu trên địa bàn trong việc phục vụ thực hiện nhiệm vụ của tỉnh Phú Thọ về đẩy mạnh xây dựng Chính quyền số, góp phần để Chỉ số phát triển Chính quyền điện tử cấp tỉnh của Phú Thọ được cải thiện rất tích cực, từ xếp hạng 49/63 năm 2020 tăng lên hạng 20/63 năm 2021, hạng 16/63 năm 2022 và đang tiếp tục được cải thiện các chỉ số xếp hạng trong năm 2023.

Về phục vụ doanh nghiệp CĐS để góp phần thực hiện trụ cột kinh tế số: Trên cơ sở Nghị quyết số 61-NQ/TU ngày 13/10/2021 của Tỉnh ủy Phú Thọ về cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 với chủ trương tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trọng tâm là đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa về trình độ, kỹ năng đội ngũ công nhân lành nghề, có tác phong công nghiệp, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp thực hiện CĐS, VNPT Phú Thọ đã và đang phối hợp với các doanh nghiệp trong tỉnh Phú Thọ thực hiện nhiều giải pháp về CNTT để CĐS doanh nghiệp,…. Đặc biệt, qua khảo sát các mô hình doanh nghiệp tại tỉnh Phú Thọ, VNPT Phú Thọ đã xây dựng bộ khung CĐS cụ thể, chi tiết cho từng loại hình doanh nghiệp bao gồm 4 trụ cột CĐS doanh nghiệp là: Khách hàng, nhân viên, sản phẩm, hoạt động. Thông qua đó, VNPT Phú Thọ đã cung cấp hàng trăm sản phẩm, dịch vụ CĐS cho các doanh nghiệp theo 4 trụ cột chính này. VNPT Phú Thọ cùng với Sở Thông tin và Truyền thông và Cục Thuế tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị Đẩy mạnh CĐS trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2023 với sự tham gia của 120 doanh nghiệp. Hội nghị được tổ chức với mục tiêu triển khai nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, giúp giảm chi phí, thời gian, góp phần tăng doanh thu, năng suất lao động. Điển hình là các giải pháp hóa đơn điện tử, chữ ký số, khai báo thuế, bảo hiểm qua mạng, hợp đồng điện tử, giải pháp quản lý bán hàng, quản trị nguồn nhân lực,... Qua đó, góp phần hình thành nên hệ sinh thái CĐS đến hơn 3.000 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Nhiều doanh nghiệp trên địa bàn đã và đang coi VNPT Phú Thọ không chỉ là đối tác cung cấp giải pháp hạ tầng số mà còn là đối tác cung cấp giải pháp CĐS toàn diện cho doanh nghiệp, từ hạ tầng số đến các giải pháp quản trị nguồn lực doanh nghiệp, tối ưu trải nghiệm khách hàng và các nền tảng công nghệ cao như: AI, IoT, Big Data để giải quyết các bài toán CĐS cụ thể tại từng doanh nghiệp.

Để triển khai phục vụ CĐS theo trụ cột Công dân số, VNPT Phú Thọ ngoài việc phục vụ CĐS chính quyền, CĐS doanh nghiệp để gián tiếp phục vụ CĐS xã hội, thì đã tập trung triển khai cung cấp các ứng dụng, các công cụ số hóa theo cá nhân người dùng. Đặc biệt là các công cụ, các giải pháp ứng dụng để số hóa tương tác giữa chính quyền, người dân và doanh nghiệp, nhằm tạo thêm một kênh số hóa cung cấp thông tin, cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp và giúp người dân được tham gia cùng cơ quan nhà nước giải quyết các vấn đề của địa phương với chính quyền. Thông qua xây dựng kênh tương tác chính thống giữa chính quyền, người dân và doanh nghiệp sẽ giúp người dân được tiếp cận nhanh, đầy đủ với thông tin đã được kiểm chứng và được cung cấp bởi chính quyền. Ngoài ra, các công cụ giải pháp số hóa cá nhân người dùng đã thúc đẩy thay đổi thói quen tiêu dùng từ dùng tiền mặt sang tiêu dùng không dùng tiền mặt thông qua sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán các chi phí thiết yếu như tiền điện, tiền nước, cước viễn thông, học phí, phí vệ sinh môi trường, thanh toán trên nền tảng thương mại điện tử,...


Cán bộ VNPT Phú Thọ hướng dẫn người dân tiếp nhận hồ sơ trực tuyến

Để có thể cung cấp các giải pháp CNTT chất lượng, an toàn cao phục vụ hiệu quả nhiệm vụ CĐS của tỉnh Phú Thọ thì việc xây dựng hạ tầng mạng lưới và bảo mật thông tin luôn là giải pháp cốt lõi đầu tiên. Chính vì vậy, VNPT Phú Thọ tập trung thực hiện phát triển hạ tầng số thông qua đầu tư hạ tầng viễn thông mạnh và rộng khắp, đảm bảo mọi người dùng tại Phú Thọ có thể truy cập vào dịch vụ số một cách nhanh chóng, ổn định, an toàn đồng thời cung cấp các dịch vụ dữ liệu như dịch vụ đám mây, giúp tổ chức lưu trữ và xử lý dữ liệu một cách hiệu quả, an toàn. Cung cấp các giải pháp bảo mật thông tin để đảm bảo rằng dữ liệu và thông tin số được bảo vệ một cách hiệu quả trước các mối đe dọa an ninh mạng. Bên cạnh đó, VNPT Phú Thọ đã chủ động triển khai các chương trình hỗ trợ cộng đồng trong việc áp dụng công nghệ số thông qua việc cung cấp tư vấn kế hoạch, chương trình CĐS, hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ các hoạt động của Tổ CĐS cộng đồng tại các khu dân cư.

Thời gian tới, bên cạnh nhiệm vụ sản xuất kinh doanh nói chung, VNPT Phú Thọ xác định tiếp tục tập trung thực hiện nhiệm vụ phục vụ công cuộc CĐS trên địa bàn toàn tỉnh. Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị quan trọng này, VNPT Phú Thọ sẽ phát huy lợi thế là đơn vị công nghệ chủ lực dẫn đầu trên địa bàn để triển khai cụ thể, thiết thực và hiệu quả nhiều giải pháp, ứng dụng công nghệ số tương ứng theo từng trụ cột của CĐS cũng như số hóa giải pháp theo từng chuyên ngành quản lý nhà nước, từng loại hình doanh nghiệp, từng cá nhân người dùng trên địa bàn. Đó cũng là mục tiêu, là cơ sở để VNPT Phú Thọ tiếp tục giữ vững vai trò nhà cung cấp dịch vụ công nghệ số hàng đầu trên địa bàn tỉnh, sẵn sàng phục vụ chính quyền, người dân và doanh nghiệp xây dựng, phát triển hiệu quả công nghệ số để CĐS thành công.

Đặng Việt Hải

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Viễn Thông Phú Thọ

Nguồn: Vietnam Business Forum