LẠNG SƠN

Gắn xây dựng nông thôn mới với nhiệm vụ giảm nghèo bền vững

09:15:49 | 4/12/2023

Thông qua việc triển khai các chính sách và thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân trong những năm qua của tỉnh Lạng Sơn đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội hằng năm, Lạng Sơn luôn xác định giảm nghèo là nhiệm vụ quan trọng, quá trình thực hiện gắn chặt với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Tỉnh đã triển khai đồng bộ các chính sách, dự án giảm nghèo như chính sách hỗ trợ sản xuất, dạy nghề tạo việc làm; chính sách hỗ trợ về giáo dục, đào tạo; chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn theo quy định của trung ương... Từ đó, giúp người nghèo từng bước nâng cao thu nhập và được tiếp cận với các dịch vụ xã hội tốt hơn.

Tại huyện Chi Lăng để phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế cho người dân, Chi Lăng đã tập trung rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng NTM. Huyện đã triển khai 4 mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất đạt hiệu quả, gồm: Dự án trồng và chăm sóc cây hồi theo tiêu chuẩn hữu cơ năm 2023 tại 5 xã, dự kiến đến hết năm 2023 cấp giấy chứng nhận sản xuất hồi theo tiêu chuẩn hữu cơ đạt 35 ha; Dự án Liên kết cung ứng vật tư, dịch vụ đầu vào, tổ chức sản xuất, thu hoạch gắn với tiêu thụ Na theo tiêu chuẩn VietGAP tại 2 xã, quy mô 67ha; Dự án trồng Ớt theo tiêu chuẩn VietGAP và cấp mã vùng trồng năm 2023 tại 4 xã, diện tích 45ha; Dự án trồng Đào tại 2 xã, diện tích 13,13ha. Cùng với phát triển kinh tế, người dân Chi Lăng còn tích cực hưởng ứng các phong trào Toàn dân bảo vệ môi trường, xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu… Đặc biệt, Ngày Chủ nhật đỏ chung sức xây dựng NTM, đô thị văn minh được duy trì triển khai hiệu quả.

Đến nay, các xã, thị trấn đã huy động hơn 12.270 lượt người tham gia làm đường giao thông nông thôn, xây cầu dân sinh, phát quang, vệ sinh đường làng ngõ xóm, trồng hàng rào cây xanh, nạo vét kênh mương, cống rãnh. Lắp đặt 21 bể thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật, 15 hố chôn lắp rác thải rắn sinh hoạt; hỗ trợ Nhân dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử; tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tiêu chí môi trường, kê khai đăng ký đất đai lần đầu…Những hoạt động này đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2023 và những năm tiếp theo.

Tiêu chí hộ nghèo được đánh giá là một trong những tiêu chí quan trọng trong xây dựng NTM, liên quan trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của người dân, có vai trò thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, nhưng đây cũng là tiêu chí khó thực hiện đối với các địa phương, nhất là với những xã vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Vì thế, để thực hiện tốt tiêu chí hộ nghèo trong xây dựng NTM, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân, Lạng Sơn đã và sẽ tiếp tục lồng ghép thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; triển khai các chính sách giảm nghèo chung và huy động các nguồn lực khác nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Chú trọng đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu nhằm tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Tỉnh đẩy mạnh thực hiện Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP), áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới trong chăn nuôi, trồng trọt, thực hiện thâm canh cây trồng có hiệu quả. Thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp trên cơ sở khai thác lợi thế đất đai, khí hậu của địa phương gắn với nhu cầu thị trường. Triển khai hiệu quả các chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất, đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể, liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; tạo việc làm thường xuyên cho lao động nông thôn…

Trang thông tin có sự phối hợp của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương

Minh Ngọc (Vietnam Business Forum)