BẠC LIÊU

Huyện Hòa Bình: Điểm sáng thu hút đầu tư

15:04:18 | 27/12/2023

Nhờ tích cực chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ cải cách nền hành chính theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, tăng cường cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tình hình thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn huyện Hòa Bình có nhiều chuyển biến tích cực, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội (KT - XH).

Chủ tịch UBND huyện Hòa Bình - ông Hồ Văn Linh cho biết, dù chịu ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế, lạm phát thời gian qua song với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị trong công tác lãnh đạo, điều hành, KT - XH huyện tiếp tục chuyển biến tích cực. Các công trình, dự án động lực, dự án hạ tầng KT - XH được đẩy nhanh tiến độ; công tác xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao tiếp tục được triển khai thực hiện đạt hiệu quả.

Năm 2023, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, thách thức nhưng huyện Hòa Bình vẫn hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Trong 20 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội có 12 chỉ tiêu vượt, 7 chỉ tiêu đạt và 1 chỉ tiêu gần đạt; tổng thu nhập bình quân đầu người (GRDP) đạt 84,49 triệu đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội 23,662 tỷ đồng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng dần tỷ trọng dịch vụ và công nghiệp, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp. Thu ngân sách 3 năm liên tiếp (2021-2023) vượt chỉ tiêu pháp lệnh trên 12%; Phát triển doanh nghiệp vượt 10%, HTX vượt chỉ tiêu 25%. Nhiều HTX là điểm sáng, bao tiêu sản lượng lúa gạo trên 70% diện tích.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt nhiều bước tiến quan trọng. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm chỉ đạo thường xuyên, công tác bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo được triển khai đầy đủ, kịp thời. Công tác vận động Quỹ “An sinh xã hội”, Quỹ “Vì người nghèo” cũng như việc vận động các cơ quan, đơn vị đóng góp xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương được thực hiện với kết quả cao. Công tác quốc phòng, an ninh, nội chính được tăng cường; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị tiếp tục được củng cố, kiện toàn; kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên tiếp tục nâng lên.


Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát dự án Điện gió Hòa Bình 5, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình

Ông Hồ Văn Linh cho biết, huyện đã chỉ đạo thực hiện tốt các cơ chế, chính sách tạo tiền đề gắn kết mạnh mẽ giữa sản xuất và tiêu dùng trong nước. Bên cạnh đó, phát triển mạnh các ngành thương mại, dịch vụ; tăng cường kết nối, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, nhất là hàng thiết yếu; tăng cường phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại,… Tăng cường chỉ đạo các ngành chức năng cấp huyện tiếp tục theo sát các thị trường tiềm năng, nhất là về nhu cầu, điều kiện, tiêu chuẩn để cung cấp đầy đủ thông tin cho các doanh nghiệp trên địa bàn huyện đồng thời thực hiện tốt các cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh,… nhằm định hướng phát triển doanh nghiệp phù hợp trong thời gian tới.

“Thời gian tới, huyện tiếp tục khuyến khích các doanh nghiệp trên địa bàn huyện nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn mới, nhất là tiêu chuẩn xanh, nhằm đáp ứng nhu cầu xuất khẩu ra các thị trường ngoài nước”, ông Linh chia sẻ.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả các dịch vụ công quốc gia, của tỉnh, huyện Hòa Bình đã tham mưu, đề xuất với tỉnh cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết. Đẩy mạnh chuyển đổi số, thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, thực hiện tốt các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi phù hợp, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi hơn, hỗ trợ tốt hơn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp nhỏ và vừa.


Ông Hồ Văn Linh - Chủ tịch huyện Hòa Bình (áo sơ mi trắng) trao đổi với nhà đầu tư tại Hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Bạc Liêu

Chia sẻ về định hướng phát triển thời gian tới, ông Hồ Văn Linh cho biết huyện đã, đang và sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện quyết liệt Chương trình phục hồi và phát triển KT - XH; phát huy tối đa các nguồn lực đầu tư của các thành phần kinh tế trong và ngoài huyện, lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư nhân. Tăng cường hợp tác công tư; tích cực, chủ động thu hút đầu tư có chọn lọc, bảo đảm chất lượng; chú trọng chuyển giao công nghệ, liên kết với doanh nghiệp trong và ngoài huyện và tham gia vào chuỗi cung ứng khu vực và trong nước.

Tiếp tục chỉ đạo các ngành liên quan cấp huyện chủ động phối hợp tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quy hoạch, gắn quy hoạch với tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng. Theo đó, hằng năm cần rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch phát triển KT - XH, quy hoạch ngành, quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất theo hướng đồng bộ, thống nhất, liên kết, bảo đảm phát huy, sử dụng có hiệu quả tiềm năng lợi thế và nguồn lực của huyện gắn với tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng.

“Hiện nay, huyện đang nỗ lực sớm hoàn thiện quy hoạch tổng thể phát triển KT - XH huyện Hòa Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2045. Đồng thời, xác định đúng định hướng thu hút đầu tư của huyện Hòa Bình trong từng thời kỳ. Cụ thể là xây dựng chương trình thu hút đầu tư của huyện cho giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn 2030. Trong đó, chú trọng thu hút vốn theo bốn định hướng lớn: Chất lượng, hiệu quả, phát triển bền vững, có sự cam kết chuyển giao công nghệ và lao động có kỹ năng cao. Tập trung cho các công trình cơ sở hạ tầng KT - XH, hạ tầng đô thị trọng điểm. Tập trung vào các thành phần kinh tế, các công ty lớn để kêu gọi đầu tư các dự án sản xuất, kinh doanh các ngành nghề thế mạnh của huyện Hòa Bình, các dự án hạ tầng đô thị, thương mại, du lịch, xã hội; thu hút đầu tư vào những ngành có giá trị gia tăng cao; thu hút những nhà đầu tư lớn, đồng thời quan tâm thu hút các nhà đầu tư vừa và nhỏ phù hợp với từng lĩnh vực, từng địa bàn xã, thị trấn trong huyện. Cùng với đó, tập trung đông đốc, đẩy nhanh tiến độ phát triển Cụm công nghiệp Vĩnh Mỹ B và tiếp tục kêu gọi đầu tư để phát triển Cụm công nghiệp thị trấn Hòa Bình, quy mô 75ha, chuyên sản xuất, chế biến thủy sản và các mặt hàng giá trị gia tăng, xuất khẩu.Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư đối với các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục - thể thao, khuyến khích áp dụng đầu tư theo hình thức đối tác công tư”, ông Hồ Văn Linh chia sẻ.


Huyện Hòa Bình nói riêng và tỉnh Bạc Liêu nói chung đang hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm sản xuất năng lượng sạch

“Trong thời gian tới, tôi tin tưởng với sự quyết tâm, đồng lòng của các cấp, các ngành, sự chung tay của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục chuyển biến mạnh mẽ. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT - XH năm 2024 và giai đoạn 2020 - 2025 mà Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII đã đề ra”, ông Hồ Văn Linh cho biết thêm.

Nguồn: Vietnam Business Forum