HÀ NỘI

Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

09:35:37 | 28/3/2024

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Hà Nội xác định là khâu đột phá, góp phần tạo nền tảng quan trọng để Thủ đô thực hiện công nghiệp hóa - hiện đại hóa, phát triển nhanh, toàn diện và bền vững.


Lê khai mạc Kỳ thi Kỹ năng nghề Thành phố Hà Nội năm 2023

Nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp

Ông Hoàng Thành Thái, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.Hà Nội cho biết, để cụ thể hóa chủ trương phát triển nguồn nhân lực, Hà Nội đã thực hiện các giải pháp đột phá gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.

Thời gian qua, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đã chủ động tham mưu với Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, như: Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 181-KH/TU ngày 05/10/2023 của Thành ủy Hà Nội thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 04/5/2023 của Ban Bí thư “Về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”,  Kế hoạch thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp (GDNN) đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển GDNN TP.Hà Nội đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2045…

Ngoài ra, còn có Kế hoạch triển khai thực hiện công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ học sinh, sinh viên (HSSV) khởi nghiệp trong các cơ sở GDNN, Kế hoạch thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động TP.Hà Nội đến năm 2030; Kế hoạch nâng cao hiệu quả nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm của TP.Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch Phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập nhằm phục hồi nhanh kinh tế - xã hội;…

Tính đến thời điểm hiện nay, hệ thống cơ sở hoạt động GDNN trên địa bàn Thành phố có bước phát triển mạnh, đa dạng về loại hình, trình độ đào tạo và mô hình hoạt động, với 314 cơ sở GDNN, cơ sở hoạt động GDNN (gồm 67 trường cao đẳng, 58 trường trung cấp, 37 trung tâm GDNN, 18 trung tâm GDNN - Giáo dục thường xuyên và 134 doanh nghiệp, các loại hình khác). Sở đang phối hợp với Viện nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội lập quy hoạch mạng lưới cơ sở GDNN giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2045.

Giai đoạn 2021 - 2023, các cơ sở hoạt động GDNN trên địa bàn Thành phố thực hiện tuyển sinh đào tạo 720.496/675.000 lượt người, đạt 107% so với kế hoạch đề ra. Trong đó: Trình độ cao đẳng 94.392 người, trung cấp 82.639 người, sơ cấp và dưới 3 tháng 543.462 người. Có 584.466 HSSV tốt nghiệp, bao gồm: 47.574 người trình độ cao đẳng, 57.134 người trình độ trung cấp, 479.758 người trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng. Số lao động qua đào tạo nghề tăng dần và chất lượng dạy nghề có chuyển biến tích cực với cơ cấu ngành nghề đa dạng, đáp ứng nhu cầu thị trường lao động, giúp người học nghề dễ dàng có việc làm sau khi tốt nghiệp.

Đào tạo gắn với nhu cầu của doanh nghiệp

Bên cạnh nâng cao chất lượng hoạt động GDNN, công tác đào tạo nghề gắn với nhu cầu của doanh nghiệp, giải quyết việc làm cũng được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo.

Các cơ sở GDNN đã chủ động tăng cường kết nối với doanh nghiệp, xây dựng những hình thức hợp tác với doanh nghiệp hiệu quả như: Liên kết xây dựng chương trình và tổ chức đánh giá kết quả đào tạo; ký kết đặt hàng đào tạo nhằm cung ứng nguồn nhân lực; phối hợp để cho HSSV tham gia thực tập sản xuất tại doanh nghiệp, giúp HSSV có cơ hội được thực hành với những thiết bị hiện đại để có thể nhanh chóng hình thành được nhiều kỹ năng cho bản thân và đáp ứng tốt nhất yêu cầu thực tế của công việc sau khi tốt nghiệp;…

Chỉ số đào tạo lao động trong Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh - PCI của Hà Nội liên tục xếp thứ hạng cao trong những năm qua (năm 2021 đứng thứ Nhất toàn quốc, năm 2022 đứng Top 3 toàn quốc). Kết quả đó cho thấy, công tác đào tạo nghề của Thành phố đã có những bước phát triển mạnh, khẳng định được chất lượng GDNN Thủ đô với cả nước, tay nghề của người lao động đã được doanh nghiệp đón nhận, đánh giá cao. Thành phố phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75 - 80%, trong đó lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 55,5%.  Chỉ số lao động có kiến thức chuyên môn trong Chỉ số đổi mới, sáng tạo toàn cầu (GII) thuộc nhóm 60 nước đứng đầu. 

Nhờ vậy, tỷ lệ HSSV có việc làm sau tốt nghiệp đạt 70 - 80%. Nhiều ngành nghề có tỷ lệ HSSV ra trường được tuyển dụng 100%, như: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, công nghệ sơn ô tô, công nghệ ô tô, tự động hóa,... Kết quả tuyển sinh, tốt nghiệp và giải quyết việc làm góp phần đưa tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng liên tục hàng năm, đạt từ 71,1% năm 2021 lên 73,23% năm 2023 (tăng 2,13%). Trong đó, tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ tăng từ 50,2% năm 2021 lên 52,53% năm 2023.

Ông Thái cho biết: “Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định: Đến năm 2030, xây dựng Thủ đô Hà Nội “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, trở thành trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng và cả nước, phấn đấu ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực. Tầm nhìn đến năm 2045, Thủ đô Hà Nội trở thành thành phố kết nối toàn cầu, ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực và thế giới”.

Đáp ứng yêu cầu này, thời gian tới, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, tầm quan trọng của công tác GDNN. Tăng cường tổ chức các hoạt động tư vấn hướng nghiệp cho học sinh cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông; tham mưu cho Thành phố ban hành những chính sách cụ thể nhằm thực hiện tốt công tác phân luồng học sinh. Xây dựng quy hoạch mạng lưới cơ sở GDNN theo hướng mở, bảo đảm quy mô, cơ cấu hợp lý về ngành, nghề, trình độ đào tạo. Ưu tiên phát triển các cơ sở GDNN có ngành/nghề đang phát triển, ngành nghề mũi nhọn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Bên cạnh đó, tiếp tục tập trung đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, về chương trình giáo trình; xây dựng đội ngũ nhà giáo theo hướng chuẩn hóa, bảo đảm đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu và chất lượng kỹ năng nghề nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa phát triển GDNN; tăng cường sự hợp tác giữa các cơ sở GDNN với doanh nghiệp; khuyến khích các doanh nghiệp tham gia vào hoạt động GDNN.

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về GDNN; khuyến khích hợp tác với cơ sở GDNN của các nước phát triển và trao đổi chương trình đào tạo, trao đổi nhà giáo, chuyên gia đào tạo; chuyển giao công nghệ, phương pháp giảng dạy.

Lê Nam (Vietnam Business Forum)

Sự kiện sắp tới

Kính mời doanh nghiệp tham gia Khóa đào tạo " Xây dựng thương hiệu các nhân”

27-28/06/2024

Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Mời tham gia Khóa đào tạo “Quản trị chuỗi cung ứng hiệu quả và bền vững cho doanh nghiệp”

06-07/06/2024

Tầng 7, Tòa nhà VCCI, Số 09 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.