HÀ NỘI

Đổi thay ở xã nông thôn mới nâng cao Phú Minh

10:49:47 | 26/3/2024

Sau khi được công nhận xã nông thôn mới (NTM), xã Phú Minh (huyện Sóc Sơn) đã bắt tay vào triển khai xây dựng NTM nâng cao. Xã đã huy động cả hệ thống chính trị tích cực vào cuộc triển khai các phong trào thi đua như: Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh; tổng vệ sinh môi trường, phân loại, thu gom rác thải sinh hoạt,…


Với sự vào cuộc, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, năm 2023 xã Phú Minh được TP.Hà Nội đánh giá đạt NTM nâng cao với 97,2/100 điểm

Đẩy mạnh cải cách hành chính

Năm 2023, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND xã, cùng sự đồng thuận của nhân dân, bám sát các nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã đạt kết quả cao. Trong đó, tổng giá trị sản xuất ước đạt 567,46 tỷ đồng, tăng 10,06 % so với cùng kỳ năm 2022 (nông nghiệp ước đạt: 135,01 tỷ đồng, tăng 2,01% so với cùng kỳ; tiểu thủ công nghiệp ước đạt: 192,58 tỷ đồng, tăng 12,09% so với cùng kỳ; thương nghiệp, dịch vụ ước đạt: 239,87 tỷ đồng, tăng 14,82% so với cùng kỳ); thu nhập bình quân đầu người ước đạt 76,49 triệu đồng/người/năm.

Song song với phát triển kinh tế, xã tiếp tục quán triệt thực hiện năm “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”. Tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức được nâng lên, luôn thực hiện tốt các quy trình, quy chế làm việc, nâng cao đạo đức, kỷ luật, kỷ cương công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân; thực hiện tốt quy tắc, văn hóa ứng xử.

Công tác cải cách hành chính tiếp tục được tăng cường, đặc biệt ứng dụng công nghệ thông tin trong thực thi công vụ, trên 90% văn bản được xử lý trên môi trường mạng, triển khai hệ thống quản lý văn bản và điều hành tập trung của TP.Hà Nội. Số văn bản đi được số hóa gửi dưới dạng điện tử 96,02%. Triển khai áp dụng mã QR code để tải dữ liệu trong các cuộc họp, hội nghị, giảm phát tài liệu giấy,…

Duy trì thực hiện và hướng dẫn việc lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân, cơ quan, doanh nghiệp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính bằng hình thức quét mã QR Code. Công khai đường dây nóng và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trong và ngoài khuôn viên Bộ phận một cửa.

Nỗ lực về đích NTM nâng cao

Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện Sóc Sơn, UBND xã Phú Minh đã đăng ký về đích Chương trình xây dựng NTM nâng cao năm 2023. Ngay sau khi đăng ký, xã đã kiện toàn Ban chỉ đạo, Ban quản lý và quán triệt, phân công nhiệm vụ tới các thành viên trong việc thực hiện xây dựng 19/19 tiêu chí NTM nâng cao.


Con đường hoa, hình ảnh có thể bắt gặp nhiều nơi tại Phú Minh, giúp diện mạo xã ngày càng khang trang, xanh - sạch - đẹp

Với sự vào cuộc, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, đoàn thể, nhân dân, Phú Minh đã được huyện đánh giá, thẩm định với kết quả: NTM đạt 99,25/100 điểm; NTM nâng cao 96,5/100 điểm; được TP.Hà Nội đánh giá: NTM đạt 98,25/100 điểm; NTM nâng cao 97,2/100 điểm. Đồng thời, tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân trên địa bàn về xây dựng NTM nâng cao, kết quả đạt 98,16%. Vừa qua, UBND TP.Hà Nội đã có quyết định công nhận xã Phú Minh đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023.

Công tác đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng được xác định là nhiệm vụ quan trọng nhằm hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao. Theo đó, trong giai đoạn 2020 - 2023, từ các nguồn hỗ trợ của Trung ương, thành phố, huyện Sóc Sơn và đóng góp của nhân dân, xã Phú Minh đã đầu tư hơn 200 tỷ đồng để hoàn thiện, nâng cao các tiêu chí.

Riêng trong năm 2023, xã đã hoàn thành cải tạo, nâng cấp trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND với mức đầu tư 6,8 tỷ đồng; tiếp tục triển khai các dự án cải tạo, nâng cấp các tuyến đường trục chính trên địa bàn xã với tổng mức đầu tư khoảng 28,7 tỷ đồng; dự án cải tạo, nâng cấp một số tuyến kênh tưới trên địa bàn xã với số tiền đầu tư khoảng 4,46 tỷ đồng; dự án trùng tu Đình làng Phù Xá Đoài khoảng 40 tỷ đồng (là các dự án đầu tư chuyển tiếp từ năm 2022 sang). Triển khai dự án cải tạo, nâng cấp Nhà văn hóa thôn Đoài với tổng mức đầu tư được phê duyệt 7,9 tỷ đồng,...

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2024, xã Phú Minh sẽ tiếp tục tập trung thực hiện sự chỉ đạo và bằng mọi nguồn lực, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư cho phát triển; duy trì các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, hoàn thành NTM kiểu mẫu về văn hóa và y tế theo kế hoạch; thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng đã đề ra.

Ngọc Tùng (Vietnam Business Forum)

Sự kiện sắp tới

Kính mời doanh nghiệp tham gia Khóa đào tạo “ Xây dựng thương hiệu các nhân”

27-28/06/2024

Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội