Doanh nghiệp phải chuyển đổi số nếu muốn tồn tại và phát triển bền vững

Theo ông Hoàng Quang Phòng - Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) - Phó Trưởng ban chỉ đạo Chương trình công bố Danh bạ các giải pháp Chuyển đổi số tại Việt Nam, chuyển đổi số là cơ hội giúp doanh nghiệp Việt tạo lợi thế cạnh tranh…

Xuất khẩu tôm dự kiến đạt 3,6 tỷ USD trong năm 2020

8 tháng đầu năm 2020, xuất khẩu tôm đạt 2,3 tỷ USD, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Với các tín hiệu tích cực từ thị trường nhập khẩu, Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) dự báo, xuất khẩu tôm Việt Nam đạt 3,6 tỷ USD trong năm 2020, tăng 8% so với năm 2019.

Hình thành các cơ chế ưu đãi để đón “đại bàng”

Để đón “đại bàng” và cả “chim sẻ”, Việt Nam đang nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp, bao gồm cả việc xây dựng một đề án riêng để sẵn sàng đón nhận dòng vốn đầu tư đang dịch chuyển.

TNR Grand Palace Cao Bằng: 80% sản phẩm tiểu khu The Gallery đã có chủ sở hữu

Thuộc dòng sản phẩm cao cấp của TNR Holdings Vietnam, TNR Grand Palace Cao Bằng sở hữu hàng loạt lợi thế độc tôn về vị trí, thiết kế. Chỉ trong thời gian ngắn, 80% sản phẩm thuộc tiểu khu đầu tiên – The Gallery đã có chủ sở hữu ngay sau khi ra mắt.