Cải thiện chất lượng các văn bản pháp luật

Thời gian gần đây, Việt Nam đang thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động cải thiện môi trường kinh doanh, thông qua các chính sách cắt giảm chi phí tuân thủ của doanh nghiệp, cải cách thủ tục hành chính, rà soát các quy định mâu thuẫn, chồng chéo tháo gỡ các “điểm nghẽn” của hoạt động kinh doanh, tiến hành sửa đổi một loạt các luật lớn tác động đến môi trường đầu tư,…

Vĩnh Phúc quan tâm quy hoạch xây dựng và phát triển các KCN tập trung theo hướng bền vững

Xác định quy hoạch đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển bền vững, những năm qua, công tác quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc nói chung và quy hoạch các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh nói riêng luôn đi trước một bước, gắn với quy hoạch phát triển vùng, ngành kinh tế của địa phương.

Bước chuyển mình trên vùng đất Bắc Yên

Là một huyện vùng cao của tỉnh Sơn La, Bắc Yên có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế. Cùng với phong trào xây dựng nông thôn mới, huyện đã tranh thủ mọi nguồn lực hỗ trợ, tập trung xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, góp phần nâng cao đời sống người dân.