Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Việt Nam-Lào

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 90/2021/NĐ-CP về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào từ ngày 4/10/2020 đến ngày 4/10/2023.

Thêm gói miễn giảm thuế khoảng 20.000 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh

Bộ Tài chính ngày 21/10/20210 cho biết, gói gói miễn giảm thuế khoảng 20.000 tỷ đồng do Covid-19 là một phần quan trọng nêu trọng Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 (ngày 19/10/2021 và có hiệu lực kể từ ngày ký) của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19.