Diễn đàn về Văn hóa Doanh nghiệp thời kỳ CMCN 4.0

1:37:51 PM | 26/9/2018

Cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) đã và đang tác động mạnh mẽ lên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực kinh tế và hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. CMCN 4.0 không chỉ giúp nâng cao hiệu quả sản xuất, tiết kiệm chi phí mà còn là làn sóng giúp các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo trong sản xuất – kinh doanh nhằm đáp ứng nhanh, chính xác các yêu cầu ngày càng cao của khách hàng. Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp phải không ngừng tiến hành đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, khả năng quản trị doanh nghiệp toàn diện, hiệu quả và điều không thể thiếu là cần phải xây dựng văn hóa doanh nghiệp phù hợp với yêu cầu của CMCN 4.0.

Với mục tiêu giúp các doanh nghiệp hội viên nhận thức rõ văn hóa doanh nghiệp là yếu tố căn bản trong công tác quản trị doanh nghiệp để dẫn dắt sự phát triển bền vững trong thời kỳ CMCN 4.0, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Deloitte Việt Nam – Công ty Tiên phong trong lĩnh vực quản trị công ty – tổ chức Diễn đàn về Văn hóa Doanh nghiệp thời kỳ CMCN 4.0 với sự hỗ trợ của Hiệp hội nữ Doanh nhân Hà Nội (HNEW)

    - Thời gian: Từ 13:30 đến 17:00, Thứ tư, ngày 3 tháng 10 năm 2018
    - Địa điểm: Hội trường Khách sạn Daewoo, số 360 Kim Mã, Hà Nội

    - Kinh phí tham dự: 300.000 VND/người đối với Hội viên của VCCI và HNEW, 500.000 VNĐ/người đối với các doanh nghiệp khác.

    Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trân trọng kính mời Quý đơn vị đăng ký tham dự Hội thảo theo địa chỉ email gửi kèm trước ngày 1/10/2018.
    Chi tiết liên hệ:
    Chị Hồng Ánh, Trưởng phòng Ban HVĐT VCCI, tel: 0922465555;  Email: honganhvcci9@gmail.com
    hoặc Chị Hà, Văn phòng HNEW, Tel: 0985693987; 0247959771.

Sự kiện sắp tới