Thủ tướng đối thoại với công nhân: Mong đội ngũ công nhân tiếp tục phát huy vai trò lịch sử của giai cấp

08:37:49 | 13/6/2022

Thủ tướng mong đội ngũ công nhân tiếp tục phát huy vai trò vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giải quyết kịp thời các vấn đề, mang lại hiệu quả chung cho đất nước.

Sáng ngày 12/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đối thoại với 4.500 công nhân lao động tại điểm cầu chính tỉnh Bắc Giang và 62 điểm cầu trực tuyến tại các tỉnh, thành phố với chủ đề "Công nhân Việt Nam với khát vọng phát triển đất nước”.


Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đối thoại với 4.500 công nhân lao động tại điểm cầu chính tỉnh Bắc Giang

Kết luận cuộc đối thoại, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước chăm lo cho công nhân hết sức rõ ràng. Khi phát triển công nghiệp hiện đại có nhiều chủ thể tham gia, trong đó có đội ngũ công nhân.

Thủ tướng đánh giá cao việc tổ chức, tập hợp các ý kiến; các ý kiến của công nhân đúng, trúng, cần quan tâm giải quyết. Thủ tướng cảm ơn sự đóng góp của công nhân tại cuộc đối thoại này và khẳng định: “Đảng, Nhà nước, cả hệ thống chính trị, trong đó có Chính phủ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp thu, lắng nghe các ý kiến, tập hợp các vấn đề để tập trung rà soát lại các cơ chế, thể chế chính sách, nhanh chóng bổ sung, hoàn thiện. Trong đó chú ý tâm tư nguyện chính đáng của công nhân lao động”.

Qua đây, người đứng đầu Chính phủ mong đội ngũ công nhân tiếp tục phát huy truyền thống, vai trò lịch sử của giai cấp công nhân vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cùng giải quyết kịp thời các vấn đề, mang lại hiệu quả chung cho đất nước.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành tiếp thu thẳng thắn những gì công nhân gửi gắm để công nhân có điều kiện đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp cách mạng của đất nước. Các địa phương tiếp tục lắng nghe, phối hợp các bộ, ngành, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để giải quyết các nguyện vọng chính đáng của công nhân.

Có thể nói, Chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động là điểm nhấn quan trọng trong chuỗi các hoạt động sôi nổi của Tháng Công nhân năm 2022 nhằm "Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, nâng cao trách nhiệm của chính quyền các cấp quan tâm xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" theo tinh thần của Thông báo số 77-TB/TW ngày 24/02/2012 của Ban Bí thư kết luận về tổ chức Tháng Công nhân.

Chương trình là hoạt động tiếp tục khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, người sử dụng lao động và cộng đồng xã hội đối với công nhân lao động; tiếp tục triển khai chương trình Công đoàn đồng hành với Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, phát triển bền vững đất nước, chăm lo đời sống, việc làm cho đoàn viên, người lao động. Đồng thời, khẳng định quyết tâm, khát vọng của công nhân lao động tích cực thi đua lao động sáng tạo, nâng cao năng suất, góp phần phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước.

 

Nguồn: DDDN