8 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu xơ sợi mang về 2,88 tỷ USD

09:28:47 | 26/9/2023

Xuất khẩu xơ sợi 8 tháng đầu năm 2023 đạt 2,88 tỷ USD với hơn 1,16 triệu tấn, tăng 6,8% về lượng và giảm 16,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu xơ, sợi dệt các loại của Việt Nam trong tháng 8/2023 đạt 174.205 tấn và thu về hơn 427,4 triệu USD, tăng 12,1% về lượng và tăng 11,3% về trị giá so với tháng 7/2023.

Tính chung trong 8 tháng đầu năm, mặt hàng này đã thu về 2,88 tỷ USD với hơn 1,16 triệu tấn, tăng 6,8% về lượng và giảm 16,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Giá xuất khẩu bình quân đạt 2.476 USD/tấn, giảm 22% giảm so với cùng kỳ năm 2022 (3.171 USD/tấn).


8 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu xơ sợi mang về 2,88 tỷ USD

Thị trường châu Á đang tăng mạnh nhập khẩu mặt hàng này của Việt Nam so với năm 2022. Cụ thể trong tháng 8/2023, xuất khẩu xơ, sợi dệt các loại sang Hồng Kông (Trung Quốc) đạt 521 tấn với kim ngạch hơn 1,39 triệu USD, tăng hơn 847% về lượng và tăng 354% về trị giá so với tháng 8/2022.

Tính chung trong 8 tháng đầu năm, thị trường Hồng Koong (Trung Quốc) đã nhập khẩu 3.767 tấn xơ, sợi dệt của Việt Nam với kim ngạch hơn 11,9 triệu USD, tăng 194% về lượng và tăng 55% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Đáng chú ý, giá xuất khẩu xơ, sợi dệt các loại bình quân vào thị trường này đã giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2022, đạt hơn 3.166 USD/tấn, giảm 47,3% so với cùng kỳ năm 2022 (6.006 USD/tấn).

Việt Nam là quốc gia xuất khẩu xơ sợi đứng thứ 6 thế giới đồng thời là nhà xuất khẩu hàng dệt may thứ 3 thế giới – chỉ sau Trung Quốc và Bangladesh.

Năm 2022 xuất khẩu dệt may Việt Nam đạt 44,5 tỷ USD, tăng 11% so với năm 2021 và xuất khẩu xơ sợi dệt các loại đạt 2,54 tỷ USD, giảm nhẹ 4,3% về lượng và giảm 0,2% về trị giá so với năm 2021.

Trung Quốc hiện là thị trường nhập khẩu sợi chính của Việt Nam, chiếm 48% tổng giá trị xuất khẩu.

Nguồn: congthuong.vn