Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng

2:18:20 PM | 31/10/2017


Năm 2016 là năm đầu tiên Bình Phước thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020. Bởi vậy trong thời gian qua, UBND tỉnh cũng như Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh tỉnh Bình Phước đã luôn cố gắng trong công tác mở rộng tín dụng, cũng như hỗ trợ tốt nhất cho doanh nghiệp… Để tìm hiểu thêm thông tin, phóng viên Tạp chí Vietnam Business Forum đã có cuộc trò chuyện cùng ông Trương Quang Dũng, Bí thư Đảng ủy, Bí thư Chi bộ 1, Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh Bình Phước.

Trong năm 2016 vừa qua, tín dụng ngân hàng hướng dòng vốn vào một số ngành, lĩnh vực có thế mạnh của địa phương, góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển KT-XH tỉnh Bình Phước, ông có thể cho biết cụ thể hơn về điều này?

Thật vậy, thời gian qua, ngành đã đưa ra nhiều chính sách mở rộng tín dụng đi đôi với an toàn, chất lượng tín dụng, đảm bảo cung ứng vốn phù hợp với thực tế nhu cầu vốn, cơ cấu kinh tế địa phương. Tập trung vốn đầu tư vào các chương trình tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông thôn mới, doanh nghiệp nhỏ và vừa, cho vay trồng rừng và xuất khẩu… Với dư nợ cho vay các ngành này là 10.967 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ khoảng 29,53% tổng dư nợ cho vay toàn địa bàn.Để tiếp tục tăng cường vốn tín dụng cho phát triển các ngành, lĩnh vực lợi thế của tỉnh, ngành cũng đã đề ra chủ trương dư nợ tín dụng tăng khoảng 18-22%, trong đó cho vay ngành điều, tiêu, cà phê, cao su chiếm khoảng 30%/tổng dư nợ toàn địa bàn. Trong đó, chúng tôi đặc biệt ưu tiên tập trung vốn cho vay lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp công nghệ cao, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp hoạt động trong các ngành điều, tiêu, cà phê, cao su. Tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giảm lãi suất của các khoản vay cũ; xem xét miễn, giảm lãi vốn vay; đổi mới quy trình cho vay theo hướng đơn giản hóa thủ tục vay vốn… Thực hiện nghiêm túc các quy định và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước về lãi suất; áp dụng mức lãi suất cho vay hợp lý trên cơ sở lãi suất huy động và mức độ rủi ro của khoản vay, chia sẻ khó khăn với khách hàng vay…

Ngành ngân hàng tỉnh Bình Phước đã thực hiện những biện pháp gì nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng?

Hiện nay vấn đề tiếp cận vốn của các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa còn rất khó khăn. Tuy nhiên, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, NHNN Bình Phước đã phối hợp với Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và Du lịch tổ chức Hội thảo “Ngân hàng – Doanh nghiệp tháo gỡ tín dụng năm 2016” cho đối tượng là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các cơ sở sản xuất chế biến trên địa bàn. Ngành cũng đã tích cực tham gia hội nghị gặp gỡ, đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo sở, ngành với doanh nghiệp trên địa bàn để nắm bắt, giải đáp các kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến cơ chế, chính sách tín dụng, ngân hàng. Đi liền với tạo điều kiện tối đa, đơn giản hóa thủ tục đến mức thấp nhất để các doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận nguồn vốn tín dụng, nhất là các nguồn vốn ưu tiên với lãi suất thấp. Đặc biệt là luôn theo sát các giải pháp theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước tại Chỉ thị số 01/CT-NHNN như đẩy mạnh công tác huy động vốn tại chỗ; mở rộng tín dụng hiệu quả; ưu tiên, tập trung vốn cho vay các lĩnh vực ưu tiên với mức lãi 7%/năm như quy định hiện nay của NHNN trong đó có doanh nghiệp nhỏ và vừa…

Việc triển khai Chương trình kết nối ngân hàng – doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước bước đầu đã đạt được những thành công ra sao?

Thông qua Chương trình Kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp, rất nhiều khách hàng đã tiếp cận được nguồn tín dụng với lãi suất hợp lý, từ đó giảm bớt khó khăn về vốn. Ở chiều ngược lại, hoạt động kết nối giúp các ngân hàng thương mại tăng trưởng tín dụng… Với những thành công rõ nét này, thời quan qua, ngành ngân hàng Bình Phước đã luôn tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra. Cụ thể, trong năm 2016, chương trình đã có sự tham gia của 11 chi nhánh ngân hàng thương mại và 20 doanh nghiệp, tổng số tiền tài trợ 722 tỷ đồng.

Không chỉ có thế, ngành cũng chủ động làm việc trực tiếp với khách hàng nhằm tháo gỡ khó khăn trong quan hệ tín dụng, tạo điều kiện cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng theo đúng quy định của pháp luật. Ưu tiên dành nguồn vốn cho vay đối với các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực ưu tiên, các doanh nghiệp tham gia mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp sạch và các doanh nghiệp khởi nghiệp. Bên cạnh đó, chủ động nghiên cứu, xây dựng các chương trình cho vay với lãi suất hợp lý, đa dạng hóa các sản phẩm tín dụng, dịch vụ ngân hàng kết hợp với việc đối mới quy trình cho vay, đơn giản hóa thủ tục vay vốn, nâng cao khả năng thẩm định để rút ngắn thời gian giải quyết cho vay, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận vốn phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh. Cùng với đó, tăng cường minh bạch hóa thông tin tín dụng, công bố công khai trên trang điện tử các thông tin về quy trình, thủ tục hồ sơ, thời gian cung cấp dịch vụ, lãi suất, phí dịch vụ; tuyên truyền và hướng dẫn khách hàng vay để khách hàng hiểu.

Dự báo ngành ngân hàng sẽ tiếp tục gặp khó khăn trong bối cảnh kinh tế vĩ mô vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Vậy toàn Ngành sẽ chủ động vượt qua những thách thức này như thế nào để hoành thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra cho cả năm?

Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, các doanh nghiệp vẫn tiếp tục gặp khó khăn trong việc tiêu thụ hàng hóa. Để hoành thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch huy động vốn tăng 18%; dư nợ tín dụng tăng 25%; nợ quá hạn chiếm 4%/tổng dư nợ toàn địa bàn; đòi hỏi Ngành phải luôn chủ động mọi mặt. Từ việc bám sát chủ trương của Chính phủ, Chỉ thị của Ngân hàng Nhà nước và Chương trình hành động của UBND tỉnh Bình Phước để xây dựng Kế hoạch triển khai, thực hiện nhiệm vụ, giải pháp của toàn Ngành ngân hàng trên địa bàn. Đến việc tiếp tục triển khai các Chương trình, chính sách tín dụng: cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo quy định tại Nghị định số 55/2015/NĐ-CP và Thông tư số 10/2015/TT-NHNN, cho vay nông nghiệp, nông thôn gắn liền với chủ trương của Quốc hội và Đề án của UBND tỉnh về tái cơ cấu ngành nông nghiệp; cho vay phục vụ sản xuất nông nghiệp theo mô hình liên kết, khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn phát triển sản xuất nông nghiệp theo mô hình liên kết, ứng dụng công nghệ cao… Đặc biệt là thực hiện tốt Chương trình kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp; Chương trình tín dụng chính sách; cho vay hỗ trợ nhà ở. Song song với tăng cường mối quan hệ công tác với Văn phòng Đoàn ĐBQH, thường xuyên báo cáo giải trình với Đoàn ĐBQH, tham gia tích cực hơn nữa vào các đợt tiếp xúc cử tri của Đoànn ĐBQH, các phiên họp của HĐND tỉnh… để kịp thời báo cáo, giải trình những vấn đề về tiền tệ, ngân hàng mà Đoàn ĐBQH, HĐND và cử tri quan tâm. Chắc chắn bằng quyết tâm cùng sự số gắng này, Ngành NHNN Bình Phước sẽ còn gặt hái nhiều thành công, xứng đáng là “đòn bẩy” cho sự phát triển ổn định nền kinh tế tỉnh nhà.