PHÚ THỌ

Phát triển hạ tầng giao thông: Nỗ lực nối dài - mở rộng

08:30:16 | 20/11/2023 | PHÚ THỌ

Phú Thọ đặc biệt quan tâm đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông vận tải, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của nhân dân, doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Gia tăng năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp từ nền tảng khoa học công nghệ

08:14:08 | 20/11/2023 | PHÚ THỌ

Tỉnh Phú Thọ luôn xác định lấy doanh nghiệp (DN) là trung tâm đổi mới sáng tạo, nhân tố quan trọng tác động đến hiệu quả ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ.

Vị trí, vai trò của tỉnh Phú Thọ trong liên kết phát triển du lịch vùng Tây Bắc

14:00:50 | 16/11/2023 | PHÚ THỌ

Phú Thọ là tỉnh có tiềm năng lớn về du lịch với cảnh quan thiên nhiên đa dạng, hấp dẫn và hệ thống di sản văn hóa đồ sộ. Bên cạnh phát triển các sản phẩm du lịch nội tỉnh, Phú Thọ chú trọng mở rộng liên kết với các tỉnh Tây Bắc khai thác các tour du lịch đạt hiệu quả cao, tạo ra sản phẩm có tính cạnh tranh cao và bền vững.

Điều hành ngân sách linh hoạt, hiệu quả

14:42:27 | 13/11/2023 | PHÚ THỌ

Năm 2023, nền kinh tế trong nước tiếp tục gặp những khó khăn do kinh tế toàn cầu suy giảm, đây là thách thức không nhỏ đối với việc hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách. Trong bối cảnh đó, ngành Tài chính Phú Thọ đã chủ động, linh hoạt thực hiện các phương án ngay từ đầu năm để nuôi dưỡng, mở rộng nguồn thu.

Phú Thọ: Hành động kịp thời khi doanh nghiệp gặp khó

08:51:42 | 13/11/2023 | PHÚ THỌ

Qua nửa chặng đường thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết số 61-NQ/TU ngày 13/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; tỉnh Phú Thọ đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ trong tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư.

Huyện Thanh Ba: Tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng

16:09:49 | 12/11/2023 | PHÚ THỌ

Những năm trở lại đây, huyện Thanh Ba đã có bước đột phá trong thu hút đầu tư và đạt những thành tựu to lớn, toàn diện; quy mô nền kinh tế được nâng lên, đời sống nhân dân cải thiện rõ rệt.

Nâng cao năng lực pháp luật cho doanh nghiệp

15:48:44 | 12/11/2023 | PHÚ THỌ

Cùng với tháo gỡ “điểm nghẽn” về cải cách thủ tục hành chính (TTHC), giải phóng mặt bằng, tiếp cận nguồn vốn,… tỉnh Phú Thọ cũng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật cho doanh nghiệp (DN).

Triển khai hiệu quả chiến lược phát triển nguồn nhân lực

15:36:25 | 12/11/2023 | PHÚ THỌ

Phát triển nguồn nhân lực được Đảng bộ tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2015 - 2020 xác định là một trong 4 khâu đột phá chiến lược và nhiệm kỳ 2020 - 2025 coi là một trong các nhiệm vụ trọng tâm.

Xây dựng Cụm công nghiệp Thanh Minh: xanh - hiệu quả - bền vững

15:18:52 | 12/11/2023 | PHÚ THỌ

Chính thức đi vào hoạt động từ năm 2022, Cụm công nghiệp (CCN) Thanh Minh là điển hình thành công của các dự án CCN đã đi vào hoạt động của tỉnh Phú Thọ xét trên đầy đủ các tiêu chí về cơ sở hạ tầng, hiệu quả thu hút vốn đầu tư, bảo vệ môi trường, chuyển đổi cơ cấu ngành nghề, nâng cao thu nhập cho người lao động và đóng góp cho ngân sách địa phương.

Các khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ: Xanh hoá trong thu hút đầu tư

14:14:03 | 12/11/2023 | PHÚ THỌ

Cùng với việc tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, hạ tầng kết nối, cải cách hành chính (CCHC),… tỉnh Phú Thọ cũng đẩy mạnh xúc tiến, thu hút những dự án quy mô lớn, công nghệ hiện đại theo hướng "xanh và bền vững”.

Thành phố Việt Trì: Triển khai hiệu quả các khâu đột phá phát triển

16:53:42 | 11/11/2023 | PHÚ THỌ

Thực hiện cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo Nghị quyết Đảng bộ tỉnh khóa XIX và Nghị quyết số 61-NQ/TU ngày 13/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ, TP.Việt Trì đã triển khai quyết liệt và đạt kết quả ấn tượng ở cả 5/5 chỉ tiêu đề ra.

Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ: Nâng cao chất lượng đào tạo, hội nhập khu vực và thế giới

15:08:38 | 11/11/2023 | PHÚ THỌ

Là trường cao đẳng công lập duy nhất của tỉnh Phú Thọ đào tạo các chuyên ngành y - dược, Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ đã không ngừng nâng cao chất lượng, mở rộng liên kết đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Sự kiện sắp tới

Kính mời doanh nghiệp tham gia Khóa đào tạo “ Xây dựng thương hiệu các nhân”

27-28/06/2024

Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội