PHÚ THỌ

Xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số

13:55:25 | 10/11/2023

“Mục tiêu chuyển đổi số (CĐS) của Phú Thọ giai đoạn hiện nay là tập trung phát triển chính quyền số, thúc đẩy kinh tế số, xã hội số; phát huy hiệu quả CĐS để nâng cao năng lực, hiệu quả trong hoạt động bộ máy hành chính nhà nước, chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, góp phần nâng cao các chỉ số cạnh tranh, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh”.  Bà Nguyễn Thị Hồng Thúy, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ cho biết.

Những kết quả đạt được từ quá trình CĐS ở Phú Thọ đã và đang tạo ra các giá trị mới nào đáng ghi nhận, thưa bà?

CĐS trong chính quyền của tỉnh có nhiều chuyển biến. Cơ sở dữ liệu về dân cư, đất đai, y tế, giáo dục, cán bộ công chức được xây dựng và hoàn thiện tạo điều kiện để xây dựng chính quyền số. Các nền tảng số, ứng dụng dùng chung hoạt động hiệu quả góp phần quan trọng cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Hệ thống một cửa điện tử, cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh được triển khai đồng bộ, thống nhất đến 100% các cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã; đảm bảo các điều kiện về kỹ thuật, thực hiện kết nối liên thông với các hệ thống cơ sở dữ liệu theo yêu cầu của Chính phủ. 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh (trừ văn bản mật) được thực hiện dưới dạng điện tử. 100% các cơ quan nhà nước cấp tỉnh đến cấp xã được triển khai hệ thống hội nghị trực tuyến, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành. Mạng thông tin di động tốc độ cao đã được đầu tư phát triển tại 100% xã, phường, thị trấn; 81,2% dân số có điện thoại thông minh; 75% hộ gia đình có đường truyền internet cáp quang băng rộng.

Phát triển kinh tế số, xã hội số bước đầu đạt kết quả tích cực. 100% doanh nghiệp của tỉnh đã sử dụng hóa đơn điện tử; các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử viễn thông xuất khẩu các sản phẩm điện tử, máy tính và linh kiện tổng giá trị ước đạt 3,17 tỷ USD trong 8 tháng đầu năm 2023. UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và sử dụng các giải pháp CĐS nâng cao hoạt động kinh doanh với 150 doanh nghiệp đại diện cho các nhóm, loại hình khác nhau đã được lựa chọn để thí điểm các nền tảng công nghệ.

Năm 2022, Phú Thọ đã vươn lên xếp thứ 23 về CĐS cấp tỉnh; thứ 21 về chính quyền số; xếp thứ 13 về kinh tế số (tăng 5 bậc so với năm 2021); xếp thứ 20 (tăng 4 bậc so với năm 2021) về xã hội số và nằm trong nhóm 10 địa phương dẫn đầu về phát triển hạ tầng số trên cả nước, góp phần nâng cao, cải thiện các chỉ số: PAR INDEX, PCI, SIPAS, PAPI.

Với vai trò là cơ quan dẫn dắt công cuộc CĐS, Sở đã nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh triển khai hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tạo ra các mô hình, sản phẩm dịch vụ thúc đẩy đổi mới sáng tạo, CĐS ra sao, thưa bà?

Để CĐS được triển khai bài bản, đồng bộ trên toàn tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu cho tỉnh các nội dung: Ban hành nhiều văn bản chỉ đạo quan trọng làm kim chỉ nam cho công cuộc CĐS trên địa bàn; tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác về CĐS giai đoạn 2023 - 2025 với Tập đoàn Viettel; thành lập Ban chỉ đạo CĐS tại 100% các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và cấp xã. Đồng thời, thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng tại 100% xã, phường, thị trấn; hướng dẫn các địa phương triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp trong hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng gắn với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến khích người dân, hộ kinh doanh nâng cao nhận thức và kỹ năng số.

Sở đã tích cực phối hợp các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị rà soát chuẩn hóa gần 2.000 thủ tục hành chính, kết nối thành công 837 thủ tục hành chính lên Cổng dịch vụ công quốc gia; từng bước hoàn thiện cơ sở dữ liệu dùng chung và cơ sở dữ liệu quản lý chuyên ngành; triển khai đồng bộ, liên thông, hiệu quả hệ thống một cửa điện tử, cổng dịch vụ công trực tuyến, quản lý văn bản và điều hành, thư điện tử công vụ, hội nghị trực tuyến.

Bên cạnh đó, Sở cũng luôn quan tâm, tạo điều kiện và khuyến khích các doanh nghiệp viễn thông của tỉnh tham gia tích cực vào quá trình CĐS. Cuối tháng 8/2023, Sở đã phối hợp với Cục Thuế tỉnh ký kết quy chế phối hợp công tác tuyên truyền và hỗ trợ CĐS cho doanh nghiệp, giai đoạn 2023 - 2025; tổ chức Hội nghị Đẩy mạnh CĐS trong doanh nghiệp trên quy mô toàn tỉnh. Đồng thời, xây dựng chuyên mục “Hỗ trợ doanh nghiệp CĐS” trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh,...


Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Những khó khăn, thách thức đang đặt ra cho tỉnh Phú Thọ trong công cuộc CĐS hiện nay là như thế nào, thưa bà?

Bên cạnh những kết quả bước đầu đạt được, những khó khăn, thách thức đang đặt ra cho tỉnh Phú Thọ trong công cuộc CĐS hiện nay là:

Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu các ngành đang ở bước ban đầu; việc khai thác sử dụng còn ở mức hạn chế.

Việc triển khai kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh với hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu các bộ, ngành Trung ương còn gặp nhiều khó khăn, chưa đồng bộ thống nhất dữ liệu.

Một số thủ tục hành chính quy trình thực hiện còn phức tạp; trong khi người dân, doanh nghiệp còn thiếu kiến thức, kỹ năng thực hiện thủ tục hành chính qua môi trường điện tử; tại bộ phận một cửa phần lớn cán bộ phải thao tác, hỗ trợ giúp người dân thực hiện trên hệ thống.

Để khắc phục tình trạng trên, thời gian tới, tỉnh tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến nhiệm vụ CĐS trên cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông. Cần xây dựng các hệ thống nền tảng phục vụ CĐS. Trong đó chú trọng triển khai các giải pháp công nghệ hiện đại như: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), phân tích dữ liệu lớn (Big Data).

Tập trung đầu tư nâng cấp hạ tầng số, đảm bảo đáp ứng yêu cầu triển khai dịch vụ công trực tuyến; rà soát, đơn giản hóa, chuẩn hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính; đảm bảo các thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần theo đúng quy định.

Duy trì, nâng cấp và đẩy mạnh khai thác, phát huy hiệu quả các hệ thống dùng chung của tỉnh đã được triển khai. Đầu tư nâng cấp Trung tâm điều hành thông minh, Trung tâm dữ liệu số của tỉnh đảm bảo đáp ứng các yêu cầu phát triển chính quyền số của tỉnh;…

Trân trọng cảm ơn bà!

Nguồn: Vietnam Business Forum

Sự kiện sắp tới

Kính mời doanh nghiệp tham gia Khóa đào tạo “ Xây dựng thương hiệu các nhân”

27-28/06/2024

Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội