TUYÊN QUANG

Ngành Y tế: Chú trọng công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân

09:16:36 | 3/12/2023 | TUYÊN QUANG

Năm 2023, mặc dù phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, song với quan điểm “đặt sức khỏe, tính mạng người dân lên trên hết” cùng tinh thần nỗ lực vượt khó, ngành Y tế Tuyên Quang đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân nói riêng và phát triển kinh tế - xã hội nói chung.

Triển khai đồng bộ công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế

09:14:04 | 3/12/2023 | TUYÊN QUANG

Quán triệt và vận dụng hiệu quả, sáng tạo đường lối đối ngoại của Đảng, công tác đối ngoại của tỉnh Tuyên Quang đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, gắn với thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương, góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh Tuyên Quang trong công cuộc phát triển và hội nhập quốc tế.

Gắn kết với doanh nghiệp để tăng hiệu quả đào tạo nghề, giải quyết việc làm

09:12:47 | 3/12/2023 | TUYÊN QUANG

Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội ( LĐTB&XH ) tỉnh Tuyên Quang thời gian qua đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, giải quyết việc làm cũng như kết nối cung - cầu lao động, góp phần xây dựng nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Hạ tầng giao thông - vận tải “Đi trước, mở đường”

09:09:26 | 3/12/2023 | TUYÊN QUANG

Những năm qua, công tác đầu tư, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông của tỉnh Tuyên Quang đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, công tác quy hoạch được chú trọng, nguồn lực đầu tư phát triển mạnh, tỷ lệ cứng hóa cao, nhất là hệ thống giao thông nông thôn (GTNT).

Phát huy vai trò khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế - xã hội

08:40:44 | 3/12/2023 | TUYÊN QUANG

Những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh Tuyên Quang, sự giúp đỡ của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), hoạt động nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ của Tuyên Quang đã được tăng cường, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Ưu tiên phát triển công nghiệp chế biến và công nghiệp hỗ trợ

08:32:39 | 3/12/2023 | TUYÊN QUANG

Số lượng các dự án đầu tư vào công nghiệp chế biến, công nghiệp phụ trợ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang không ngừng tăng qua các năm, góp phần nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp (GTSXCN) cũng như giải quyết việc làm cho lao động địa phương.

Nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo

08:22:30 | 3/12/2023 | TUYÊN QUANG

Những năm gần đây, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Tuyên Quang đã có bước tiến vượt bậc, đáp ứng yêu cầu phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tăng cường phối hợp, tránh chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra

10:07:22 | 2/12/2023 | TUYÊN QUANG

Công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần đảm bảo trật tự, kỷ cương, xây dựng môi trường cạnh tranh lành mạnh. Xung quanh vấn đề này, phóng viên đã có cuộc phỏng vấn bà Khánh Thị Xuyến – Chánh Thanh tra tỉnh Tuyên Quang.

Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả

15:18:32 | 1/12/2023 | TUYÊN QUANG

Thời gian qua, với chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực được giao, Trung tâm Xúc tiến đầu tư (XTĐT) tỉnh Tuyên Quang đã chủ động gặp gỡ, đối thoại nhằm giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, cơ hội và chính sách đầu tư của tỉnh tới các doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Công ty cổ phần Dịch vụ môi trường và Quản lý đô thị Tuyên Quang: Tạo diện mạo đô thị sáng, xanh, sạch, đẹp

10:12:29 | 1/12/2023 | TUYÊN QUANG

Với bề dày kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực vệ sinh môi trường và chỉnh trang đô thị,... những năm qua, Công ty cổ phần Dịch vụ môi trường và Quản lý đô thị Tuyên Quang luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảm bảo vệ sinh môi trường và giữ gìn cảnh quan đô thị.

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang: Cầu nối giữa doanh nghiệp với các cấp chính quyền

10:08:18 | 1/12/2023 | TUYÊN QUANG

Là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đại diện cộng đồng doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh, Hiệp hội DN tỉnh Tuyên Quang đã khẳng định được uy tín, vai trò cầu nối giữa DN với chính quyền, hỗ trợ DN phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh, chủ động hội nhập quốc tế. Đồng thời, tích cực tham gia cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh.

Agribank Chi nhánh Tuyên Quang: Đồng hành cùng địa phương phát triển kinh tế - xã hội

10:06:56 | 1/12/2023 | TUYÊN QUANG

Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, Agribank chi nhánh Tuyên Quang luôn thực hiện tốt vai trò là trụ đỡ của “tam nông”.