HÀ NỘI

Thúc đẩy kinh tế nông nghiệp, nông thôn phát triển

9:27:11 AM | 23/7/2021 | HÀ NỘI

Chương Mỹ - Hà Nội  được đánh giá là địa phương có nhiều làng nghề và vùng sản xuất nông nghiệp tập trung nên có lợi thế để phát triển Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), Chương Mỹ  có cơ sở để kỳ vọng ngày càng tạo ra nhiều sản phẩm chủ lực, tiến tới xây dựng thương hiệu, liên kết mở rộng sản xuất, đạt được mục tiêu trong giải quyết đầu ra cho nông sản. Từ đó, thúc đẩy kinh tế nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn phát triển.

Hà Nội sẽ sớm ban hành bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao

3:00:26 PM | 19/7/2021 | HÀ NỘI

Để thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, trong 6 tháng cuối năm 2021, Hà Nội ban hành kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Chương trình số 04 của Thành ủy; xây dựng và ban hành Bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng tiêu chí đô thị

Huyện Chương Mỹ xây dựng nông thôn mới hướng đến phát triển toàn diện

2:56:59 PM | 19/7/2021 | HÀ NỘI

Từ một xã điểm được Trung ương lựa chọn cho chương trình xây dựng Nông thôn mới, đến nay huyện Chương Mỹ đã có 30/30 xã đạt chuẩn và đủ điều kiện để đề nghị Trung ương về thẩm định, công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2021. Huyện đã đạt và cơ bản đạt 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới, với mục tiêu không chạy theo thành tích, phát triển toàn diện nông thôn đã giúp nâng cao đời sống người dân.

Hà Nội: Đa dạng các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả

9:20:29 AM | 14/7/2021 | HÀ NỘI

Tận dụng thế mạnh khoa học kỹ thuật cũng như kinh nghiệm trong sản xuất, nhiều quận, huyện của Hà Nội đã có những mô hình sản xuất hiệu quả, bước đầu cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Kinh tế nông nghiệp Hà Nội duy trì tăng trưởng đồng đều trong 6 tháng đầu năm 2021. Phát huy kết quả này, ngành Nông nghiệp Thủ đô đang nỗ lực để đạt mục tiêu tăng trưởng 4,2% trong năm nay.

Hà Nội phát triển các chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản theo hướng bền vững

3:57:41 PM | 30/6/2021 | HÀ NỘI

Mục tiêu của Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội là đẩy mạnh thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng NTM theo hướng phát triển đô thị, quan điểm, mục tiêu tổng quát là xây dựng nông thôn mới hiệu quả và bền vững, gắn liền quá trình đô thị hóa. Để hoàn thành mục tiêu thì việc triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy phát triển các chuỗi liên kết sản xuất – tiêu thụ nông sản theo hướng bền vững là hướng đi mang lại nhiều lợi ích.

Hà Nội thúc đẩy phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển đô thị

8:32:07 PM | 9/5/2021 | HÀ NỘI

Vừa qua, tại Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng - Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016 - 2020” đã chủ trì hội nghị giao ban đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện Chương trình 02 của Thành ủy và Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trong 4 tháng đầu năm, đề ra phương hướng thực hiện nhiệm vụ đến hết năm 2020.

Chương trình Nông thôn mới Hà Nội: Hướng đến sự phát triển mạnh mẽ cho “tam nông”

8:28:11 PM | 22/4/2021 | HÀ NỘI

Tiếp nối thành công của Chương trình số 02-CTr/TU về "Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016-2020", Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chương trình số 04-CTr/TU về "Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025".

Xây dựng nông thôn mới Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025: Chủ trương đúng đắn, vào cuộc quyết liệt

8:23:48 PM | 1/2/2021 | HÀ NỘI

Sau 5 năm triển khai thực hiện Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy khóa XVI, công cuộc xây dựng nông thôn mới (NTM), Hà Nội hiện có 7 huyện, thị xã được công nhận đạt chuẩn NTM và 6 huyện đã trình Trung ương thẩm định đạt chuẩn NTM; có 355/382 xã (chiếm 92,9%) được công nhận đạt chuẩn NTM; 13 xã được công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đến năm 2020 đạt gần 55 triệu đồng/người/năm.

Thị trường bất động sản Hà Nội tăng nhiệt trở lại

2:28:14 PM | 26/1/2021 | HÀ NỘI

Từ những tác động tích cực trong việc kiểm soát hiệu quả đại dịch COVID-19 cùng với một số cơ chế chính sách mới và sửa đổi trong Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật Kinh doanh bất động sản…thì những tháng cuối năm 2020 và đầu tháng 01 năm 2021, thị trường bất động sản Việt Nam nói chung, bất động sản Hà Nội nói riêng đã có nhiều tín hiệu phục hồi và phát triển mạnh mẽ, trong đó có phân khúc nhà ở và bất động sản bán lẻ.

Huyện Gia Lâm xây dựng NTM theo hướng phát triển đô thị và bảo vệ môi trường

9:42:25 AM | 5/8/2020 | HÀ NỘI

Để xây dựng NTM nâng cao,huyện Gia Lâm ( Hà Nội) tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và vận động nhân dân tự giác tham gia,vào cuộc của nhân dân để duy trì tiêu chí đạt chuẩn NTM và phát triển tiêu chí xã NTM nâng cao gắn với duy trì, thực hiện thường xuyên năm trật tự và văn minh đô thị, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa cơ giới hóa vào các vùng sản xuất tập trung.

Hà Nội: Đời sống người dân khu vực nông thôn không ngừng được nâng cao

9:52:51 AM | 22/7/2020 | HÀ NỘI

Sau gần 10 năm xây dựng nông thôn mới, Hà Nội đang tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng, diện mạo nông thôn ngày một khang trang hơn. Đây là một nền tảng quan trọng để thành phố hoàn thành mục tiêu đến năm 2025 sẽ có thêm những bước đột phá về kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa, chuyên canh tập trung, giá trị cao và bền vững.

Hà Nội sẽ tổ chức sự kiện giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh miền núi phía Bắc

9:19:51 AM | 18/6/2020 | HÀ NỘI

UBND thành phố Hà Nội vừa đồng ý về chủ trương tổ chức sự kiện giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh miền núi phía Bắc trong 5 ngày từ 23/7 - 27/6/2020.