SƠN LA

Trường Cao đẳng Y tế Sơn La: Đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cho địa phương

10:54:54 | 8/12/2022 | SƠN LA

Nhằm đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực y tế ngày càng cao, Trường Cao đẳng Y tế Sơn La đã chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học, tập trung đào tạo theo hướng linh hoạt, gắn với nhu cầu của xã hội.

Huyện Sông Mã: Sức bật huyện vùng cao

10:28:29 | 8/12/2022 | SƠN LA

Những năm qua, huyện Sông Mã tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, chú trọng mô hình trồng trọt, chăn nuôi, trồng rừng.… phù hợp với tiềm năng, điều kiện thực tế của từng địa phương.

Tập trung triển khai hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc

10:25:41 | 8/12/2022 | SƠN LA

Tỉnh Sơn La đã tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn, góp phần từng bước ổn định và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao, biên giới, vùng đặc biệt khó khăn.

Huyện Mường La: Đánh thức tiềm năng, thế mạnh để phát triển nhanh, bền vững

10:25:39 | 8/12/2022 | SƠN LA

Nhờ triển khai nhiều giải pháp khơi thông nguồn lực, đánh thức tiềm năng, thế mạnh địa phương, huyện Mường La đã mở ra nhiều cơ hội để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.

Huyện Yên Châu: Thay đổi phương thức mời gọi đầu tư

10:25:11 | 8/12/2022 | SƠN LA

Để khơi thông tiềm năng, nguồn lực, huyện Yên Châu đang đổi mới công tác quảng bá, xúc tiến thu hút đầu tư; chuyển từ “huyện có” sang “nhà đầu tư cần”; ưu tiên các nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm.

Huy động các nguồn lực phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

10:25:07 | 8/12/2022 | SƠN LA

Xác định rõ công tác dân tộc và triển khai thực hiện các chính sách dân tộc là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, tỉnh Sơn La đã đề ra các giải pháp thiết thực nhằm phát huy mọi nguồn lực, thực hiện hiệu quả Chương trình phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Quỳnh Nhai hướng đến huyện nông thôn mới vào năm 2025

10:24:45 | 8/12/2022 | SƠN LA

Sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM), huyện Quỳnh Nhai đã đạt được những kết quả tích cực và đang phấn đấu về đích huyện NTM vào năm 2025.

Huyện Vân Hồ: Chuẩn bị hành trình tăng tốc

10:20:42 | 8/12/2022 | SƠN LA

Huyện Vân Hồ đang đứng trước cơ hội bứt phá khi một số dự án lớn, nhất là tuyến cao tốc Hoà Bình - Mộc Châu - Sơn La và khu công nghiệp Vân Hồ được triển khai, sẽ kéo theo nhiều dự án hạ tầng, công nghiệp, du lịch và nông nghiệp sớm có mặt trên địa bàn.

Huyện Thuận Châu: Nâng cao năng lực cạnh tranh để thu hút đầu tư

10:12:10 | 8/12/2022 | SƠN LA

Thời gian qua, huyện Thuận Châu đã chủ động rà soát, đánh giá tiềm năng, lợi thế của địa phương và triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch để thu hút đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Gỡ “nút thắt” trong cải thiện môi trường kinh doanh

10:08:25 | 8/12/2022 | SƠN LA

Tỉnh Sơn La đang thực hiện nhiều giải pháp nhằm tháo “nút thắt” về cải cách hành chính (CCHC), nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường kinh doanh.

Mở rộng thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

10:04:21 | 8/12/2022 | SƠN LA

Hoạt động thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Sơn La thời gian gần đây đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại hóa, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

Huyện Vân Hồ: Chuẩn bị hành trình tăng tốc

10:00:42 | 8/12/2022 | SƠN LA

Huyện Vân Hồ đang đứng trước cơ hội bứt phá khi một số dự án lớn, nhất là tuyến cao tốc Hoà Bình - Mộc Châu - Sơn La và khu công nghiệp Vân Hồ được triển khai, sẽ kéo theo nhiều dự án hạ tầng, công nghiệp, du lịch và nông nghiệp sớm có mặt trên địa bàn.