SƠN LA

Tổ chức các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch và công bố quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, năm 2024

09:50:04 | 15/5/2024 | SƠN LA

Ngày 24/4/2024, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Kế hoạch số 125/KH[1]UBND về Tổ chức các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch và công bố quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, năm 2024.

Thay đổi diện mạo ở các xã vùng cao biên giới

14:00:02 | 24/10/2023 | SƠN LA

Xây dựng nông thôn mới ở những xã biên giới, nơi có địa hình chia cắt, dân cư sinh sống không tập trung, kinh tế hạn chế phải đối mặt rất nhiều khó khăn, thách thức. Với sự góp sức của nhân dân, cùng sự vào cuộc của chính quyền các cấp, các ngành liên quan, diện mạo nông thôn tại các xã biên giới của tỉnh Sơn La đã không ngừng đổi mới.

Sơn La thu hút 25 dự án vào lĩnh vực công nghiệp từ nay đến 2025

15:49:43 | 26/6/2023 | SƠN LA

UBND tỉnh Sơn La sẽ tập trung thu hút 25 dự án đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp; 102 dự án vào lĩnh vực thương mại, du lịch, dịch vụ từ nay đến năm 2025.

Kết quả đạt được trong phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Sơn La

08:48:50 | 26/12/2022 | SƠN LA

Trong những năm gần đây, vận dụng nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, các cấp chính quyền địa phương tỉnh Sơn La đã có nhiều chính sách hỗ trợ bà con các dân tộc thiểu số phát triển kinh tế xã hội. Qua đó, tỉnh Sơn La quyết tâm thực hiện thắng lợi và hoàn thành 100% các mục tiêu đề ra tại Quyết định 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Sơn La

10:50:28 | 24/12/2022 | SƠN LA

Nhằm phát triển giáo dục đào tạo, nâng cao nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, trong những năm qua với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Sơn La, nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số đã có bước phát triển, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giảm nghèo vùng dân tộc và miền núi.

Nhiều dự án thành phần được triển khai trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

10:55:22 | 23/12/2022 | SƠN LA

Thực hiện Quyết định số 1719/QĐ-TTg, ngày 14-10-2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 và các văn bản hướng dẫn có liên quan, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Kế hoạch số 258/KH-UBND, ngày 28/10/2022 về thực hiện chương trình trên địa bàn tỉnh Sơn La, với 10 dự án thành phần.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Sơn La

08:51:42 | 20/12/2022 | SƠN LA

Nhằm từng bước cải thiện điều kiện sống cho đồng bào, góp phần ổn định định canh định cư, giữ vững an ninh chính trị trật tự xã hội. Trong những năm qua, thực hiện các chương trình, chính sách của Đảng, tỉnh Sơn La đã chỉ đạo, tập trung khai thác, huy động mọi nguồn lực phát triển cơ sở hạ tầng, y tế, văn hóa, giáo dục, sinh kế tạo việc làm, hỗ trợ phát triển sản xuất.

Trường Cao đẳng Y tế Sơn La: Đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cho địa phương

10:54:54 | 8/12/2022 | SƠN LA

Nhằm đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực y tế ngày càng cao, Trường Cao đẳng Y tế Sơn La đã chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học, tập trung đào tạo theo hướng linh hoạt, gắn với nhu cầu của xã hội.

Huyện Sông Mã: Sức bật huyện vùng cao

10:28:29 | 8/12/2022 | SƠN LA

Những năm qua, huyện Sông Mã tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, chú trọng mô hình trồng trọt, chăn nuôi, trồng rừng.… phù hợp với tiềm năng, điều kiện thực tế của từng địa phương.

Tập trung triển khai hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc

10:25:41 | 8/12/2022 | SƠN LA

Tỉnh Sơn La đã tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn, góp phần từng bước ổn định và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao, biên giới, vùng đặc biệt khó khăn.

Huyện Mường La: Đánh thức tiềm năng, thế mạnh để phát triển nhanh, bền vững

10:25:39 | 8/12/2022 | SƠN LA

Nhờ triển khai nhiều giải pháp khơi thông nguồn lực, đánh thức tiềm năng, thế mạnh địa phương, huyện Mường La đã mở ra nhiều cơ hội để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.

Huyện Yên Châu: Thay đổi phương thức mời gọi đầu tư

10:25:11 | 8/12/2022 | SƠN LA

Để khơi thông tiềm năng, nguồn lực, huyện Yên Châu đang đổi mới công tác quảng bá, xúc tiến thu hút đầu tư; chuyển từ “huyện có” sang “nhà đầu tư cần”; ưu tiên các nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm.