LẠNG SƠN

Cục Hải quan Nỗ lực tạo thuận lợi cho hoạt động xuất, nhập khẩu

16:04:59 | 19/4/2024 | LẠNG SƠN

Cùng với đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), hiện đại hóa hải quan, Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn còn không ngừng nỗ lực phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp (DN). Thông qua đó, không chỉ tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu mà còn góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đáp ứng yêu cầu hội nhập.

Chung sức đưa Bắc Sơn phát triển toàn diện và bền vững

09:29:46 | 16/4/2024 | LẠNG SƠN

Nằm ở phía Tây Nam tỉnh Lạng Sơn, Bắc Sơn là huyện có nhiều tiềm năng trong phát triển kinh tế. Huyện đang đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ, đẩy mạnh thu hút đầu tư; huy động mọi nguồn lực, khai thác tiềm năng, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lộc Bình: Góp phần phát triển hạ tầng cơ sở địa phương

09:29:46 | 16/4/2024 | LẠNG SƠN

Với đặc thù là huyện miền núi, cơ sở hạ tầng hạn chế, giao thông bị chia cắt,… huyện Lộc Bình đã chú trọng tranh thủ các nguồn lực của Trung ương, tỉnh và địa phương nhằm đầu tư kết cấu hạ tầng cơ sở, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Thành Long Jessica: Lấy con người là trung tâm mọi hoạt động

09:28:51 | 16/4/2024 | LẠNG SƠN

25 năm xây xựng và trưởng thành, Công ty TNHH Thành Long Lạng Sơn đã không ngừng lớn mạnh và khẳng định tên tuổi trên thị trường với thương hiệu bánh kẹo nổi tiếng Thành Long Jessica.

Cao Lộc trên chặng đường mới

09:28:19 | 16/4/2024 | LẠNG SƠN

Cùng với khai thác tốt lợi thế vùng biên, Cao Lộc đang đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng thương mại, dịch vụ, trở thành một trong những huyện phát triển của tỉnh. Hàng loạt dự án hạ tầng, giao thông trọng yếu đang được đầu tư, triển khai đã tạo thế và lực mới cho địa phương trên chặng đường phát triển toàn diện, bền vững.

Ngành ngân hàng: Sát cánh hỗ trợ doanh nghiệp

09:27:10 | 16/4/2024 | LẠNG SƠN

Bám sát định hướng phát triển của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và của tỉnh, NHNN Chi nhánh Lạng Sơn đã chỉ đạo các ngân hàng, tổ chức tín dụng (TCTD) nâng cao chất lượng hoạt động, hỗ trợ, cung ứng kịp thời nguồn vốn và các dịch vụ ngân hàng phục vụ sản xuất, kinh doanh.

TP.Lạng Sơn: Hướng tới đô thị xanh, sạch, văn minh, phát triển toàn diện

09:26:19 | 16/4/2024 | LẠNG SƠN

Cùng với tập trung giải phóng mặt bằng để đầu tư các dự án phát triển hạ tầng giao thông, các khu dân cư mới, TP.Lạng Sơn còn ưu tiên nguồn lực để tăng diện tích xây dựng các công trình phúc lợi, công viên cây xanh phục vụ dân sinh, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần nhân dân.

Huyện Hữu Lũng: Nỗ lực giải phóng mặt bằng, tạo đột phá trong thu hút đầu tư

09:22:21 | 16/4/2024 | LẠNG SƠN

Để thúc đẩy hoạt động thu hút đầu tư trên địa bàn, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), tạo quỹ đất sạch luôn được huyện Hữu Lũng xác định là một trong những yếu tố quan trọng, then chốt. Với sự vào cuộc quyết liệt, cách làm sáng tạo, đột phá, công tác GPMB trên địa bàn huyện có những chuyển biến tích cực, hiệu quả rõ rệt.

Huyện Lộc Bình: Đẩy mạnh cải cách hành chính, hoàn thiện kết cấu hạ tầng

09:21:14 | 16/4/2024 | LẠNG SƠN

Với những hướng đi đúng đắn trong việc khơi dậy lợi thế, khai phá tiềm năng, huyện biên giới Lộc Bình đang từng ngày thay da đổi thịt.

Huyện Đình Lập: Phát triển kinh tế đồi rừng và du lịch sinh thái

09:11:35 | 16/4/2024 | LẠNG SƠN

Là huyện vùng cao biên giới nằm ở phía Đông Nam tỉnh Lạng Sơn, Đình Lập có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế đồi rừng và du lịch sinh thái biên giới. Huyện đang đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của ngưới dân trong việc trồng rừng, chuyển đổi tập quán sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành lâm nghiệp và thu hút đầu tư theo hướng bền vững.

Ngành Giáo dục và Đào tạo: Đổi mới, sáng tạo trong phát triển nguồn nhân lực

08:57:40 | 16/4/2024 | LẠNG SƠN

Lạng Sơn đã và đang đẩy mạnh các mô hình mới, cách làm sáng tạo để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo (GD&ĐT). Điều này phản ánh quyết tâm mạnh mẽ của chính quyền địa phương trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đóng góp vào sự phát triển toàn diện của địa phương.

Tập trung phát triển nhanh kinh tế cửa khẩu

08:50:26 | 16/4/2024 | LẠNG SƠN

Lạng Sơn xác định phát triển kinh tế cửa khẩu sẽ tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh. Với những giải pháp đồng bộ, từ quy hoạch, xây dựng cơ sở hạ tầng đến thu hút đầu tư, đến nay khu kinh tế cửa khẩu của tỉnh ngày càng thể hiện rõ vai trò là vùng kinh tế động lực, thúc đẩy tăng trưởng địa phương theo đúng mục tiêu đề ra.

Sự kiện sắp tới

Kính mời doanh nghiệp tham gia Khóa đào tạo “ Xây dựng thương hiệu các nhân”

27-28/06/2024

Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội