PHÚ THỌ

Phát huy tiềm năng, lợi thế ở huyện miền núi Yên Lập

12:59:19 | 10/11/2023

Là huyện miền núi có xuất phát điểm thấp của tỉnh Phú Thọ, thời gian qua, Yên Lập đã phát huy lợi thế, thu hút các nguồn lực từng bước khắc phục khó khăn, đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Hà Việt Hùng - Chủ tịch UBND huyện Yên Lập.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ - ông Nguyễn Thanh Hải kiểm tra tiến độ thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án Cụm công nghiệp Đồng Lạc, xã Đồng Lạc

Ông có thể chia sẻ đôi nét về những thành tựu nổi bật huyện đã đạt được trong thời gian qua?

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Yên Lập lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra hai nhiệm vụ trọng điểm về phát triển kinh tế là: "Phát triển kinh tế đồi rừng trọng tâm là phát triển cây gỗ lớn, cây dược liệu và cây ăn quả" và "đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng gắn với xây dựng nông thôn mới", từ đó từng bước xây dựng huyện phát triển toàn diện, bền vững.

Với các giải pháp đồng bộ cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp, các ngành, sự hưởng ứng tích cực của người dân, trong nửa nhiệm kỳ qua, giá trị sản xuất lâm nghiệp, cây ăn quả và cây dược liệu tại huyện đã được tăng lên, tái cơ cấu lâm nghiệp có bước khởi sắc; bước đầu phát triển một số vùng sản xuất hàng hóa tập trung (vùng trồng cây gỗ lớn, trồng chè, trồng quế, bưởi,...). Trong đó, tổng diện tích quế và cây dược liệu đạt 194,2% so với kế hoạch, tập trung ở các xã Trung Sơn, Thượng Long, Xuân An,...; Huyện cũng triển khai thực hiện một số mô hình phát triển sản xuất, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận các tiến bộ kỹ thuật mới (mô hình trồng ba kích tím dưới tán rừng tại xã Mỹ Lung; trồng cây gai xanh tại xã Xuân Thủy;...)

Hệ thống kết cấu hạ tầng tiếp tục được đầu tư xây dựng; nhiều công trình, dự án đã phát huy hiệu quả, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời làm thay đổi đáng kể diện mạo của huyện. Tỷ lệ đường giao thông nông thôn được cứng hóa đạt 64,54% (tăng 11,94% so với đầu nhiệm kỳ); hệ thống kênh mương thủy lợi cứng hóa 52,48%, cơ bản đáp ứng nhu cầu tưới tiêu; tỷ lệ trường công lập có cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia 91,2%;...

Nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua vấn đề thu hút đầu tư trên địa bàn huyện được triển khai ra sao, thưa ông?

Yên Lập là huyện miền núi còn nhiều khó khăn nhưng có lợi thế về đất đai, nguồn nguyên liệu và lực lượng lao động dồi dào,… Phát huy những tiềm năng, lợi thế đó, thời gian qua, huyện đã tích cực thu hút các đơn vị, doanh nghiệp vào đầu tư, phát triển các cụm công nghiệp (CCN), giải quyết việc làm cho người lao động, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội. Trên cơ sở quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, huyện đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là công khai quy hoạch, cơ chế, chính sách về phát triển. Công tác cải cách thủ tục hành chính được huyện đặc biệt chú trọng nhằm tạo mọi điều kiện hỗ trợ các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, huyện cũng tăng cường trao đổi, đối thoại với các doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh.

Hiện trên địa bàn huyện đã hình thành CCN thị trấn Yên Lập (28,56ha), tỷ lệ lấp đầy 75%, CCN Lương Sơn đang triển khai, xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN Đồng Lạc.

Nhằm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2023 huyện sẽ tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm nào, thưa ông?

Thời gian tới, Yên Lập tiếp tục tranh thủ sự hỗ trợ của Nhà nước để phát triển kinh tế đồi rừng; xây dựng kết cấu hạ tầng theo hướng trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên các công trình trọng điểm từ nguồn ngân sách nhà nước. Phát huy có hiệu quả nguồn vốn của Nhà nước đầu tư cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Huy động các nguồn lực từ công tác xã hội hóa, vận động nhân dân để thâm canh tăng năng suất các loại cây trồng; góp vốn, vật liệu, ngày công cùng tham gia xây dựng, duy tu, sửa chữa các công trình.

Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tích cực quảng bá, mời gọi xúc tiến đầu tư; tạo mọi điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp; khuyến khích thành lập hợp tác xã hoạt động phát triển nông, lâm nghiệp.

Trân trọng cảm ơn ông!

Nguồn: Vietnam Business Forum