“Phủ sóng” Hệ thống quản lý hải quan tự động trên toàn quốc

9:49:55 AM | 18/5/2018


Theo kế hoạch, năm 2018, ngành Hải quan sẽ triển khai Hệ thống quản lý hải quan tự động trên phạm vị cả nước, nhất là các địa bàn XNK quan trọng như cảng biển, sân bay quốc tế, các cảng nội địa…

Theo yêu cầu của lãnh đạo Tổng cục Hải quan, đơn vị đang tích cực phối hợp với các cục hải quan địa phương, các đơn vị chức năng thuộc Tổng cục chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để mở rộng triển khai Hệ thống quản lý hải quan hiện đại này.

“Sau khi Tổng tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC được ban hành và có hiệu lực, trong đó có quy định về việc áp dụng Hệ thống quản lý hải quan tự động, việc triển khai sẽ được thực hiện một cách quyết liệt, khẩn trương, đảm bảo năm 2018 sẽ hoàn thành trên phạm vi cả nước nhằm tạo thuận lợi hơn nữa cho hoạt động XNK và nâng cao hơn nữa công tác quản lý nhà nước về hải quan”.

Hiện, Hệ thống quản lý hải quan tự động đã được triển khai tại 4 cục hải quan địa phương gồm: Hải Phòng, Hà Nội, TP.HCM, Bà Rịa-Vũng Tàu.

Trong đó, Cục Hải quan Hải Phòng là đơn vị đầu tiên trong toàn Ngành hoàn thành triển khai trên toàn địa bàn (tại khu vực cảng Hải Phòng, Hệ thống được đặt tên “Hệ thống quản lý hải quan tự động tại cảng biển- VASSCM”).

Theo thông tin mới nhất của Cục CNTT và Thống kê hải quan, hơn 4 tháng triển khai tại khu vực cảng Hải Phòng (từ 15/8/2017 đến đầu năm 2018), VASSCM đã quản lý, giám sát hơn 1,7 triệu container hàng hóa xuất nhập khẩu, trong đó container vào cảng là 906.657 container; ra khỏi cảng là 838341 container. Ngoài ra còn có hàng nhiều kiện hàng hàng và hàng rời, hàng lỏng cũng được quản lý, giám sát qua Hệ thống.

Tại Cục Hải quan Hà Nội Hệ thống được triển khai với 3 doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi; Cục Hải quan TP.HCM triển khai với 2 doanh nghiệp; Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu (riển khai với 2 doanh nghiệp

Lê Hiền