Ngành tài chính Đồng Tháp: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin

8:23:20 PM | 4/10/2018

Những năm gần đây, việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) tại các cơ quan quản lý nhà nước, trong đó có ngành tài chính rất được chú trọng. Không nằm ngoài xu thế chung, Sở Tài chính Đồng Tháp luôn là đơn vị đi đầu trong việc triển khai đồng bộ ứng dụng CNTT nhằm hỗ trợ tối đa cho công tác quản lý, điều hành thu chi ngân sách tại địa phương.Với nhiệm vụ tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách, thực hiện các nghiệp vụ về điều hành ngân sách, tài chính, Sở Tài chính tỉnh Đồng Tháp luôn xác định rõ CNTT giữ vai trò rất quan trọng trong tiến trình từng bước hiện đại hóa ngành tài chính địa phương, nhất là trong thời đại bùng nổ CNTT; trên cơ sở đó Sở thường xuyên triển khai nhiều giải pháp hữu hiệu về phát triển ứng dụng CNTT. Bên cạnh việc triển khai thực hiện tốt các phần mềm hệ thống do Bộ Tài chính triển khai toàn ngành như TABMIS, QLNS 8.0, Sở Tài chính còn đề xuất triển khai một số phần mềm quản lý tại địa phương như: phần mềm quản lý kế toán, quản lý tài sản công, quản lý biên chế và tiền lương tại các đơn vị….

Sở còn xây dựng các ứng dụng dịch vụ công trực tuyến trên website của Sở; triển khai ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Lượng hồ sơ trực tuyến được tiếp nhận và trả kết quả qua hệ thống dịch vụ công đạt tỷ lệ 100%; qua đó tiết kiệm đáng kể chi phí hành chính cũng như thời gian đi lại của người dân và doanh nghiệp, giảm phiền hà và tăng cường sự minh bạch trong hoạt động quản lý nhà nước. Bên cạnh đó việc triển khai đồng bộ các ứng dụng CNTT đã góp phần hỗ trợ đắc lực trong công tác quản lý tài chính ngân sách nói riêng và trong công tác lãnh đạo điều hành nói chung của ngành tài chính đồng thời phục vụ tốt các phân tích dự báo trong lĩnh vực tài chính ngân sách của tỉnh.

Cùng với ứng dụng CNTT để phục vụ người dân và doanh nghiệp, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đồng Tháp – ông Ngô Hồng Chiều cho biết đơn vị còn đặc biệt chú trọng tăng cường các ứng dụng CNTT trong hoạt động nội bộ. Theo đó tất cả các quy trình nghiệp vụ liên quan đến lĩnh vực tài chính, ngân sách tại Sở đều phải triệt để ứng dụng CNTT, đẩy mạnh việc ứng dụng văn bản điện tử, chữ ký số chuyên dùng… Nhờ có những giải pháp công nghệ hiện đại phục vụ chế độ tổng hợp, báo cáo đã cung cấp đầy đủ, kịp thời và chính xác các thông tin về tài chính, tạo tiền đề cho Sở Tài chính trong việc tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các chính sách nhằm điều hành linh hoạt công tác tài chính - ngân sách.

Ngoài ra những phần mềm do Cục Tin học&Thống kê tài chính (Bộ Tài chính) triển khai đều được Sở Tài chính Đồng Tháp nhanh chóng đưa vào sử dụng và triển khai rộng rãi đến tất cả các phòng Tài chính-Kế hoạch huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn và các đơn vị thụ hưởng ngân sách trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Việc triển khai CNTT ở tất cả các khâu nghiệp vụ đã mang lại lợi ích cho công tác tài chính, góp phần đưa nền hành chính tài chính tiến dần tới hiện đại, khoa học và hiệu quả, qua đó giúp Sở Tài chính Đồng Tháp giảm bớt áp lực trước khối lượng công việc theo yêu cầu của UBND tỉnh và Bộ Tài chính. “Bên cạnh kết quả đạt được, hiện nay ngành tài chính Đồng Tháp vẫn gặp một số khó khăn như kinh phí triển khai các phần mềm ứng dụng còn thiếu và hạ tầng mạng chưa đáp ứng yêu cầu. Tuy nhiên chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục những khó khăn này, hướng đến một nền tảng ứng dụng CNTT hỗ trợ tốt nhất cho công tác điều hành, quản lý tài chính, ngân sách, quản lý tài sản công nói riêng và các lĩnh vực KT - XH trên địa bàn tỉnh nói chung” – ông Ngô Hồng Chiều cho biết.

Minh Xuân