Chuẩn bị kết nối chứng nhận kiểm dịch thực vật qua Cơ chế một cửa Asean

3:56:42 PM | 8/5/2019

Tổng cục Hải quan và Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) sẽ phối hợp triển khai các công việc để bắt đầu trao đổi thí điểm kết nối chứng nhận kiểm dịch thực vật qua Cơ chế một cửa Asean (ASW) giữa Việt Nam và Indonesia.

Từ 1/1/2018 đã có 05 quốc gia là Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Singapore chính thức thực hiện trao đổi Giấy chứng nhận xuất xứ mẫu D (C/O form D) qua ASW. Theo số liệu mới nhất, tính đến ngày 25/4/2019, tổng số C/O form D Việt Nam gửi đi là gần 135 nghìn và nhận đến gần 76 nghìn C/O. Trong đó, Indonesia có số lượng nhiều nhất là 56,3 nghìn C/O gửi đi và 33,4 nghìn C/O nhận về; Malayxia lần lượt là 18,9 nghìn và 33,8 nghìn…

Ưu điểm của việc thực hiện qua ASW đối với việc trao đổi giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) là việc áp dụng và phát hành C/O trực tuyến, nếu các nước thành viên có thỏa thuận, C/O trực tuyến sẽ thay thế C/O giấy và tất cả những điều chỉnh/sửa đổi hoặc kiểm tra sẽ được thực hiện trực tuyến, từ đó giúp tiết kiệm thời gian, công sức.

Hiện nay, Việt Nam đang chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật để sẵn sàng trao đổi thông tin tờ khai hải quan điện tử ASEAN (ACCD) và giấy chứng nhận kiểm dịch động thực vật.

Mới đây, Tổng cục Hải quan đã có công văn đề nghị Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) phối hợp triển khai các công việc để thực hiện trao đổi thí điểm kết nối chứng nhận kiểm dịch thực vật qua ASW giữa Việt Nam và Indonesia.

Dự kiến việc trao đổi thí điểm chứng nhận kiểm dịch thực vật sẽ được triển khai từ 01/7/2019.

 Lê Hiền