BIDV có đóng góp quan trọng vào phát triển bền vững

2:01:53 PM | 21/11/2019

Phát triển bền vững là xu thế tất yếu đem lại lợi ích và uy tín lâu dài cho các nhà đầu tư. Thúc đẩy tăng trưởng tín dụng xanh và quản lý rủi ro môi trường,  xã hội trong hoạt động cấp tín dụng … là chủ trương phát triển bền vững của  ngân hàng. Phóng viên Vietnam Business Forum có cuộc trao đổi với ông Lê Ngọc Lâm, Phó Tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) về vấn đề này. Trần Trang thực hiện.

Ông có quan điểm như thế nào về phát triển tín dụng xanh tại BIDV, bao gồm hoạt động cho vay dựa trên thị trường hay các hoạt động kinh doanh đầu tư, các chương trình, gói tín dụng với lãi suất ưu đãi nhằm khuyến khích tài trợ các dự án xanh, gắn với trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường?

Thời gian qua, kinh tế Việt Nam luôn duy trì tăng trưởng cao, nhưng mô hình kinh tế dựa nhiều vào tài nguyên, với trình độ công nghệ thấp so với trung bình của thế giới, dẫn tới ô nhiễm không khí, nguồn nước; nguồn tài nguyên khoáng sản, rừng ngày càng cạn kiệt. Xu hướng tất yếu của Việt Nam thời gian tới là phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước và tài nguyên thiên nhiên khác.

Hoạt động tín dụng tại BIDV nói chung và tín dụng xanh nói riêng được triển khai dựa trên 3 quan điểm chính.

Thứ nhất, phát triển tín dụng xanh gắn với nguyên tắc căn bản của hoạt động tín dụng, đó là chỉ lựa chọn cho vay các doanh nghiệp có năng lực tài chính, năng lực kinh doanh, các dự án, phương án kinh doanh khả thi, có khả năng trả nợ ngân hàng.

Thứ hai, phát triển tín dụng phải gắn với xu thế, trong đó tín dụng xanh là một xu thế trong thời gian tới, các dự án điện gió, điện mặt trời sẽ thay thế dự án điện than; công nghệ sản xuất mới tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường sẽ thay thế các công nghệ sản xuất cũ lạc hậu; nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch sẽ là xu thế chủ đạo.

Thứ ba, phát triển tín dụng cần có công cụ phát triển cũng như quản lý rủi ro. Tín dụng xanh là lĩnh vực còn mới đối với cả Ngân hàng và Doanh nghiệp tại Việt Nam, do đó cần phải có các công cụ, biện pháp phù hợp. BIDV chúng tôi cho rằng, trong giai đoạn mới, các giải pháp mang tính chất “định hướng xu thế”, “xây dựng hành vi”, “thu hút phát triển” rất quan trọng. Trong đó, hữu hiệu nhất là các chương trình, gói tín dụng với lãi suất ưu đãi, nhằm khuyến khích tài trợ các dự án xanh, gắn với trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường; các chương trình đào tạo cho ngân hàng, doanh nghiệp về trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường; các chương trình truyền thông là rất quan trọng.

BIDV đã chủ động ưu tiên nguồn tín dụng khoảng 20.000 tỷ đồng tài trợ các dự án tín dụng xanh, đồng thời tranh thủ được sự tín nhiệm của các tổ chức quốc tế như World Bank, ADB để quản lý các nguồn vốn ủy thác gắn với mục tiêu phát triển tín dụng xanh.

Doanh nghiệp phát triển bền vững phải thể hiện trách nhiệm với xã hội cụ thể trên hai lĩnh vực môi trường và lao động, các hoạt động cộng đồng … Với doanh nghiệp tài chính ngân hàng thì trách nhiệm xã hội được cụ thể nhất đối với khách hàng. Vậy, trong 62 năm qua, BIDV đã gắn kết hoạt động kinh doanh với quyền lợi của khách hàng như thế nào, thưa ông?

Ngân hàng là ngành công nghiệp không khói, về nguyên tắc là không hoặc ít trực tiếp ảnh hưởng tới môi trường và xã hội, tuy nhiên, thực tế hoạt động ngân hàng đóng góp rất quan trọng vào sự phát triển bền vững, gián tiếp ảnh hưởng tới hệ thống khách hàng rộng lớn của mình.

Sau hơn 62 năm thành lập và phát triển, BIDV đã trở thành một trong những ngân hàng thương mại lớn nhất hiện nay, với tổng tài sản 1,4 triệu tỷ đồng, đứng thứ 147/500 ngân hàng mạnh nhất châu Á Thái Bình Dương (xét về phương diện tổng tài sản), với số lượng khách hàng cá nhân chiếm 12% dân số cả nước, khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm 40% số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa cả nước.

Để phát triển được quy mô và nền khách hàng lớn mạnh như vậy, BIDV luôn tìm kiếm giải pháp gắn kết hoạt động kinh doanh với quyền lợi của khách hàng. Đầu tiên, trong chiến lược kinh doanh, tầm nhìn định hướng đến năm 2030, BIDV đã xác định rõ mục tiêu là ngân hàng đem lại lợi ích, tiện ích tốt nhất cho khách hàng, cổ đông, người lao động và cộng đồng xã hội.

Để đạt được mục tiêu chiến lược trên, BIDV đã không ngừng triển khai các chương trình, giải pháp như: Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu tài sản – nguồn vốn theo hướng bền vững, an toàn, nâng cao chất lượng tài sản, lành mạnh hóa tình hình tài chính, đảm bảo các tỷ lệ an toàn theo đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, trong đó đã chào bán thành công cho đối tác KEB Hana Bank (Hàn Quốc) hơn 603 triệu cổ phần, tương đương 15% vốn điều lệ với tổng giá trị giao dịch gần 20.300 tỷ đồng.

Đẩy mạnh triển khai ngân hàng số và ứng dụng công nghệ hiện đại vào hoạt động kinh doanh nhằm gia tăng tính tự động hóa, nâng cao năng suất lao động, đồng thời đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ để đáp ứng tốt hơn nhu cầu khách hàng; Định hướng nguồn vốn tín dụng tới các nhóm khách hàng truyền thống, gắn kết lâu dài với BIDV; Các lĩnh vực ưu tiên như tín dụng xanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp công nghệ cao…đều được chúng tôi chú trọng phát triển.

 Các doanh nghiệp phát triển bền vững là những doanh nghiệp có thể đưa ra những sản phẩm dịch vụ được thị trường lựa chọn đầu tiên và cũng là nơi lý tưởng để người lao động lựa chọn làm việc. BIDV đã và đang thực hiện điều này như thế nào? Đâu là những giá trị bền vững mà BIDV mang lại cho cộng đồng, cũng như cho doanh nghiệp trong những năm qua, thưa ông?

Trong những năm qua, BIDV đã triển khai nhiều chương trình giải pháp mang lại giá trị bền vững cho cộng đồng, cũng như cho doanh nghiệp, bao gồm:

Thứ nhất, BIDV công khai minh bạch trách nhiệm phát triển bền vững của mình. Trong báo cáo thường niên, BIDV luôn công bố phát triển bền vững được lập theo tiêu chuẩn GRI, nêu rõ trách nhiệm của ngân hàng với môi trường, xã hội và người lao động.

Thứ hai, BIDV luôn chú trọng và chuyên nghiệp hóa công tác quản lý rủi ro môi trường và xã hội bằng quy trình cấp tín dụng. BIDV đánh giá kỹ lưỡng các rủi ro môi trường khi thẩm định dự án, yêu cầu khách hàng thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Trong quá trình triển khai dự án, BIDV thường xuyên giám sát, quản lý rủi ro môi trường xã hội song song với quá trình giải ngân, đảm bảo các dự án được BIDV tài trợ hạn chế tối đa ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường.

Thứ ba, BIDV luôn tiên phong và tích cực trong công tác an sinh xã hội. Trong năm 2018, BIDV tài trợ 100 chương trình an sinh xã hội trên toàn quốc với tổng ngân sách trên 200 tỷ đồng, riêng từ đầu năm 2019 đến nay, BIDV cũng đã tài trợ trên 30 chương trình an sinh xã hội với tổng ngân sách trên 170 tỷ đồng. Các chương trình an sinh xã hội của BIDV được triển khai đúng đối tượng, đúng thời điểm, có tính lan tỏa cao và được cộng đồng ghi nhận.

Thứ tư, BIDV luôn xác định xây dựng, duy trì và phát triển đội ngũ nhân sự đảm bảo về số lượng và chất lượng là nhiệm vụ cốt lõi trong chiến lược kinh doanh. Với quy mô nguồn nhân lực khoảng 24.000 người, trong đó phần lớn là lao động nữ, BIDV luôn quan tâm, chú trọng đến công tác phát triển nguồn nhân lực.

Việc VCCI phối hợp với các bộ, ngành như: Lao động Thương binh và Xã hội, Công thương, Kế hoạch và Đầu tư … phát động “Chương trình đánh giá, xếp hạng các doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam”, ông nghĩ sao về hoạt động này? Chúng ta cần có thêm những hoạt động gì để doanh nghiệp hiểu đúng và thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp hướng tới phát triển bền vững?

Việt Nam là quốc gia đang phát triển, vấn đề lớn nhất của chúng ta trong phát triển bền vững, bảo vệ môi trường xã hội, chính là nhận thức. Chúng tôi đánh giá rất cao các chương trình VCCI phối hợp với các bộ, ngành như Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư … phát động “Chương trình đánh giá, xếp hạng các doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam”. Đây là giải pháp tuyên truyền quan trọng, không những để các doanh nghiệp nâng cao nhận thức về phát triển bền vững, mà còn cho thấy, các nỗ lực không ngừng của doanh nghiệp đã được xã hội, cộng đồng ghi nhận. Ngoài ra, các doanh nghiệp được đánh giá, xếp hạng bền vững tại Việt nam cũng là cơ sở quan trọng để doanh nghiệp phát triển.

"Ngân hàng là ngành công nghiệp không khói, về nguyên tắc là không hoặc ít trực tiếp ảnh hưởng tới môi trường và xã hội, tuy nhiên, thực tế hoạt động ngân hàng đóng góp rất quan trọng vào sự phát triển bền vững, gián tiếp ảnh hưởng tới hệ thống khách hàng rộng lớn của mình."

Theo tôi, việc đánh giá xếp hạng cần có thêm những hoạt động thiết thực khác để doanh nghiệp hiểu đúng và thực hiện tốt trách nhiệm xã hội.

Thứ nhất là giải pháp về giáo dục, đào tạo. Ngân hàng cần đào tạo cán bộ về công tác thẩm định rủi ro môi trường xã hội. Doanh nghiệp cần được đào tạo về phát triển bền vững, công nghệ thân thiện với môi trường, tiết kiệm tài nguyên, tiết kiệm nước. Giáo dục về phát triển bền vững, bảo vệ môi trường xã hội cần được triển khai từ các cấp giáo dục khác nhau.

Thứ hai, cần tăng cường công khai, minh bạch tài chính. Hiện tại, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015, có quy định, các doanh nghiệp niêm yết cung cấp báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty trong báo cáo thường niên. Quy định này cần được mở rộng đối với các doanh nghiệp khác có ảnh hưởng lớn tới xã hội và môi trường nhưng chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Thứ ba, cần tăng thêm các chế tài đối với dự án có nguy cơ gây ảnh hưởng đến môi trường, tác động xấu đến xã hội, đánh thuế cao đối với các dự án gây ô nhiễm môi trường, thu phí xả thải; đồng thời cần có chính sách ưu đãi về thuế, khuyến khích đầu tư, nguồn vốn ưu đãi đối với dự án thân thiện môi trường. Tất cả các hoạt động sẽ có tác dụng cộng hưởng để doanh nghiệp hiểu đúng và thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp hướng tới phát triển bền vững.

Trân trọng cảm ơn ông!

Sự kiện sắp tới

15/4: Công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2020

15/4/2021

Trung tâm Hội nghị Quốc gia, 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội

Hội thảo: “Giới thiệu chuỗi chương trình hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam của Ngân hàng ADB”

20/04/2021

Hội trường 3, tầng 7, trụ sở VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Hội thảo “Thương mại điện tử và các vấn đề pháp lý quan trọng“

Ngày 15/4/2021

Trung tâm triển lãm quốc tế I.C.E Hà Nội, số 91 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội