Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam đào tạo kiến thức tài chính cho hơn 1.100 học sinh trong năm 2019

3:10:12 PM | 17/12/2019

Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam đã hoàn thành Chương trình Đào Tạo Tài Chính năm 2019 với khóa đào tạo cuối cùng được tổ chức cho hơn 110 em học sinh Trường THPT Võ Thị Sáu, Huyện Bù Gia Mập, Tỉnh Bình Phước, trong 2 ngày 06/12 và 07/12 vừa qua. Tổng kết chương trình, hơn 1.100 em học sinh đã được đào tạo những kiến thức tài chính cơ bản như cách quản lý tài chính hiệu quả, trách nhiệm tài chính, khởi nghiệp và đầu tư để có sự chuẩn bị tốt hơn cho tương lai.

Triển khai từ tháng 3 năm nay, Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam đã thực hiện 8 khóa đào tạo cho các em học sinh đến từ các trường trung học phổ thông được lựa chọn trên địa bàn các tỉnh Hòa Bình và Bình Phước. Mỗi khóa đào tạo kéo dài 2 buổi và do các nhân viên của Ngân hàng hướng dẫn. Tòan bộ kinh phí của chương trình đào tạo do Ngân hàng tài trợ. Bên cạnh đó, Ngân hàng cũng tổ chức quyên góp và tặng sách cho các trường tiểu học cơ sở để hỗ trợ hoạt động xây dựng thư viện.

Đào tạo Kiến Thức Tài chính là một trong những trọng tâm của hoạt động trách nhiệm xã hội vì sự phát triển bền vững của Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam. Với lời hứa thương hiệu Here for good, Ngân hàng cam kết có những đóng góp tích cực cho xã hội và cộng đồng tại các thị trường nơi Ngân hàng hoạt động.

Một số chương trình vì cộng đồng khác đã và đang được Ngân hàng triển khai tại Việt Nam bao gồm “Ánh sáng là Niềm tin” - sáng kiến toàn cầu nhằm đẩy lùi các bệnh mù lòa có thể phòng tránh được; Goal - trang bị cho các em nữ vị thành niên các kỹ năng mềm, kiến thức và kỹ năng quản lý tài chính cá nhân thông qua sự kết hợp với các hoạt động thể thao. Tổng số tiền mà Standard Chartered đã tài trợ cho các hoạt động hướng tới cộng đồng tại Việt Nam tính đến nay đạt hơn 4,5 triệu USD.

Mới đây, Ngân hàng đã triển khai sáng kiến toàn cầu FutureMaker tại Việt Nam, hướng tới xóa bỏ sự bất bình đẳng và khuyến khích sự tham gia của các thành phần trong xã hội vào quá trình phát triển kinh tế.

Lê Hiền