Hội nghị Ban Chấp hành VCCI lần thứ 12 khoá VI

9:35:39 AM | 1/7/2020

Ngày 30/6, Hội nghị Ban Chấp hành Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) lần thứ 12 khoá VI đã được tổ chức thành công tại Hà Nội.

Hội nghị lần này diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế suy giảm do chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch Covid-19. TS. Vũ Tiến Lộc – Chủ tịch VCCI cho biết, nhiều chỉ số kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm bị sụt giảm hoặc không đạt được kế hoạch, nhưng nền kinh tế nhìn chung vẫn được kiểm soát.

Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm cao, các thành viên Ban Chấp hành VCCI đã có những ý kiến đóng góp quan trọng, thiết thực vào các báo cáo về tình hình kinh tế, doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2020, Báo cáo công tác của VCCI 6 tháng đầu năm 2020, Báo cáo của Ban kiểm tra và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 35-2016/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, Báo cáo tình hình triển khai Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ về giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020, đồng thời góp ý vào phương hướng công tác, nhiệm vụ của VCCI 6 tháng cuối năm và nhiều nội dung quan trọng khác.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, VCCI đã triển khai các hoạt động góp phần cải cách hành chính; tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp; Triển khai hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư và các chương trình, dự án hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp…

Cụ thể, về đóng góp cải cách thủ tục hành chính, VCCI phối hợp với các đối tác tổ chức các hoạt động lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (Luật PPP); Tham gia ý kiến đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật: Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi), Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động, Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Hội đồng Tiền lương quốc gia; Góp ý kiến định hướng cho việc xây dựng Chứng nhận doanh nghiệp không sử dụng lao động trẻ em tại Việt Nam; định hướng sửa đổi Nghị định thủ tục hải quan; góp ý xây dựng bộ tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam trong dự thảo Chương trình quốc gia về hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng giai đoạn 2020-2030.

VCCI tiếp tục phối hợp với Cơ quan Viện trợ phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2019. Trong bối cảnh dịch Covid-19, nhiều hoạt động hội nghị, hội thảo đã được triển khai bằng hình thức trực tuyến. VCCI đã tổ chức được gần 160 khóa đào tạo cho hơn 6.200 lượt doanh nghiệp, sắp sửa khai thác hệ thống e-learning…

Với mục tiêu xúc tiến thương mại, đầu tư, đào tạo và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, hội nhập, VCCI triển khai Đề án xây dựng Bộ chỉ số “Sức khỏe doanh nghiệp”: thực hiện Khảo sát trực tuyến về động thái doanh nghiệp Việt Nam (Vbis 2020), phối hợp với Hiệp hội Logistic (VLA) xây dựng kế hoạch triển khai chỉ số logistic cấp tỉnh của Việt Nam, hoàn thiện Cẩm nang Hướng dẫn áp dụng kiểm soát nội bộ và Bộ Quy tắc ứng xử trong doanh nghiệp; Cẩm nang Hướng dẫn doanh nghiệp về sở hữu trí tuệ; Green book về PPP; Cẩm nang cam kết FTA cho ngành gỗ, thuỷ sản, thịt; Cẩm nang Tóm lược EVFTA…

Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc đã được bầu tham gia Ban lãnh đạo Phòng Thương mại thế giới (WCF), tiếp nhận vai trò Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp các quốc gia Đông Á (EABC), đồng thời là thành viên Ban lãnh đạo Hội đồng doanh nghiệp ASEAN – Hàn Quốc, Mekong- Hàn Quốc, Mekong – Nhật Bản. VCCI cũng tiếp nhận vai trò Chủ tịch Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN (ASEAN BAC)…

6 tháng cuối năm, các thành viên BCH VCCI nhất trí sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như hỗ trợ doanh nghiệp, tham mưu cho Đảng, Nhà nước, xúc tiến thương mại, công tác đại diện giới sử dụng lao động…

H.Ly (Vietnam Business Forum)